Dansk Energi: Vi skal udpege og dyrke grønne forskningsfyrtårne

DEBAT: Danmarks skal fastholde og udbygge sin position som grønt foregangsland. Indsatsen skal rettes imod, der hvor vi ved, at vi har brug for teknologispring. Vi skal satse på at udvikle teknologi, der omdanner el til grønne brændstoffer, skriver Jørgen S. Christensen.

Af Jørgen S. Christensen
Forsknings- og teknologidirektør, Dansk Energi

USA havde ikke foretaget nogle rumvandringer. Teknologien var langt fra udviklet.

Netop derfor satte Kennedy målet om at få den første mand på Månen.

Ikke fordi det var let, men fordi det var svært.

Kennedy ville ikke kun til Månen for at udforske rummet, men rejsen skulle udvikle teknologi, der kunne komme hele samfundet til gavn.

Vi skal vælge en dansk niche
50 år efter mennesket tog de første skridt på Månen, står vi midt i endnu en svimlende opgave: Klimaet.

Her har Danmarks regering nærmest ophævet tyngdekraften og sat et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 – i forhold til 1990.

Ligesom med Måneprogrammet ved vi ikke præcis, hvordan vi når målet. Men vi ved, at vi skal nå det. Og vi ved, at alle grønne teknologier skal i spil. Dem, der er her nu. Dem, vi kan ane i horisonten. Og dem, vi endnu ikke kender.

Det kræver massiv satsning på grøn forskning, som både skaffer CO2-reduktioner nu og skaber nye løsninger i morgen. Med den nye forskningsaftale har regeringen og Folketingets partier sendt meget ambitiøse signaler på det grønne forskningsområde, som energibranchen hilser velkommen.

De 70 procent kræver en ny tilgang til forskning og udvikling.

Vi skal fokusere indsatsen dér, hvor vi ved, vi har brug for teknologispring, og hvor vi kan skabe et nyt eksportpotentiale for Danmark. Ligesom vi gjorde med vindmøllerne. Vi udvalgte en dansk niche. Et fyrtårn. Det skal vi gøre igen.

Sats på smart styring, lagring og power-to-X
En klimavenlig fremtid kræver massive mængder af vedvarende energi omsat til el i biler og varme. Det stiller helt nye krav til danskernes energiforbrug, som skal svinge i takt med produktionen af grøn energi.

Her bliver it og el fremtidens ’power couple’, der giver mulighed for at fjernstyre varmen og flytte elforbruget til opladning af elbilerne, så den grønne energi udnyttes mest effektivt.

Allerede nu er elnetselskaberne i gang med at udrulle fjernaflæste elmålere, så vi bedre kan bruge strømmen, når den er billig og bæredygtig. Men vi har kun udforsket en brøkdel af de digitale muligheder.

Den nuværende regulering og lovgivning skal sikre, at vi udvikler nye produkter og serviceløsninger, der kan give forbrugerne grønnere og smartere energiforbrug.

I takt med at vi får indpasset mere grøn og fluktuerende energi i vores forbrug, stiger også efterspørgslen på måder at lagre energien. Her har Tyskland og Holland allerede lagt sig i en tidlig førerposition i forhold til forskning i området.

Danmark skal med i front og har store vedvarende energi-ressourcer – blandt andet i Nordsøen – som vi skal udnytte.

Vindmøllerne i Nordsøen kan også rumme svaret på, hvordan vi udfaser fossile brændsler de steder, hvor vi har svært ved at skære i CO2’en.

Vi skal bygge videre på vores stærke kompetencer indenfor vindenergi og satse på at få hul på det eventyr, der kan opstå, hvis vi med power-to-x kan omdanne el til grønne brændstoffer og gas, som lastbiler, fly og skibe kan bruge.

En skabende kraft
I Danmark er vi pionerer indenfor grønne løsninger, som bidrager positivt til klimakampen globalt og skaber vækst nationalt. Men albuerne i den internationale konkurrence bliver stadig mere spidse, og vi må ikke hvile på laurbærrene.

Vores position som globalt foregangsland på klimaområdet skal forsvares og udbygges. Ikke mindst ved at vi fortsat har førertrøjen på, når det gælder udviklingen af grønne løsninger.

Som turen til Månen skal klimarejsen 2030 være en skabende kraft. En ambition, der kan få vores dygtigste hjerner, bedste hænder og al vores energi til at blomstre og skabe ny fremdrift.

Ikke fordi det er let, men fordi det er svært.

Forrige artikel Videnskabernes Selskab: Humanistiske og samfundsfaglige videnskaber er uundværlige i grøn forskning Videnskabernes Selskab: Humanistiske og samfundsfaglige videnskaber er uundværlige i grøn forskning Næste artikel Klimarådet: Klimamål nås ved at forske i løsninger til både 2030 og 2050 Klimarådet: Klimamål nås ved at forske i løsninger til både 2030 og 2050