Ingeniørforeningen: De offentlige forskningsinvesteringer skal øges

DEBAT: Opgørelsen af en-procents-målsætningen indeholder midler, der ikke reelt kan veksles til forskning. Politisk indsigt i opgørelsen vil forhåbentlig føre til et markant løft af de offentlige forskningsinvesteringer, skriver Thomas Damkjær Petersen.

Af Thomas Damkjær Petersen
Formand for Ingeniørforeningen, IDA

Papir er taknemmeligt, siger man.

Det, der kan tage sig flot ud på papiret, modsvares ikke altid af virkeligheden, som andre ser den.

Sådan har jeg det lidt, når det gælder opgørelser af de offentlige danske forskningsinvesteringer.

Det kan umiddelbart lyde fornuftigt, at også den nuværende regering ønsker at fastholde tidligere regeringers målsætning om årlige offentlige forskningsinvesteringer på cirka en procent af BNP, hvilket – på papiret – er flot i international sammenhæng.

Men går man ind bag tallene i regnestykket, er det måske ikke så ambitiøst endda.

Husleje indgår i forskningsbudgettet
Når vi kigger på, hvordan man gør den danske en-procents-målsætning op på forskningsområdet, så indeholder opgørelsen budgettal, som ikke reelt kan veksles til forskning på for eksempel universiteterne.

Eksempelvis indregner man de midler, som danske forskere henter hjem gennem EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020.

Det er en praksis, man kan sætte et stort spørgsmålstegn ved, idet de fleste andre lande ikke inddrager dem i deres opgørelsesmetoder.

Et andet eksempel: En række af universiteterne bor til leje i deres bygninger og har dermed ikke ejerskab over de bygninger, der blandt andet bruges til FoU-aktiviteter.

Disse udgifter indgår ligeledes i den danske en-procents-målsætning som forskningsfinansiering.

Fra flere sider har der imidlertid været rejst kritik af, at huslejen har været stigende – for eksempel på grund af overskredne byggebudgetter – hvorved en større og større del af de statslige forskningsinvesteringer bliver brugt på husleje.

Og det vel at mærke i bygninger, som universiteterne ofte er ”stavnsbundne” til at anvende.

Med disse mod- og medregninger, som blot er eksempler på problematikker ved den danske måde at opgøre en-procents-målsætningen på, står det klart, at det er svært at hitte rede på, hvad der reelt er af penge til at forske for.

Det gør selvsagt ikke livet nemmere for universiteterne, som ifølge ekspertpanelet bag Horizon 2020-rapporten blandt andet er usikre på de politiske forventninger til deres rolle i innovationsdagsordenen.

Positivt med politisk fokus på problemet
Derfor er det yderst positivt, at det, i aftaleteksten om forskningsreserven for 2020, blev nedfældet at styrke partiernes indblik i budgetteringen af de offentlige forskningsbevillinger op til fordelingen af forskningsreserven for 2021.

Forhåbentlig vil det give en indsigt, som fører til, at den danske opgørelse af forskningsbevillingerne kommer i samklang med lande, vi sammenligner os med.

Men ud over det rent metodiske, håber jeg også, at den øgede indsigt vil føre til et markant løft af de offentlige forskningsinvesteringer.

Verden står ikke stille, og i lande omkring os skruer man op for forskningsblusset. For eksempel har Sverige en ambition om, at 4 procent af BNP skal bruges på forskning, og i Tyskland hedder procenten 3,5.

I begge tilfælde er der tale om andelen af den samlede forskning i hhv. offentligt og privat regi.

I Danmark bidrager erhvervslivet til forskningen med cirka 2 procent årligt, og dermed lander vi på en samlet score i omegnen af 3 procent.

Det er tydeligvis i underkanten. Derfor håber jeg, at politikerne vil bruge det nye årti til at skrue investeringerne op med en halv procent, så de offentlige forskningsinvesteringer lander på 1,5 procent i 2030.

Det er en ambition, vi kæmper for sammen med DI, ATV og Dansk Metal i Forskningsalliancen.

En halv procent betyder vel ikke alverden, vil nogle mene.

Jeg mener, at en ekstra halv procent vil gøre en verden til forskel på, om vi lykkes med at finde svar på nogle af de udfordringer, vi både nationalt og globalt står over for, i de kommende år.

Forrige artikel UCL: Vi skal gøre op med tanken om at være færdiguddannet UCL: Vi skal gøre op med tanken om at være færdiguddannet Næste artikel Replik: En lånebaseret SU-model stiller ikke de studerende dårligere  Replik: En lånebaseret SU-model stiller ikke de studerende dårligere