Rigsrevisionen vil ikke længere overvåge universiteters timetal

NOTAT: Studerende på humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser har fået væsentligt flere undervisningstimer, men den gennemsnitlige forskerdækning er uændret siden 2015, konkluderer Rigsrevisionen.

Ifølge Rigsrevisionens beretning fra 2012 havde de studerende på en række af de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser meget få undervisningstimer, ligesom kun en lille del af undervisningen blev varetaget af forskere.

Rigsrevisionen har nu fulgt op på udviklingen og konstaterer i et notat en stigning i det gennemsnitlige antal undervisnings- og vejledningstimer på universiteterne. Rigsrevisionen bemærker dog også, at forskerdækningen siden 2015 har været uændret, men at Uddannelses- og Forskningsministeriet fører tilsyn på området.

Rigsrevisionen afslutter med notatet sagen om undervisning på universiteterne.

Login