Forsvaret arbejder stik imod regeringsplan for mere natur

Forsvaret modarbejder bevidst en politisk handleplan for mere natur på Forsvarets arealer, viser interne dokumenter. Her omtales det som en "risiko", hvis naturen kan komme til at trives i en grad, så den opnår særlig beskyttelse. Det vækker opsigt på Christiansborg, men minister forsvarer Forsvarets fremgangsmåde.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Andreas Krog

32.000 hektar af den danske jord hører under Forsvarsministeriet, og her skal naturen have lov at vokse mere vildt end i dag til gavn for plante- og dyrearter. Sådan lød et hovedbudskab fra daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S), da hun for to år siden præsenterede regeringens plan for en grøn indsats på ministeriets område.

Men i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der administrerer arealerne, som primært bliver brugt til militære øvelser, arbejder man stik imod dele af handlingsplanen. Det viser interne dokumenter fra styrelsen, som Altinget har fået aktindsigt i.

Læs også

Styrelsen vil have taget punktet "Mere vild og varieret natur i skyde- og øvelsesterræner" helt ud af handlingsplanen, skriver den direkte i en rapport, der gør status over arbejdet med implementeringen af handlingsplanen.

Øget pres på øvelsesterræner 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse uddyber i en mail til Altinget, at den vil af med tiltaget om mere vild natur, blandt andet fordi "initiativet ikke er foreneligt med operative hensyn og et øget pres på øvelsesterrænerne".

Derudover har styrelsen set på en række konkrete arealer og foretaget en såkaldt risikovurdering af dem. For Forsvaret består risikoen i, at naturen kommer til at trives så godt, at arealet ender med at ryge ind under en særlig paragraf i naturbeskyttelsesloven, som betyder, at man ikke fremover må ændre tilstanden for de beskyttede områder.

Når Forsvaret ejer så store arealer, som de gør i Danmark, bliver vi nødt til at have en kvalificeret samtale om, hvordan vi kan sikre nogle vilkår, hvor vi får det optimale ud af den natur.

Mette Abildgaard (K)
Miljøordfører

Øge risikoen

I en lang række risikovurderinger fraråder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse derfor konkrete metoder til naturbeskyttelse, såsom at sætte dyr til at græsse på områderne eller at skære græs og lignende vegetation ned og fjerne det, når det er tørt, så blomster kan trives - såkaldt høslæt.

”Det anbefales, at der ikke foretages høslæt på de arealer, der ikke er omfattet af §3-beskyttelse, idet det vurderes at dette vil øge risikoen for at arealet udpeges til §3-beskyttet natur, og dermed vil kunne medføre begrænsninger i den operative anvendelse,” skriver styrelsen eksempelvis i en "naturmæssig risikovurdering" af det 163 hektar store øvelsesareal Vesterskov øvelsesplads i Haderslev Kommune. 

Få det optimale ud af naturen

Hos de konservative studser miljøordfører Mette Abildgaard over Forsvarets anstrengelser for at undgå mere vild natur.

”Det er ret interessant, at man i Forsvaret gør sig så mange overvejelser og betragtninger i forhold til at forhindre, at arealer vokser ind i en beskyttelse. Der kan være gode argumenter for det fra sag til sag. Men når Forsvaret ejer så store arealer, som de gør i Danmark, bliver vi nødt til at have en kvalificeret samtale om, hvordan vi kan sikre nogle vilkår, hvor vi får det optimale ud af den natur, samtidig med, at man selvfølgelig skal kunne anvende den som øvelsesterræn," siger Mette Abildgaard.

Forsvaret skal også bidrage

Hos SF forventer man, at Forsvaret ændrer kurs.

”Vi har en natur- og biodiversitetskrise, og vi vil gerne have, at 30 procent af Danmark bliver udlagt til beskyttet og urørt natur. Her skal Forsvaret selvfølgelig også bidrage. Der kan tages individuelle hensyn. Men lige præcis Forsvaret har nogle gode arealer med gode naturværdier.

Jeg forventer selvfølgelig, at Forsvaret gennemfører den grønne handlingsplan og får mere vild og varieret natur. For Forsvaret skal naturligvis også bidrage,” fastslår SF's naturordfører Marianne Bigum.

Beskytte Danmarks interesser 

For fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) er det imidlertid vigtigere, at Forsvaret kan træne og løse sine opgaver hensigtsmæssigt.

”Den grønne indsats skal understøtte og ikke begrænse den operative opgaveløsning - og for Forsvaret er det at beskytte Danmarks interesser både her i Danmark og ude i verden. Derfor skal der i hvert enkelt tilfælde tages stilling til, om konkrete grønne indsatser understøtter og ikke begrænser opgaveløsningen,” fastslår ministeren i et svar til Altinget.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Marianne Bigum

MF (SF), formand for 2030-netværket, ordfører for bl.a. EU, global klimapolitik, natur og udvikling
cand.polyt. (DTU 2009), ph.d. (DTU 2014)

Mette Abildgaard

MF og politisk ordfører (K), formand for Statsrevisorerne
cand.soc. i offentlig forvaltning og kommunikation (Roskilde Uni. 2013)

Troels Lund Poulsen

Vicestatsminister, forsvarsminister, partiformand, MF (V)
Student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024