Altingets formål og målgruppe

Netavisen Altinget er et uvildigt politisk nichemedium med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen.

Altinget er et prisvindende, privatejet netmedium grundlagt i januar 2000. Vi udgiver over 20 niche-portaler med tilhørende nyhedsbreve, som man kan læse mod at betale årsabonnement. Dertil kommer pt. to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet).

Altinget råder over redaktionslokaler på Christiansborg og redaktion,  ledelse, salg og it på Ny Kongensgade. Selv om det er spredt over to lokationer, er det i praksis én enhed, fordi lokalerne ligger så tæt på hinanden i det, der i daglig tale hedder "Christiansborg-miljøet".

Derudover har Altinget fra september 2013 styrket EU-dækningen med ansættelsen af journalist Rikke Albrechtsen i en nyoprettet stilling som korrespondent i Bruxelles. Desuden startede Altinget i efteråret 2014 søsterselskabet Altinget.se, som dækker svensk politik fra Riksdagen i Stockholm. 

Hvad er formålet, og hvem er målgruppen?

Formål 
Altinget har til formål at øge læsernes politiske informationsniveau, så de bedre bliver i stand til at varetage deres professionelle eller personlige, politiske interesser.

Altinget følger ved hjælp af kritisk, uvildig journalistik udviklingen i det danske demokrati og politiske system. Vi er dermed en af demokratiets driftssikre vandbærere. Vi skriver nyheder, baggrund, analyser og portrætter, vi bringer meningsmålinger og debatindlæg, dels fra et fast panel, dels i form af kommentarer fra læserne. Desuden bringer vi lovstof og spørgsmål/svar mellem regeringen og Folketinget, og servicestoffet fuldendes med navne- og kalenderoversigter samt pressemeddelelser fra partier og aktører, som vi fin-indekserer og dermed giver ekstra værdi.

Altinget har i en årrække oparbejdet en række afgrænsede virtuelle communities, hvor folk med særlig interesse for f.eks. sundheds- eller miljøpolitik mødes online - mod betaling af årligt abonnement. En arena, der beskriver et fagpolitisk område fra debat til lov.

Mixet mellem journalistisk stof, servicestof og værktøjer skal på kortest muligt tid gøre læseren bedre klædt på til at håndtere sine politiske udfordringer, der i sidste ende gælder kampen om flere mulige ressourcer og/eller bedst mulige vilkår i øvrigt.

Altinget er et privat public service medium uden ideologisk ståsted. For os er det ligegyldigt, hvem der danner regering. I vores redaktionelle dækning forudsætter vi naturligvis grundloven, magtens tredeling, parlamentarisme, ytringsfrihed uden grænser, ligestilling og adskillelse af politik og religion.

Målgruppe
Altinget er en betalingsavis på nettet og dermed primært for den professionelle bruger eller den særligt politisk interesserede dansker. Vi henvender os blandt andet til:
- Valgte og opstillede politikere i Folketinget, regionsråd og kommuner
- Embedsmænd i stat, regioner og kommuner mv.
- Lobbyister, informationsansvarlige mv. i organisationer
- Virksomheder der har indset betydningen af public affairs

Vores betalende læsere arbejder typisk i partier, ministerier, styrelser, kommuner, organisationer og større virksomheder, ligesom en række forsknings- og folkebiblioteker abonnerer. Dertil kommer den særligt interesserede danske vælger, der dagligt modtager Altingets gratis nyhedsoverblik pr. mail. Altinget præsterer pt. over 200.000 ugentlige sidevisninger - trafikken er i kraftig vækst.

Rasmus Nielsen
Udgiver
(Født 1960, uddannet journalist 1983)