ARI: Ny regering skal fremtidssikre affaldssektoren

DEBAT: Når private og kommunale affaldsvirksomheder er enige om, at der skal laves klare rammer for affaldssektoren, må politikerne spidse ører. Det er nemlig betingelsen for overgangen til cirkulær økonomi, skriver sekretariatsleder i ARI Niels Bukholt.

Af Niels Bukholt
Sekretariatsleder i Affalds- og Ressourceindustrien, ARI

Der hersker en enighed mellem på den ene side ARI, der organiserer de store private affaldsvirksomheder, og på den anden side KL og de kommunale affaldsselskaber, om at de eksisterende rammer om affaldssektoren står i vejen for Danmarks omstilling til en cirkulær økonomi.

Normalt er enighed ikke det stof, debatindlæg er gjort af, men på et område, der historisk er præget af interessemodsætninger, er det faktisk perspektivrigt. Det er et stærkt udgangspunkt for den nye regering, at der trods uenighed om de konkrete løsninger er et fælles syn på udfordringen og en parathed til at tage fat på at finde løsningerne.

Efterspørger politisk strategi
Branchen – såvel den private som den kommunale del – har i årevis efterspurgt en klar politisk strategi for sektoren, så de nødvendige investeringer kan blive foretaget i tryghed om rollefordelingen mellem private virksomheder og kommuner, om kravene til affaldssorteringen og om kravene til genanvendelsen.

Derfor vil vi gerne markere, at vi er enige med KL og Dansk Affaldsforening, når de i et debatindlæg 7. august på Altinget skriver, at rammerne omkring affaldssektoren er for uklare, og at der er behov for stabile, forudsigelige og sikre rammer.

Når det så er sagt, så er der selvfølgelig også substantielle uenigheder. Eksempelvis når det kommer til vurderingen af, om markedet er modent til at løse opgaven med at udvikle effektive løsninger.

KL og Dansk Affaldsforening vurderer i deres debatindlæg, at markedet for affald ikke er modent og klar til at løse opgaverne – for eksempel når det handler om affald med negativ værdi.

Markedet bedre end sit rygte
Det er ganske enkelt ikke korrekt. Selvfølgelig kan markedet blive bedre og større – men udviklingen er i fuld gang, og virksomhederne er klar til at investere og bygge, når fremtidens rammer er gennemskuelige. Og det bevises hver dag, at markedet er modent.

Eksempelvis når det handler om affald med negativ værdi, så kan man bare kigge til Nyborg på Fyn. Her ligger Fortum, som hver dag håndterer farligt affald mod betaling, selvom farligt affald stort set altid har en negativ værdi.

På samme måde håndteres plastik, byggeaffald og organisk affald, der alt sammen koster penge at få afhentet og behandlet, på daglig basis af private virksomheder på markedsvilkår uden problemer.

KL og Dansk Affaldsforening problematiserer også, at de økonomiske incitamenter for genanvendelse 'vender den tunge ende nedad', fordi nye råvarer og ressourcer ofte er billigere end genbrugte.

Det er også en fejlslutning, at det er et problem. Jomfruelige materialer vil af gode grunde næsten altidvære billigere end genbrugte. Men det er ikke noget problem for markedet i en cirkulær økonomi. Den samlede økonomi ved genanvendelse udgør nærmest per definition altid en kombination af de genbrugte materialers værdi i sig selv og affaldsproducentens betaling for at komme af med affaldet.

Det er ikke nok kun at kigge på, om det genbrugte affald i sig selv er billigere end jomfruelige råvarer. Især ikke, hvis der stilles klare krav om genanvendelse.

Noget skal ske
En af forudsætningerne for, at enderne mødes, er klare nationale krav om genanvendelse af affaldet og et effektivt tilsyn. Hvis der for eksempel er klare og ensartede minimumskrav til brug af genanvendte materialer i byggeri, papirproduktion eller produktion af fødevareemballage, så vil markedet indrette sig efter det.

Ikke mindst derfor er vi ærgerlige over, at det kommunale affaldstilsyn ikke er til at få øje på. Svagt tilsyn bidrager til, at det går trægt med at få udviklet løsninger for de sidste og mest besværlige affaldsfraktioner – og bidrager til, at det kan være fristende at skære hjørner og håndtere affald forkert.

Så for at summere op: Der ER uenigheder – lad os bare være ærlige om det. Men det må ikke stå i vejen for at komme i gang. For der ER også en fælles erkendelse af, at noget må ske. Vi er sikre på, at det er muligt at finde en vej gennem uenighederne, og vi deltager gerne i dialogen.

Forrige artikel ARC til ny regering: Vi skal have mere MacArthur og mindre McKinsey ARC til ny regering: Vi skal have mere MacArthur og mindre McKinsey Næste artikel Plastindustrien: Brug indtægterne fra plastposeafgiften til ny grøn plastfond Plastindustrien: Brug indtægterne fra plastposeafgiften til ny grøn plastfond