Debat

Biogas Danmark: Danskproduceret biogas kan afskære Putins krigskasse

Danmarks biogasproduktion skal levere et solidt bidrag til den europæiske forsyningssikkerhed. Hvis vi vil være fri af russisk gas inden fem år, er en biogasledning til Lolland-Faster nødvendig, skriver Henrik Høegh.

Biogas er en god forretning for Danmark i disse tider, skriver Henrik Høegh.
Biogas er en god forretning for Danmark i disse tider, skriver Henrik Høegh.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Henrik Høegh
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Med det nationale kompromis om den danske sikkerhedspolitik, er en øget anvendelse af biogas blevet et af de sikkerhedspolitiske instrumenter, der skal være med til at sikre, at Danmark hurtigst muligt bliver uafhængig af fossil naturgas fra Rusland. Samtidig skal det sætte fart i den grønne omstilling af det danske gasforbrug.

De danske biogasproducenter er klar til at levere en maksimal indsats for at bidrage til både sikkerhed og klima for Danmark, både så vi kan klare os bedst muligt igennem næste vinter, og sikre, at vi hurtigst muligt kan blive selvforsynende med biogas.

Biogas Danmark har derfor fremlagt en plan, der viser, hvordan biogas kan dække 75 procent af det danske gasforbrug allerede i fyringssæsonen 2025 og 2026, mens biogassen dækker 100 procent i 2027 og 2028.

Ryk biogaspuljer frem

I 2021 leverede biogasanlæggene 20 petajoule biogas via gasnettet, hvilket svarede til 23 procent af forbruget. Med øget kapacitetsudnyttelse samt udvidelser og etablering af nye anlæg, kan biogasproduktionen stige til et niveau svarende til 30 petajoule per år i næste fyringssæson. Det er mere end det aktuelle gasforbrug i private gasfyr i Danmark.

De høje gaspriser sammen med et stærkt politisk momentum i retning af en udfasning naturgas til produktion af lavtemperaturvarme kan medføre cirka en halvering af gasforbruget

Henrik Høegh
Formand, Biogas Danmark

Et af de vigtigste skridt frem mod målet om total udfasning af den russiske gas, er at fremrykke de biogaspuljer, der blev vedtaget i klimaaftalen for energi og industri i 2020, således at de realiseres med fem petajoule i 2024 og fem mere i 2025.

Desuden er der behov for at skabe incitamenter til yderligere tre petajoule om året i 2026 og 2027, hvilket vil sikre en biogasproduktion på knap 50 petajoule i 2027-2028.

Endelig forventer Biogas Danmark, at de høje gaspriser sammen med et stærkt politisk momentum i retning af en udfasning naturgas til produktion af lavtemperaturvarme – i såvel husholdninger som industri – kan medføre cirka en halvering af gasforbruget, således at gasforbruget kan være 100 procent grønt om fem år.

Gasledning til Lolland-Falster er nødvendig

Et vigtigt element er etableringen af en gasledning til Lolland-Falster, der skal sikre, at store uudnyttede bioressourcer i form af roetoppe, halm, gylle og restprodukter fra roeproduktion kan anvendes til en biogasproduktion, der kommer ind på gasnettet og medvirker til at fortrænge den russiske gas.

Læs også

To nye biogasanlæg samt en udvidelse af et eksisterende biogasanlæg vil give en produktion på i alt 75 millioner kubikmeter biogas. Dertil kommer et potentiale på ekstra 22 millioner kubikmeter e-metan, der kan fremstilles med CO2 fra biogas samt brint fra overskydende el fra vindmøller og solceller på Lolland-Falster. Sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster har behov for cirka 50 millioner kubikmeter biogas, så der kan leveres et overskud på cirka 50 millioner kubikmeter til resten af Danmark. 100 millioner kubikmeter grøn gas svarer til cirka 3,5 petajoule.

Gasledningen er nødvendig for, at de lokale bioressourcer kan udnyttes på lokale biogasanlæg, der sikrer, at bioressourcer og gødning fra biogasanlæggene ikke skal transporteres over lange afstande. Samtidig har biogasanlæggene brug for en tilkobling til gasnettet, så de kan afsætte biogassen til gaskunderne. Endelig er sukkerfabrikkernes produktion i området koncentreret på cirka tre af årets måneder, hvorfor der er behov for den store og meget billige lagerkapacitet, som gasnettet kan tilbyde.

En aflysning af Lolland-Falster-projektet vil gøre det markant vanskeligere for biogasbranchen at bidrage til et mål om udfasning af den russiske gas allerede om fem år

Henrik Høegh
Formand, Biogas Danmark

EA-Energianalyse anbefalede i Altinget 4. marts, at gasledningen droppes, men eftersom Lolland-Falster råder over store uudnyttede bioressourcer, vil en aflysning eller udskydelse af projektet gøre det markant vanskeligere for biogasbranchen at bidrage til et mål om en 100 procent udfasning af den russiske gas allerede om fem år.

Milliarder til Danmark i stedet for Rusland

Med de nuværende gaspriser har den forventede biogasproduktion i 2022 en værdi på gasbørserne på cirka otte milliarder kroner. Det er penge, som i år forbliver i Danmark i stedet for at lande i Putins krigskasse. Statsstøtten til denne produktion ventes at lande på cirka to milliarder kroner, som i øvrigt også giver både jobs, aktivitet og indtægter i det danske samfund. Så biogas er en god forretning for Danmark i disse tider.

De kommende udbud bliver sådan, at hvis gasprisen er høj, så skal staten ikke betale støtte til biogasproduktionen. Med de aktuelle gasprisprognoser vil der derfor ikke blive udbetalt støtte til de nye biogasanlæg hverken i 2024 eller 2025.

Støttepuljerne får derfor alene det formål at sikre investorerne mod en situation, hvor naturgas kan købes billigt – og det vil formentlig kræve en genåbning for importeret gas fra Rusland.

Solidt dansk bidrag til europæisk forsyningssikkerhed

EU-kommissionen har spillet ud med en plan, hvor ét af elementerne er en opskalering af den europæiske biogasproduktion til 35 milliarder kubikmeter i 2030. Biogas Danmarks plan vil sikre, at Danmark leverer et solidt bidrag til den europæiske forsyningssikkerhed.

En forceret udvikling af biogasproduktionen vil kræve både en massiv indsats og store investeringer fra branchen. Med biogas som en af hovedhjørnestenene i en energipolitik, der skal medvirke til at skabe både sikkerhed og grøn omstilling, er branchen klar til at gå i gang med det samme. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Høegh

Formand, Biogas Danmark
landbruger (Næsgård Agerbrugsskole 1974)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024