Debat

Frederikshavn: Vi vil sælge vores viden

DEBAT: Produktet er viden, og vi har allerede vores første salgsmøde i kalenderen. Det skriver borgmester i Frederikshavn, Birgit Hansen, der her forklarer, hvordan netværk og partnerskaber har gjort kommunen klogere.

Minna Møbjerg Stevnhoved
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Birgit S. Hansen (S)
Borgmester i Frederikshavn Kommune

Som energikommune gør knowhow hele forskellen.

Vi vil gerne handle klogere i dag, end vi gjorde i går – ikke mindst med vores bidrag til CO2-reduktion og lokal grøn jobskabelse.

Et af virkemidlerne er, at vi spejler os i andre for at opdage nye perspektiver og muligheder.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Vi indgår i flere forpligtigende energinetværk og samarbejder både permanent og ad hoc såvel nationalt som internationalt. De samarbejder skubber og inspirerer os i energiomstillingen og har nu skubbet os til endnu et nyt initiativ. Men det vender vi tilbage til.

Kommune og praksis møder universitet og teori
I 2007 blev Frederikshavn Kommune Danmarks første klimakommune i en ambitiøs klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening.  

Vi har ikke hele planen på plads, men er klar til at bruge de opbyggede kompetencer internationalt.

Birgit S. Hansen (S), Borgmester, Frederikshavn Kommune

Aftalen forpligter Frederikshavn Kommune til at reducere CO2-udslip med 3 % om året.

Et af de områder, som har et særligt stort potentiale for, at det kan lade sig gøre, er energirenovering af vores mere end 400.000 m2 kommunale bygninger, hvor vi har igangsat energioptimerende aktiviteter, der gør os til frontløber. 

Det er gennem arbejdet med at realisere årsmålet, at vi bidrager, både til ambitionen om at hele Frederikshavn Kommune som geografisk enhed skal være forsynet med vedvarende energi i 2030, men i lige så høj grad udvikler os som videncenter for og med strategiske partnere.

Fx bliver et samarbejde med Aalborg Universitet, AAU, anvendt til kritisk sparring.

Vi deltager i fælles projekter som ligeværdige parter. Teori og praksis bliver præsenteret fra henholdsvis universitet og kommune. Universitetetsstuderende knyttes til projekter og i praktik. Og specifikke forskningsprojekter, hvor Frederikshavn kommune på et område bliver case, fx til udviklingen af Parcelhusatlasset.   

Samarbejder tvinger os til at være knivskarpe
Et andet eksempel er det meget givende EU-samarbejde, Borgmesteraftalen, fra 2007. Det er et redskab for europæiske byer, der går foran på klimaområdet. Frederikshavn Kommune  tiltrådte initiativet i 2011 som den første i Region Nordjylland.

Borgmesterpagten (Convenant of Mayors) er et andet frivilligt EU-initiativ, hvor ambitiøse kommuner i EU forpligtiger sig til en større reduktion af CO2-udledningen end de 20 pct., som EU har forpligtiget sig til i 2020. 

Og så er der netværket Energy Cities, en europæisk forening af energikommuner. På baggrund af den er der igangsat EU-finansierede energiprojekter, senest et med fokus på finansiering og motivation af energirenovering i private boliger.

Projektet giver os mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af landegrænser til stor gensidig inspiration.

Igennem mange år har Bremerhaven været Frederikshavns venskabsby, og her arbejder vi på at intensivere samarbejdet mellem kommunens organisation ”Energibyen” og Bremerhavens ”Klimastadtbüro”.

Det er nærliggende, fordi vi arbejder med de samme problemstillinger og udfordringer, fx borgermotivation og finansiering.  

Vi leverer indspark og oplæg på den nationale og internationale energiscene til eksportfremstød arrangeret af danske ambassader, brancheforeninger og Smart Cities-konferencer. Det tvinger os til at være knivskarpe, fordi vi på kort tid skal kunne dele vores viden og erfaringer.

Vi ved noget, som andre kan bruge
Kombinationen af kommunens arbejde med strategiske energiplaner, realisering og evaluering, internationalt samarbejde og netværk gør, at der gennem en årrække er opbygget kompetencer, der i dag er en international mangelvare.

Vi ved noget som offentlig institution, som andre kan bruge, og produktet er viden.

Vi kan være os selv energimæssigt bekendt og ser det som led i en progression.

Vi har ikke hele planen på plads, men er klar til at bruge de opbyggede kompetencer internationalt, vi åbner døre for store nationale virksomheder og senere forhåbentlig også til fordel for den grønne jobskabelse lokalt.

Lige nu er Energibyens nærmeste udviklingszone at flytte os fra medvirken til ledelsen i internationale projekter. Vi vil sælge vores viden til udenlandske kommuner og virksomheder.

Vi har allerede vores første salgsmøde i kalenderen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00