Byggeriet kalder på handling mod oversvømmelser: Der ligger en buffet af løsningsmodeller

OPRÅB: Regeringens forslag mod oversvømmelser er et skridt i den rigtige retning. Men slet ikke fyldestgørende. Sådan lyder det fra Dansk Byggeri, der blandt andet vil have oprettet en statslig klima- og kystfond og sikret bedre kommunalt samarbejde.

Hård vind og forhøjet vandstand i Vadehavet holdt Kammerslusens porte ved Ribe lukket, mens regnen silede og fik Ribe Å til at gå over sine bredder. I Holstebro blev 100 beboere i Bygholm Åvænget evakueret på grund af risiko for en såkaldt lille flodbølge. Og mange steder i landet kæmpede husejere med uønskede soppebassiner i deres kældre.

Februar har været den vådeste måned, siden man begyndt at måle nedbørsmængder i Danmark.

Derfor er det på høje tid, at regeringen har indledt forhandlinger om en ny plan for klimasikring med forligspartierne bag vandsekstorloven.

Login