Charlotte Fischer: Affaldssektoren skal reguleres med klima og miljø for øje

DEBAT: Hidtil har reguleringer i affaldssektoren fokuseret på effektivitet, men i fremtiden bør miljø og klima prioriteres højere end den økonomiske bundlinje, skriver Charlotte Fischer, direktør i Dansk Affaldsforening.

Charlotte Fischer
Direktør, Dansk Affaldsforening

Konkurrenceudsættelse af affaldssektoren har siden 2016 været et ønske i regeringskontorerne på Slotsholmen. Begrundelsen? En effektivisering af sektoren.

I valgkampen skete der dog noget. Venstre genfremsatte ønsket om at konkurrenceudsætte, men nu med klima og miljø som begrundelse.

En grøn efterrationalisering, men ikke desto mindre velkommen. For den vidner om en ny bred politisk erkendelse: at en så kritisk sektor for klima og miljø, som affald er, selvfølgelig ikke kan reguleres alene med den økonomiske bundlinje for øje.

Miljø og klima var aldrig i fokus
Tænk engang: Det er aldrig undersøgt, hvordan forsyningssektoren skal reguleres, hvis man også vil tjene klima og miljø. Det har ellers ikke skortet på undersøgelser af forsyningssektoren.

En snes rapporter og analyser er det gennem årene blevet til. Men ikke én siger noget om, hvordan sektoren kan reguleres, hvis man også vil opnå gevinster for klima og miljø.

Flagskibet, McKinsey-rapporten fra august 2016, drejede sig alene om at beregne "effektiviserings- og konsolideringspotentialet" i forsyningssektoren, herunder på affaldsområdet. Klima og miljø var aldrig ærindet.

Et bagudskuende bureaukratisk monster
Vi møder problemet, også nu hvor Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet under den politiske radar arbejder på en ny økonomisk regulering af fjernvarmen, herunder affaldsenergianlæggene.

Målet er old school-effektivisering med benchmarking og indtægtsrammer – med klima og miljø sat i garagen. Går reguleringen igennem i den form, der arbejdes på nu, bliver den ikke alene et bagudskuende bureaukratisk monster med en foruroligende stor vilkårlighed.

Man vil komme til at straffe de energianlæg, der har investeret eller vil investere i grøn teknologi, der kan fremme energieffektiviteten, mindske udledningerne og øge genanvendelsen. Det er den helt forkerte udvikling – også når man helt legitimt vil effektivisere.

Fremtidens regulering af affaldssektoren skal selvfølgelig understøtte en effektiv sektor, men den skal også indrettes med klima og miljø for øje.

Konkurrence og marked går ikke per automatik miljøets ærinde, når vi taler affald. Tværtimod oplever vi masser af markedsfejl i vores sektor, fordi omkostninger for miljø og klima ikke spejler sig i priser.

Derfor må kommuner for eksempel til lommerne for at få genanvendt ressourcerne, når det gælder genanvendelse af fraktioner som husholdningsplast, PVC og tekstil. Når de alligevel gør det, skyldes det et stærkt politisk ønske om at tilgodese klima og miljø.

Genanvendelig teknik
Tag genbrugsområdet. I dag modtager de kommunale genbrugspladser hver eneste dag mange tons ting, der enten direkte eller med megen lidt reparation kan genanvendes.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet har eksempelvis vist, at hele 25 procent af de elektroniske produkter, der kommer ind på genbrugspladserne, kan bruges igen. De velgørende organisationer er vigtige spillere, men overkommer slet, slet ikke at omsætte de mange tons, der potentielt kan genbruges.

Private aktører tripper heller ikke for at træde til. Her løfter de kommunale affaldsselskaber en opgave, der ville falde til jorden, hvis kun markedet bestemte.

En stor politisk opgave de næste mange år er at styre affaldsmarkedet klogt, så miljø og genanvendelse kommer i fokus. Her handler det også om at skabe klare incitamenter, der belønner de producenter, der går bæredygtighedens vej, for eksempel når de bruger genanvendte materialer.

Det kommende producentansvar for emballager bliver en kæmpe chance for gennembrud på den front.

Udviklingen kalder også på et tæt samspil mellem offentlig og privat sektor – for eksempel i form af offentlig-private selskaber, der på udvalgte områder driver anlæg, der samler husholdnings- og erhvervsaffald. Det gør de med fordel i Tyskland.

Lad os vælge fremtiden med klog offentlig regulering med klima og miljø i højsædet. Moderne regulering er grøn.

Forrige artikel FSE: Grøn omstilling må ikke blive el-kongernes tag-selv-bord FSE: Grøn omstilling må ikke blive el-kongernes tag-selv-bord Næste artikel Dansk Erhverv til FSE: Klimaambitioner kalder på handling frem for gambling Dansk Erhverv til FSE: Klimaambitioner kalder på handling frem for gambling
Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Finanslov og Brexit er ikke til at komme udenom i en uge, som også byder på super-samråd om stop for nordsøolie, Dansk Fjernvarmes landsmøde, nyt lovforslag fra miljøministeren og konference om klimaneutral mejerisektor.