Dansk Energi: Ny regulering må ikke spænde ben for fremtidens fjernvarme

DEBAT: Regeringens lovprogram lægger op til en enøjet økonomisk regulering af fjernvarmen, der på alle parametre peger i den forkerte retning, mener Dansk Energi.

Af Christian van Maarschalkerweerd
Chefkonsulent, Dansk Energi

Den grønne omstilling af fjernvarmen er en central brik i Danmarks udvikling til et klimaneutralt samfund.

Opgaven er stor, men vi er heldigvis allerede godt i gang. Mange teknologier står på spring, og masser af synergier venter på at blive høstet.

Men det er samtidig vigtigt at holde fokus på leverance af et godt og konkurrencedygtigt produkt til varmekunderne.

Man skal derfor vælge en vej, der leverer grøn fjernvarme uden at gå på kompromis med høj forsyningssikkerhed og konkurrencedygtige priser.

Den gode nyhed er, at fjernvarmen kan levere på regeringens klimamålsætning uden at gå på kompromis med de andre målsætninger.

Den dårlige nyhed er imidlertid, at regeringens lovprogram lægger op til en enøjet økonomisk regulering, der på alle parametre peger i den forkerte retning.

Må ikke spænde ben for nye investeringer
Hvis regeringen vælger at implementere en økonomisk regulering, der ikke tager højde for sektorens kompleksitet, udviklingspotentialer og lokale forhold, vil reguleringen låse sektoren fast i uhensigtsmæssige bagudskuende investeringsmønstre og forretningsmodeller.

Det vil ikke alene gå ud over den grønne udvikling, det vil også i sidste ende koste varmekunderne på pengepungen, når forsyningsselskabernes handlerum begrænses.

Der er to helt centrale kriterier, som reguleringen af fjernvarmen skal leve op til.

1) Reguleringen må ikke spænde ben for investeringer i nye, grønne teknologier.

2) Forsyningsselskaberne skal have frihed til at indgå aftaler med grønne varmeproducenter, når de kan levere varmen bedre og billigere end alternativet.

Risiko for at forlænge brug af biomasse
En bagudskuende indtægtsrammeregulering leverer desværre hverken på det ene eller det andet kriterie.

For historiske omkostninger kan ikke bruges til at regulere fremtidige omkostninger, når man står over for så store fundamentale ændringer, som fjernvarmen gør, og man afskærer muligheden for at indgå kontrakter, fordi den statslige rammestyring vil overtrumfe de vilkår, man er blevet enige om i kontrakten.

Derfor vil alle potentielle producenter, der sidder inde med gode varmekilder og særlige kompetencer, ikke have mulighed for at byde ind på varmeproduktionen, og fjernvarmeselskaberne vil derfor kunne vælge fra en meget mindre palet af løsninger.

Det betyder også, at biomassens rolle som overgangsteknologi risikerer at blive forlænget på ubestemt tid.

Friere konkurrence vil gavne klimaet
Hvis man vil bane vejen for en fremtidssikret fjernvarme, bliver man derfor nødt til at sikre regulatoriske rammer, der giver selskaberne de rigtige kort på hånden.

Det indebærer blandt andet, at selskaberne skal have tiltro til at kunne få dækket deres omkostninger, når de selv investerer, og det indebærer også, at de skal kunne indgå gensidigt attraktive kontrakter med andre selskaber, der kan give dem adgang til varme på konkurrencedygtige vilkår.

Kun på den måde kan man sikre bred udnyttelse af kompetencer og varmekilder, og man kan tilmed flytte risikoen væk fra varmekunderne og over på de varmeproducenter, der rent faktisk har mulighederne for at reducere og håndtere risikoen.

Det betyder ikke, at selskaberne skal have mindre fokus på omkostningerne – tværtimod. Det betyder, at ansvaret skal flyttes fra en offentlig regulator og ud til de selskaber, der har det lokale kendskab og den bedste viden.

Få sikret hensyn til effektiviseringer
Selskaberne skal kunne forhandle benhårdt og indgå i kontrakter med tredjeparter, når pris og vilkår er konkurrencedygtige, og hvis de vælger selv at eje og drive produktionsanlæggene, skal de naturligvis også gøre det effektivt.

Forskellige varmeleverandører, der konkurrerer om at levere konkurrencedygtig varme og aftalebaseret regulering, der tager højde for selskabernes individuelle forhold, muligheder og effektiviseringspotentialer, er de vigtigste ingredienser i den regulering, der skal bane vejen for grøn omstilling og effektive fjernvarmeselskaber.

Når regeringen fremsætter sit lovforslag om økonomisk regulering af fjernvarmen, er det derfor en bunden opgave at sikre hensynet til effektiviseringer uden at begrænse varmeselskabernes muligheder for at drive forretning.

Hverken klimaet eller varmekunderne er tjent med andet.

Forrige artikel Jørgen Henningsen: Klimarådet skal tage livtag med biomasse-spørgsmålet Jørgen Henningsen: Klimarådet skal tage livtag med biomasse-spørgsmålet Næste artikel European Energy og HOFOR: Vi har ikke råd til at undvære de kystnære vindmølleparker European Energy og HOFOR: Vi har ikke råd til at undvære de kystnære vindmølleparker