Dansk Erhverv og Netto: Kommunernes affaldshåndtering skal ensartes

DEBAT: Fra regeringen er der brug for entydige, obligatoriske, nationale sorteringskriterier, hvis indsamling og genanvendelse af affald skal fungere, mener Dansk Erhverv og Netto.

Af Michael Løve og Lisbet Hagelund
Direktør, Netto International, Salling Group, og chefkonsulent, Dansk Erhverv

Danmark skal have en klogere affaldssortering. Det står klart og tydeligt i regeringens forståelsespapir, og det er en både god og rigtig ambition, som vi fra erhvervslivets side glæder os meget til at realisere til gavn for den grønne omstilling.

Vi skal blive bedre til at sortere vores affald, for det vil løfte kvalitet i genanvendelsen. Her kan og vil erhvervet spille en rolle. En klog affaldssortering skal samle alle kræfter, men det kræver, at kommende regler også understøtter erhvervslivets grønne forretningsudvikling.

Fra regeringen har vi brug for entydige, obligatoriske og nationale sorteringskriterier. Med de rigtige rammer kan miljøminister Lea Wermelin sikre erhvervslivet de bedste muligheder for at bidrage.

Butikker og forbrugere står klar
Salling Group har lanceret en ambitiøs emballagestrategi, som skal understøtte en langt højere grad af genanvendelse. Og danskerne? Ja, de vil meget gerne sortere deres affald. Undersøgelser viser, at syv ud af ti danskere er helt med på affaldssortering.

Men butikkerne har ikke mulighed for at mærke emballagerne og vejlede kunderne i, hvordan de konkrete emballager sorteres og bortskaffes korrekt – simpelthen fordi sorteringen sker forskelligt fra kommune til kommune.

Fordi vi har uens regler, går vi glip af et så effektivt værktøj, som mærkning er, og vi går glip af en omstillingskraft, som markedet kan levere.

Nødvendige krav til kommuner
For os at se er det derfor afgørende, at kommende sorteringskriterier bliver obligatoriske for kommunerne. Regeringen bør sikre, at kommunerne skal implementere ens krav, så snart deres nuværende fireårige indsamlingskontrakter udløber.  

Et andet effektivt værktøj er ensartet mærkning. I dag anvender 89 kommuner de samme piktogrammer – piktogrammer, der viser, om beholderne er til eksempelvis blød eller hård plast.

Det er helt afgørende at få de sidste ni kommuner med, og at regeringen sikrer, at kommuner ikke fremadrettet udvikler egne piktogrammer.

For med et nationalt mærkningssystem vil butikkerne kunne bruge de samme mærker på emballagerne, og der vil kunne ske en utvetydig og effektiv vejledning af forbrugerne.

Skal tiltrække investeringer
Hvis regeringen ensretter affaldssortering i kommunerne, vil investeringer i danske genvindingsanlæg og -teknologi også blive understøttet. For forudsætningen for rentable anlæg til eftersortering og genanvendelse er, at der der store og ensartede affaldsmængder at arbejde med.

En udbygning af sortering og genanvendelse kræver som minimum, at vi indsamler affaldet ens hen over Danmark.

Den danske genanvendelsesindustri opererer på det europæiske marked, og et velfungerende hjemmemarked er afgørende. I Danmark er den private investering i genanvendelse lav set i et EU-perspektiv, og der er behov for at fjerne de forhindringer, der er for at investere i Danmark.

Derfor opfordrer vi ministeren til at fastsætte obligatoriske kriterier for affaldssorteringen i Danmark og lade dette træde i kraft, allerede når de nuværende kommunale indsamlingskontrakter udløber. Lad os i fællesskab sætte turbo på den grønne omstilling.

Forrige artikel Dansk Energi: Forlæng afgiftsfritagelsen for el til biler Dansk Energi: Forlæng afgiftsfritagelsen for el til biler Næste artikel ARC til ny regering: Vi skal have mere MacArthur og mindre McKinsey ARC til ny regering: Vi skal have mere MacArthur og mindre McKinsey
Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

SATS: Der skal flere penge til forskning og udvikling af nøgleteknologier i den grønne omstilling, men pengene skal gives med et større blik for, hvad samfundets gevinster er. Det er de store mål med DI og Dansk Energis forslag til en grøn forskningsstrategi. Ifølge Klimarådets formand er tankerne rigtige.