Dansk Solcelleforening: Energiaftalen bør også sikre udvikling af solceller

DEBAT: Den nye energiaftales store fokus på vindenergi går udover potentialet i udvikling af solceller og hybridanlæg, skriver formanden for Dansk Solcelleforening, Flemming Kristensen. 

Af Flemming Kristensen
Formand for Dansk Solcelleforening

Dansk Solcelleforening kvitterer forligskredsen og Energi-, Forsynings- og Klimaministeren for den netop indgåede energiaftale

Dansk Solcelleforening er glad for at man endeligt fik landet en ny bred energiaftale. Vi er tilfredse med, at der afsættes over 4 mia. kr. til udbud, hvor både landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris, og er glade for dette nye løfte om teknologineutrale udbud. Til gengæld er vi uenige i aftalens store fokus på vindmøller. 

Satsning på hybridanlæg 
Solceller er i dag en teknologiform der er ligeværdig med vindmøller. Det er uforståeligt at man ikke sikrer udviklingen af danske kompetencer inden for solcelleteknologi, og at der skal gælde specielle regler for landvind med målrettede tilskud til en række testvindmøller.

I stedet bør der gives tilskud til udvikling og test af hybridanlæg med vind, sol og batterier samlet på samme sted. Hybridanlæg vil blive en af fremtidens vigtigste vedvarende energi-leverandører, og Danmark kan her få en førerposition.

Mere fokus på bygningsintegrerede solceller
Dansk Solcelleforening har noteret sig, at der nu er taget hånd om de store landanlæg og de store havvindmøller. Energiforliget forholder sig derimod ikke til solceller på bygninger. Alt tyder på at de bygningsintegrerede solceller og solceller på flade tage vil blive ved med at falde i pris med op til 10 % om året. Dansk Solcelleforening forventer på den baggrund, at der vil være 5 GW på bygninger i 2050. Det modsvarer en produktion på 5 TWh/år.

Det antages ydermere at halvdelen af disse solceller er installeret allerede i 2030. I runde tal vil det sige, at der er i 2030 er installeret solceller på bygninger svarende til 1 GW landvind. Det er en utrolig stor mængde energiproduktion at se bort fra i en kommende planlægningsfase.

Dansk Solcelleforening anmoder forligsparterne om at solceller på bygninger betragtes som energieffektivisering, som det også antages først fastlægges i forbindelse med et kommende klimaforlig, hvor Dansk Solcelleforening ser frem til at blive indkaldt som del af disse drøftelser. 

Forrige artikel Forbrugerrepræsentant: Regeringen lader forbrugeren betale prisen for forurenet drikkevand Forbrugerrepræsentant: Regeringen lader forbrugeren betale prisen for forurenet drikkevand Næste artikel 3F: Regeringen smider 300.000 grønne job væk 3F: Regeringen smider 300.000 grønne job væk