Direktør: Regeringens Klimaprogram er dyrt, dårligt og usikkert

DEBAT: Regeringens Klimaprogram vil sende klimaregningen videre til vores børn og børnebørn i noget, der ligner et generationstyveri, og benytte metoder som er dyre og usikre. Regeringen leger derfor med ilden, skriver Karsten Krogh Andersen.

Af Karsten Krogh Andersen
Direktør, DISUD - Institut for Bæredygtig Udvikling, seniorrådgiver Concito

Regeringens Klimaprogram 2020 er på lang sigt både dyrt for danskerne, dårligt for klimaet og det er usikkert, om det i det hele taget kommer i mål.

I forhold til allerede besluttede reduktioner af drivhusgasser mangler der i dag reduktioner på 16,6 millioner tons CO2-ækvivalenter per år for at nå 70 procent reduktion i 2030 – og i forhold til Energistyrelsens basisfremskrivning mangler reduktioner på 20 millioner ton CO2 per år fra 1. maj 2020.

Regeringen vil i sit klimaprogram udskyde reduktionerne til sidst i årtiet, og således følge en reduktionskurve som en ishockeystav: kun få reduktioner i de første 6-8 år og derpå store reduktioner i de sidste par år af 2020'erne.

Dårligt nyt for klimaet
For at den globale temperatur kan holdes under 1,5-2 grader Celcius skal koncentrationen af CO2 reduceres fra de nuværende 417 ppm til på sigt omkring cirka 350 ppm. Det er således koncentrationen og dermed mængden af drivhusgasser i atmosfæren, der er det afgørende.

Det medfører, at menneskeheden ifølge Paris-aftalen hurtigt skal stoppe udledningen af drivhusgasser og dernæst trække drivhusgasser ud af atmosfæren. Det betyder, at den rige verden, herunder Danmark som historisk har udledt den største mængde drivhusgasser til atmosfæren, har en kæmpe opgave med ikke blot at stoppe sine udledninger, men også hive drivhusgasser ud af atmosfæren og lagre dem stabilt.

Den ishockeystav-formede reduktionskurve i Regeringens Klimaprogram medfører, at der udledes cirka 70 millioner tons CO2 ekstra i forhold til en alternativ lineær reduktionskurve, hvor vi reducerer lige meget hvert år. Regeringens Klimaprogram øger således klimaændringerne i forhold til en mere rimelig lineær reduktionskurve. Regeringens klimaprogram er således dårligt nyt for klimaet.

Generationstyveri
Optimistisk set vil der om nogle år måske kunne trækkes CO2 ud af atmosfæren for en samfundsmæssig omkostning på omkring 1.000 kroner/tons CO2. Så de cirka 70 millioner tons CO2, som ved Regeringens klimaprogram udledes for meget, vil koste i størrelsesordenen 70 milliarder kroner for vores børn og børnebørn at fange og deponere i jorden igen.

Det er godt nok en stor regning at sende videre til vores børn og børnebørn. Og en regning, der sendes af den mest velhavende generation i Danmarkshistorien. Var der nogen, der sagde generationstyveri?

Og så er det rigtigt dumt økonomisk i og med, at der er meget billigere CO2-reduktioner at realisere de næste otte år end de meget dyrere omkostninger ved at hive CO2 ud af atmosfæren og deponere det igen.

Det er er herudover meget usikkert, hvorvidt strategien i regeringens klimaprogram i det hele taget kan realiseres. Regeringen satser på, at nye teknologier som Power-to-X og CCS (CO2-fangst) kan klare de resterende 10-15 millioner tons CO2 reduktioner sidst i dette årti.

Det er imidlertid højst usikkert, i hvilket omfang disse nye teknologier bliver tilstrækkeligt modnet til den tid og kan implementeres i så stor skala til en rimelig penge og rimelig drift.

Endvidere er det højst usikkert, om teknologien til at hive drivhusgasser ud af atmosfæren og deponere dem stabilt vil kunne udvikles og implementeres i så stor skala. Det er jo kun få lande, der er begavet med så store kalk-og kridtforekomster som Danmark til lagring af CO2.

Regeringen leger med ilden.

Forrige artikel Aktører: Øget digitalisering i forsyningen kan bane vejen til reduktionsmål Aktører: Øget digitalisering i forsyningen kan bane vejen til reduktionsmål Næste artikel Ekspert: Der er brug for et gedigent teknologiløft i affaldssektoren Ekspert: Der er brug for et gedigent teknologiløft i affaldssektoren
Nyt tema: Er

Nyt tema: Er "det teknologiske fix" Danmarks klimaredning?

NY DEBAT: Regeringen satser massivt på, at CO2-lagring og Power-to-X skal hjælpe Danmark i mål med 70 procents CO2-reduktion i 2030. Er teknologien vores klimaredning? Det spørger vi en række forskere og organisationer om i den kommende tid på Altinget: forsyning.