Debat

Eksperter: Den evige kortlægning sikrer ikke så meget som en dråbe rent dansk drikkevand

I over halvdelen af alle aktive drikkevandsboringer i Danmark kan der påvises kemikalier, heraf cirka 13 procent over EU-lovens grænseværdi. Skiftende miljøministre har lovet at sætte drikkevandet som førsteprioritet, men det resulterer gang på gang i papirarbejde frem for handling, skriver Erik Arvin og Jens Andersen.

Man har de seneste mange år udsat at lovgive mod kemikalier
i landbruget for ikke at genere jordejere og erhverv, selvom det har
store konsekvenser for danskernes drikkevand, skriver Erik Arvin og Jens
Andersen.
Man har de seneste mange år udsat at lovgive mod kemikalier i landbruget for ikke at genere jordejere og erhverv, selvom det har store konsekvenser for danskernes drikkevand, skriver Erik Arvin og Jens Andersen.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Erik Arvin
Jens Andersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I 1993 havde den daværende direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelser (nu GEUS) Ole Winther Christensen en kronik i Politiken under overskriften ”Giften i drikkevandet”. Det var dengang, hvor det stadig var avisoverskrifter i at skrive, at nu havde man fundet sprøjtegifte et eller flere steder i landet.

Nogle få år før havde Folketinget besluttet, at der skulle etableres et nationalt overvågningsprogram, der omfattede fund af pesticider og nitrat i grundvandsboringer og medtog ditto fund i vandforsyningsboringer.

Ikke længe efter begyndte alarmklokkerne at ringe. Først få fund – med årene flere og flere – til i dag, hvor fund af kemikalier i grundvand og drikkevand langt fra er kioskbaskere og nærmest irriterende læsning, hvis det altså ikke lige handlede om vores drikkevand.

Kortlægning alene er som en bil uden hjul. Der mangler politisk mod og en lovgivning, der effektivt beskytter befolkningens drikkevand

Erik Arvin og Jens Andersen
Hhv. professor emeritus, DTU og fhv. planchef, Hofor

Her 30 år efter er det så meget mere deprimerende at læse afslutningen på kronikken fra 1993: ”Det er stadig muligt at vende udviklingen – men det er nu, vi skal handle. Gør vi ikke det, kan det blive for sent”.

Kortlægning uden beskyttelse

Skiftende regeringers politik med at beskytte det danske drikkevand har slået fuldstændig fejl. Godkendelsessystemet for pesticider og andre kemikalier har langt fra vist sig at være i stand til sikre grundvandet mod forurening – og hermed befolkningens og de kommende generationers legitime ret til rent drikkevand.

Det samme gælder forsøg på gennem frivillighed at få aftaler med landmænd og andre for at få dem til at stoppe med hælde kemikalier ud ovenpå det grundvand, der kan ende som vores drikkevand – og hvis anvendelse i øvrigt er godkendt af myndighederne.

Miljøministre har gang på gang forsikret befolkningen om, at nu ville der komme styr på tingene. Hver gang man har nærmet sig ondets rod – forbud mod kemikalier og inddragelse af eller restriktioner på de nødvendige arealer i indvindingsområderne – så har ansvarlige politikere bistået af embedsværket i stedet besluttet sig for mere kortlægning – for ikke at genere jordejere og erhverv.

Dette til trods for gentagen kritik fra blandt andet Rigsrevisionen om statens indsats og de tørre tal om stadig flere fund af kemikalier i grund- og drikkevand.

Rensning er langt dyrere end at forhindre forurening, fordi rensning er energikrævende – hvilket heller ikke er smart i en tid med klimaproblemer

Erik Arvin og Jens Andersen
Hhv. professor emeritus, DTU og fhv. planchef, Hofor

Nu har vi for et milliardbeløb kortlagt grundvand og drikkevandsområder i en periode på måske 50 år, og vel at mærke gennem årene stadig mere målrettet mod at sikre drikkevand – kortlægning i verdensklasse.

Men kortlægning alene er som en bil uden hjul. Der mangler politisk mod og en lovgivning, der effektivt beskytter befolkningens drikkevand.

Man kan gennemtvinge store anlægsprojekter som motorveje og energianlæg gennem ekspropriation – men besynderligt nok ikke sikre arealer mod forurening af vores drikkevand.

De senere år har man forsøgt sig med at frede mindre arealer ved drikkevandsboringer – de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Tro mod grundlovens principper har dette tiltag som udgangspunkt været baseret på frivillighed, og så sker der – vanen tro – alt for lidt.

Da deadline for BNBO indfandt sig, var der kun indgået aftaler for få procent af de udpegede BNBO-arealer.

Loven sagde, at så skulle gennemførelsen ske ved påbud, men endnu engang blev tingene udskudt.

Senest har vores miljøminister Magnus Heunicke lovet, at der i sommeren 2024 kommer et påbud. Ministeren bedyrer, at rent drikkevand har førsteprioritet – vi afventer i spænding konkrete handling og ikke flere undskyldninger.

Grundvandsparker kan slå flere fluer med et smæk

Skal grundvand i drikkevandsområderne beskyttes effektivt, så er hverken BNBO eller den generelle regulering af kemikalier nok. Vi skal meget hurtigt få udpeget de arealer, hvor den største grundvandsdannelse sker – måske omkring 200.000 hektar på landsplan.

Disse grundvandsparker med forbud mod brug af kemikalier kan langt hen ad vejen udpeges på baggrund af eksisterende kortlægning. En skærpet lovgivning om ekspropriation og et landsplandirektiv er de værktøjer, der inden for en kort årrække er de nødvendige værktøjer for at sikre etableringen af grundvandsparker.

Og herved kan samfundet opnå flere fordele end blot at sikre folkesundheden og de kommende generationers ret til rent drikkevand. De udpegede arealer kan ved opkøb bidrage til at opfylde målsætningen om mere natur, økologisk land- og skovbrug, klimamål og bedre rekreative muligheder for en hungrende befolkning – det ville slå flere fluer med et smæk.

I regeringsgrundlaget tales om langt mere skov, grundvandsbeskyttelse, udtagning af lavbundsjorde, klimamål og mere natur. Nedriv siloerne, og tænk på tværs i dette lille land. Heldigvis er flere vandforsyninger selv gået i gang med at opkøbe jord.

Hvad med at rense drikkevandet? En række stoffer er praktisk gennemførligt umulige at fjerne, rensning er langt dyrere end at forhindre forurening, og rensning er energikrævende – hvilket ikke er smart i en tid med klimaproblemer. Endeligt strider selve princippet om at rense i stedet for at forebygge mod miljølovgivningen og alt, hvad ethvert parti hidtil har sagt.

EU kræver handling

I begyndelsen af 2021 trådte et revideret drikkevandsdirektiv i kraft. Medlemslandene fik to år til at implementere dette EU-direktiv i dansk lovgivning. De opstillede målsætninger skal være opfyldt i 2027. Formålet er at sikre rent og sundt drikkevand til borgerne.

Det skal blandt andet sikres gennem at få udpeget og foretage en risikovurdering af forureningstrusler og -styring af indvindingsområderne.

Med andre ord taler direktivet direkte ind i tanken om at få udpeget og sikret grundvandsparker. Det er landområder, hvor dannelsen af rent grundvand som grundlag for drikkevand har første prioritet. Som konsekvens heraf må der i disse områder ikke foregå grundvandstruende aktiviteter eller ligge affaldsdepoter, der ikke søges oprenset.

Formålet med udredningerne og rapporterne er vel at vise handlekraft, men papir sikrer ikke så meget som en dråbe rent drikkevand

Erik Arvin og Jens Andersen
Hhv. professor emeritus, DTU og fhv. planchef, Hofor

EU ønsker fornuftigt nok en udvikling baseret på forebyggelse af forurening, så produktionen af drikkevand kan ske ved en simpel og hermed en bæredygtig vandbehandling.

Men det går ikke så godt med at få implementeret direktivet. Danmark har i år modtaget en såkaldt åbningsskrivelse fra EU, som er en diplomatisk rykkerskrivelse, når tingene går for langsomt.

Indtil videre har miljøministeren meddelt, at han blandt andet vil få udarbejdet en erfaringsopsamling om at beskytte grundvand i et afgrænset område, nemlig Fyn, og andre udredningsprojekter. Og når resultatet af disse initiativer kommer, hedder årstallet mindst 2026.

Endnu en gang drukner den konkrete beskyttelse af drikkevandet i udredninger og rapporter. Formålet er vel at vise handlekraft, men papir sikrer ikke så meget som en dråbe rent drikkevand.

Nu må de ansvarlige politikere træde i karakter, hvis vi skal nå at opfylde direktivets deadline i 2027. Brug den eksisterende kortlægning, og få udpeget grundvandsparkerne, gennemfør den nødvendige skærpelse af lovgivningen for at beskytte de udpegede arealer mod kemikalier og udsted et landsplandirektiv for at sikre en gennemførelse – kun på den måde er der fortsat håb for det danske guld – vores rene drikkevand.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erik Arvin

Professor emeritus, Institut for Miljø- og Ressourceteknologi, DTU
cand.polyt. (DTU)

Jens Andersen

Fhv. planchef, HOFOR
Cand.techn.soc

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024