Ekspertpanel anbefaler at prioritere mere plads til natur: Behov for biomasse kan sætte grønne hensyn under pres

Efterspørgslen efter biomasse i den grønne omstilling må ikke trumfe beskyttelse af natur og biodiversitet på de danske arealer, lyder det fra Det Nationale Bioøkonomipanel. Med en række foreløbige anbefalinger kommer panelet med bud på, hvordan ressourcerne i stedet kan udnyttes bedre på et mindre areal.

Produktionen af bioressourcer til den grønne omstilling - for eksempel biogasanlæg - kan ende med at lægge store beslag på Danmarks areal, hvis ikke man øger produktiviteten på mindre plads, mener et ekspertpanel.
Produktionen af bioressourcer til den grønne omstilling - for eksempel biogasanlæg - kan ende med at lægge store beslag på Danmarks areal, hvis ikke man øger produktiviteten på mindre plads, mener et ekspertpanel.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Andreas Arp

Det stigende behov for biologiske ressourcer som halm, træ, bioaffald og afgrøder i den grønne omstilling kommer til at sætte hensynene til natur og biodiversitet under et stort pres.

Tema: Svin, solceller eller sommerfugle – Kampen om Danmark

Med både klimakrise, biodiversitetskrise og fødevarekrise har kampen om Danmarks areal aldrig synes mere afgørende. Størstedelen af arealet går lige nu til landbrug og fødevareproduktion, men samtidig er der flere steder store ønsker om mere natur og grønne energikilder på land.   

Frem mod det nye folketingsvalg sætter Altinget fokus på den danske arealanvendelse og afkræver politikerne svar på, hvordan de ønsker at balancere de mange hensyn i fremtiden. 

Find alle artiklerne i temaet her.
 

Derfor bliver det i højere grad nødvendigt at sikre, at der i det danske land reserveres plads nok til den vilde natur ved at tage produktionsarealer ud af drift.

0:000:00