Eksportstrategi foldes nu ud i Europa og USA

EKSPORT: Energistyrelsen tager nu første skridt i forhold til at folde regeringens eksportstrategi for grøn teknologi ud. Det sker med indsatser i Tyskland, USA og Storbritannien.

Lars Christian Lilleholt (V) præsenterede sidste uge regeringens strategi for at øge eksporten af grøn teknologi.

En strategi, der har som hovedmål at fordoble Danmarks eksport af energiteknologi fra cirka 70 milliarder kroner i 2015 til over 140 milliarder kroner i 2030.

Det skal ske gennem samarbejdsaftaler med Tyskland, USA og Storbritannien, som udgør vores største markeder, men også fjernere liggende destinationer som Kina, Mexico, Sydafrika og Vietnam skal have forøget fokus.

Første skridt i strategi
Og som led i strategien har Energistyrelsen nu taget fat på at hjælpe myndigheder i USA, Storbritannien og Tyskland med danske regulerings- og myndighedserfaringer omkring fjernvarme, offshore vind og energieffektivitet.

Dialogen og videndelingen med myndighederne skaber øget synlighed om den danske tilgang og teknologiske løsninger, som kan skabe kommercielle kontakter og muligheder for de danske virksomheder, skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside.

Her forklares det også, at Energistyrelsens nye samarbejde vil fokusere både på nationale og føderale myndigheder samt på udvalgte delstater og bystyrer. I Tyskland vil indsatsen særligt rette sig mod samarbejde inden for fjernvarme, samproduktion af el og varme samt energieffektivitet. Samarbejdet vil søge at engagere myndigheder både på føderalt niveau og i udvalgte delstater.

Tyske vindmøller skal erstatte atomkraft
Den sydtyske delstat Baden Württemberg vil for eksempel gerne have mere vedvarende energi til at erstatte atomkraft og ønsker samtidig, at de store tyske industrier bliver mere energieffektive. Her kan både danske reguleringserfaringer og energieffektive, grønne danske teknologier og være en del af løsningen, vurderer Energistyrelsen.

I Storbritannien vil samarbejdet også fokusere på fjernvarme. Både i England, men især også Skotland, som netop i disse år arbejder på at udbrede fjernvarme til at opvarme de britiske boliger. I dag er det under to procent af boligerne, der får deres varme fra en fjernvarmeforsyning, og derfor kigger briterne til de danske løsninger og erfaringer, som forsyner hele 64 procent af de danske husstande med fjernvarme.

I USA er der et hastigt voksende fokus og marked for vindmøller på hav. Danmark er verdensførende på havvindområdet, og både Energistyrelsen og danske virksomheder oplever en stor efterspørgsel efter viden, erfaringer og løsninger, der kan spille ind i det nordamerikanske marked for havvindmøller.

Tæt samarbejde
Indsatsen og samarbejdet med de tre lande sker på baggrund af et tæt samarbejde mellem Energistyrelsen, Eksportrådet, ambassaderne i de tre lande og danske energibrancheorganisationer.

Det daglige arbejde varetages af en eksportenhed med eksperter fra Energistyrelsen og en energipolitisk rådgiver i ambassadernes handelsafdelinger, der samarbejder med brancheorganisationer, relevante aktører og netværk i Danmark og udlandet.

Altinget har netop nedsat et nyt debatpanel med fokus på eksportstrategien. Læs mere om panelet her

Forrige artikel Ekspert ikke i tvivl: Danmark kan sige nej til russisk gasrørledning Ekspert ikke i tvivl: Danmark kan sige nej til russisk gasrørledning Næste artikel Ekspert: Sådan vendes vindmølle-modstanden Ekspert: Sådan vendes vindmølle-modstanden