Erhvervsbosser skal styrke regeringens arbejde med cirkulær økonomi

AFFALD: Et nyt advisory board bestående af 12 erhvervsledere er fundamentet for regeringens første udspil for cirkulær økonomi. Målet er at løfte miljø og økonomi.

Efter næsten halvandet års radiotavshed kommer regeringen i dag med sit første selvstændige udspil på affaldsområdet.

Et såkaldt advisory board skal det kommende år rådgive regeringen i arbejdet med cirkulær økonomi. Målet er at nå frem til en stribe anbefalinger, som skal øge virksomhedernes indtjeningsmuligheder, minimere miljøpåvirkningen og fremme en bedre anvendelse af ressourcerne.

I alt 12 erhvervsledere med bestyrelsesformand i Carlsberg Flemming Besenbacher i spidsen skal frem til sommeren 2017 forsøge at finde nye måder at forene erhvervs- og miljøhensyn.

“Cirkulær økonomi bliver kun en succes, hvis virksomhederne selv tager udfordringen op og griber mulighederne. Virksomhedernes produkter skal i højere grad kunne repareres, genbruges og genanvendes til nye varer. Det er den rigtige vej at gå i en verden, hvor prisen på ressourcerne er svingende og generelt har været stigende sidste 10 år,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Flugter med EU-strategi
Regeringens udspil fokuserer i første omgang udelukkende på erhvervslivets vilkår. Og dermed går forslaget fint i spænd med EU-Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi, som de europæiske miljøministre i juni måned blev enige om at støtte.

Her blev man blandt andet enige om at nå frem til en sammenhængende og effektiv produktpolitik, som understøtter en cirkulær økonomi. Herunder at det såkaldte ecodesign-direktiv fremadrettet skal fremme udbredelsen af cirkulære produkter med lang holdbarhed, som kan repareres, opgraderes og genanvendes.

Man undlod dog ved samme lejlighed at tage fat om den mere krævende del af diskussionen. Nemlig at finde fælles fodslag om, hvor stor en andel af EU-landenes affald, der fremover skal genanvendes.

Erhvervshensyn i fokus
Miljøaspekterne fylder heller ikke meget i det udspil, som Esben Lunde Larsen og Troels Lund Poulsen (V) senere i dag lægger frem på en pressekonference i Carlsberg Byen.

“Regeringen ønsker, at Danmark fremover skal stå stærkt i den internationale konkurrence, og vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for at understøtte danske virksomheders omstilling til en cirkulær økonomi,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen.

Blandt det nye dusin rådgivere sidder prominente erhvervsledere som Jais Valeur fra Danish Crown og Matias Møl Dalsgaard fra GoMore. De får selskab af en række personer, som ifølge regeringen har bred viden og erfaring med de barrierer og muligheder, som virksomheder bliver mødt af i omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

“Jeg er glad for, at regeringen sætter fokus på cirkulær økonomi. Det er en vigtig dagsorden for danske virksomheder, der kan drive innovation og bæredygtige forretningsmodeller samt give adgang til nye markeder. Jeg tror, at den cirkulære tilgang vil bidrage til at fremtidssikre danske virksomheder i en verden, hvor ressourcer er knappe og konkurrencen er hård,” siger formand Flemming Besenbacher fra Carlsberg i en pressemeddelelse.

Forrige artikel Endnu en holmgang i afgiftsanalysens fravær Endnu en holmgang i afgiftsanalysens fravær Næste artikel Alternativet vil indkassere 50 milliarder på det grønne område Alternativet vil indkassere 50 milliarder på det grønne område
Nye coronatiltag: Dan Jørgensen udskyder lovforslag

Nye coronatiltag: Dan Jørgensen udskyder lovforslag

LOVBEHANDLING: Regeringen vil dæmpe aktiviteten i Folketinget frem mod vinterferien. Derfor udskydes en lang række lovforslag. Klimaminister Dan Jørgensen (S) udskyder behandlingen af flere lovforslag.