Fjernkøleselskaber: Vores økonomiske resultater er en eksport-trumf

DEBAT: For at indfri fjernkølingens eksportpotentiale er det helt afgørende at satse på kvalitet og resultater i stedet for at tænke, at alle forsyninger skal reguleres under samme rammevilkår. Sådan lyder budskabet fra Frederiksberg Forsyning og Hofor, der ser store muligheder i udlandet.

Af Anders Møller-Hansen og Henrik Lorentsen Bøgeskov
Anlægschef, Frederiksberg Forsyning og chef for fjernkøling, Hofor

’But how much money do you make’?

Vores evne til som fjernkølingsselskaber at skabe økonomiske resultater er det, udenlandske delegationer oftest spørger til, når vi viser dem rundt i vores fjernkølecentraler.

I sidste uge var det en delegation fra Boston, der var på besøg i Hofors central i Tietgensgade, og igen var det springende punkt for den amerikanske storby, om vi har erfaring for også at kunne lave en fornuftig forretning samtidig med, at vi sparer klimaet for CO2.

Et kæmpe dansk eksportpotentiale
Når der for tiden tales om, hvad der skal til for at indfri det store potentiale for eksport af fjernkøling, så er det væsentligt også at få erfaringer ude fra virkeligheden med i den samlede vurdering.

Hos Frederiksberg Fjernkøling A/S og Hofor Fjernkøling A/S har vi allerede siden 2008 vist vejen for Danmarks næste eksportsucces. Vi driver klimavenlig fjernkøling på markedsvilkår, vel at mærke med økonomisk gevinst for både kunderne og forsyningsselskaberne.

Værdien i at kunne dokumentere en økonomisk gevinst for både ejere og kunder er uden tvivl vores største eksportvare.

Denne win-win situation uden statsstøtte eller subsidier ser udlandet et kæmpe potentiale i at anvende. Netop det faktum, at resten af verden driver forsyning på markedsvilkår og med fri konkurrence, giver Danmark en kæmpe eksportmulighed. Hvis vi vel at mærke fastholder de nuværende rammer.

Rammevilkårene er på plads
Den nuværende lovgivning giver forsyningsselskaberne mulighed for enten at etablere fjernkøling på markedsvilkår under varmeforsyningsloven med samproduktion med fjernvarme eller under lov om fjernkøling på markedsvilkår.

At rammevilkårene er på plads, bekræftes af, at Høje Tåstrup Forsyning allerede leverer både køling og varme fra et nyt anlæg opført under varmeforsyningsloven. Samtidig fungerer anlæggene på Frederiksberg og hos Hofor stadig fint under den oprindelige lov om fjernkøling på markedsvilkår.

Det er vigtigt at huske på, at køle-området i Danmark er i fuld konkurrence, og at fjernkøling er nødt til at matche kundernes alternativ. Dermed bliver fjernkøling kun valgt, hvor det kan betale sig for begge parter, og leverandører af moderne lokale køleanlæg er en effektiv konkurrent til fjernkøling.

Selvom kølebehovet kun udgør en meget lille del af varmebehovet, jagter vi i begge selskaber alle potentielle synergier – for eksempel anvendelse af overskudsvarme, muligt salg af spild-varme, fælles gravearbejder, personale etc. Samtidig har vi dog klare aftaler for udveksling og afregning af varer og ydelser, så der er tale om lige vilkår, og den billigste leverandør – uanset om denne er intern eller ekstern – vælges.

Sund økonomisk forretningsmodel
At være en kundedrevet forsyning, der tager udgangspunkt i kundernes behov, er en naturlig del af vores forretningsmodel.

Den giver både store CO2-besparelser og en økonomisk aktivitet, der har skabt beskæftigelse og leverancer til danske leverandører og rådgivere. Frederiksberg Fjernkøling og Hofor Fjernkøling har siden 2008 samlet set investeret cirka 550 millioner kroner i ledninger og produktionsanlæg og har planer om at fordoble investeringerne over de næste fem år.

Efter blot to års drift kunne Frederiksberg Fjernkøling sidste år hente selskabets første positive resultat efter skat på 0,17 millioner kroner og en omsætning på 2,2 millioner kroner. Hofor Fjernkøling opnåede sidste år med et resultat efter skat på cirka 10 millioner kroner og en omsætning på cirka 35 millioner kroner sit bedste resultat til dato.

Begge steder giver de gode resultater mulighed for yderligere at ekspandere. Frederiksberg Fjernkøling ser på ekspansion i Danmark i samarbejde med andre forsyninger, og Hofor kigger nu også på mulighederne i udlandet.

Lad os følge op på succesen
I forhold til at indfri det potentiale for eksport, som fjernkøling udgør, er det helt afgørende, at vi i Danmark satser på kvalitet og resultater i stedet for at tænke, at alle forsyninger skal reguleres under samme rammevilkår.

Samtidig sikrer den oprindelige lovgivnings krav om selskabsmæssig opdeling, at varmekunderne kun kommer til at betale for den varme, de bruger, mens de erhvervsmæssige kølekunder betaler for den køling, de bruger. Det er også et princip, man kan forstå i udlandet.

Så vi opfordrer alle folk i forsyningsbranchen til at trække i arbejdstøjet og følge op på den succes, som allerede er i gang, i stedet for at risikere at bremse den positive udvikling for fjernkøling.

Forrige artikel Dansk Energi: Giv energien videre Dansk Energi: Giv energien videre Næste artikel DI: Ansvar og affald bør følges ad DI: Ansvar og affald bør følges ad
Bjarke Ingels: Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

Bjarke Ingels: Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

INTERVIEW: Store skinnende skyskrabere i dristige udformninger, megabyer med førerløse biler, hvor alt og alle er forbundet til nettet, kolonier på Månen og på Mars – nå ja, og skibakker på Amager. Når Bjarke Ingels forestiller sig en bæredygtig fremtid, er det bekvemmelighed, sjov og lyst, der præger byerne.