Fors: Få de små varmeleverandører tilbage på nettet

DEBAT: De små varmeleverandører skal tilbage på varmenettet ved at udnytte virksomhedernes overskudsvarme til varmeproduktion. Den udvikling må ikke bremses af bureaukrati, skriver Michael Brandt, administrerende direktør i Fors A/S.

Af Michael Brandt
Administrerende direktør, Fors A/S

I Fors A/S afholder vi hver fredag koncerntavlemøde. Mødet er med til at styre, om vi når de mål og indsatser, vi har sat os. På vores tavlemøder bliver fremhævet et antal grønne og røde smileys – noget vi gør godt, og noget vi kan blive bedre til.

I denne uge vil Coops beslutning om at opgive at sende overskudsvarme fra deres butikker helt sikkert blive en rød smiley. Beslutningen betyder desværre, at Coop nu har trukket sig ud af et samarbejde om afsætning af overskudsvarme, som Fors A/S sammen med Roskilde Kommune har inviteret til.

Det er Energistyrelsens krav til dokumentationen omkring prisfastsættelsen – også for små leverandører – som har gjort, at Coop nu i stedet må sende deres overskudvarme ud til gråspurvene. Ifølge Coop er kravene en alt for stor opgave med tanke på, at varmeleverance jo blot er et bielement langt fra supermarkedernes kerneforretning.

Jeg forstår godt Energistyrelsens krav, som skal sikre, at varmekunderne aftager varme til den lavest mulige pris. Det er fortsat vigtigt.

Men lav pris og effektiv produktion skal gå hånd i hånd med den slags klimabeskyttende foranstaltninger, som små virksomheder med meget overskudsvarme foretager sig ved at sende varmen ind på fjernvarmenettet. Ellers bliver vores daglige arbejde i forsyningssektoren med at sikre bæredygtighed og arbejde på at minimere klimaforandringer til gavn for de næste generationer tom snak.

Overskudsvarme mindsker energiforbrug
Brugen af overskudsvarme fra Coop og andre virksomheder bidrager fantastisk godt til målet om at mindske vores energiforbrug og CO2-udledning, både i Danmark og globalt.

Energipolitikerne på Christiansborg må derfor hurtigt blive enige om nogle mere fleksible ordninger for de små overskudsvarmeleverandører. Måske kunne man se på, om ansvaret for at dokumentere at prisfastsættelsen er markedskonform kunne ligge hos andre instanser, for eksempel fjernvarmeselskaberne eller de store transmissionsselskaber. Som fjernvarmselskab har vi jo ingen interesse i at købe for dyrt.

Uanset hvad, er det afgørende, at vi som samfund ikke bremser den udvikling, som er indledt rigtigt mange steder i landet med at udnytte virksomhedernes overskudsvarme til varmeproduktion.

De små varmeleverandører skal tilbage på varmenettet, og vi skal minimere de bureaukratiske stopklodser.

Forrige artikel Genvindingsindustrien: EU sætter danske affaldsmål under pres Genvindingsindustrien: EU sætter danske affaldsmål under pres Næste artikel Dansk Affaldsforening: Ingen KommuneKredit vil koste milliarder Dansk Affaldsforening: Ingen KommuneKredit vil koste milliarder
Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Københavns Universitet lægger hus til international konference om klimaløsninger, Landbrug & Fødevarer holder generalforsamling, og der holdes stormøde om oversvømmelser. Få overblikket over ugen her.