Grøn kritik af aftale om kystsikring: Går ud over kystnaturen

KRITIK: Det er en rigtig dårlig idé at give mulighed for mere hård kystsikring og lade kommunerne få mere magt på området. Det mener DN og Alternativet. Kystsikring bliver lettere og hurtigere, lyder det fra Esben Lunde Larsen.

Foto: Henning Bagger/Scanpix
Hjalte T. H. KragesteenKlaus Ulrik Mortensen

Når man laver mere hård kystsikring, så skaber man nogle mere naturfattige kyststrækninger, der bliver mindre spændende at færdes i.

Michael Leth Jess
Direktør for Natur og Plan, DN

Ny aftale om kystsikring er et skridt i den helt forkerte retning.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening.

”Problemet med kystsikring kalder på helhedssyn, men nogle kommuner varetager ikke altid et godt helhedssyn på natur- og miljøområdet,” siger direktør for Natur og Plan, Michael Leth Jess, og fortsætter:

Dokumentation

Her er hovedpointerne i regeringens og kommunernes aftale om kystsikring:

  • Beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne.
  • Kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse ændres, så der bliver øget mulighed for hård kystbeskyttelse uden kompenserende sandfodring på strækninger, der i forvejen er intensivt beskyttet med hård kystbeskyttelse.
  • Der udvikles en række vejledende standardiserede bidragsfordelingsmodeller til brug for kommunernes afgørelse om, hvilke ejere af fast ejendom, der skal finansiere et konkret kystbeskyttelsesprojekt.
  • Derudover udarbejdes en vejledning om tekniske kystbeskyttelsesmetoder til kommuner og grundejere, bl.a. som følge af ændringen af kystbeskyttelsesloven.
  • Endelig vil regeringen udarbejde en vejledning for byggeri, som opføres i kystnære områder. Vejledningen vil beskrive, hvilke forhold bygherren bør overveje ved opførelsen af byggeri for at sikre sig mod vandstandsstigninger og stormflod.
  • Endelig er regeringen og KL enige om at drøfte medfinansieringsreglerne for kommunale klimaprojekter til håndtering af regnvand, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien foreligger primo 2018.
  • Lovforslaget fremsættes i flere tempi, hvor første del vedrørende ændring af kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse fremsættes til efteråret.

 - Fakta fra Miljø- og Fødevareministeriet


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024