Hammel Fjernvarme: Luk de værker, der udnytter energien dårligst

DEBAT: Det bør være de forbrændingsanlæg, der er dårligst til at omsætte affald til energi, der skal lukke, skriver Hammel Fjernvarmes direktør, Niels Haugaard, der også peger på, at der er overkapacitet på Sjælland. 

Af Niels Haugaard, direktør i Hammel Fjernvarme

Når politikerne har et ønske om, at vi skal genanvende mere, er de på rette vej.

Men deres strategi for at opnå større genanvendelse af blandt andet plast, papir, pap og tøj kan blive dyr for samfundet.

Set udefra virker det som om, at man vil starte med at lukke forbrændingsanlæg ned med en naiv tiltro til, at når affaldet ikke bliver brændt, så bliver det nok genbrugt.

Inden man lukker forbrændingskapacitet ned, bør man skaffe et marked for det, der skal genbruges, så der er 100 procent sikkerhed for, at det ikke blot eksporteres til fattige lande og afbrændt uden røggasrensning og energiudnyttelse.

Hvad er "miljømæssigt"?
KL har fået til opgave at udarbejde en liste over de værker, der skal lukkes ned, ud fra ud fra et miljømæssigt kriterie. 

Men hvad vil det sige?

Alle forbrændingsanlæg skal overholde skrappe krav til miljøet, især til rensning af røggasserne, og det gør anlæggene, ellers var de allerede blevet lukket.

Så det miljømæssige bør i højere grad gå på energiudnyttelsen i affaldet. Her er Hammel Fjernvarme et mønster eksempel, som de store anlæg kunne lære af. Hammel Fjernvarme var et af de første anlæg, der etablerede røggaskondensering og varmepumpe, således at røgen køles ned til 25 til 30 grader.

Samtidig har vi etableret 34 kilometer transmissionsledning til seks andre byer for at undgå at køle varmen væk om sommeren. Hele denne udbygning har betydet, at energiudnyttelsen i et tons affald er øget fra 2,1 MWh/ton affald til 3,5 MWh/ton.

Dette har vi gjort i en periode, hvor flere andre anlæg kun har fokuseret på at få brændt mest muligt affald billigst muligt. Så hvem skal lukke? Det burde være de værker, der ikke udnytter energien!

Er det de store eller små, der skal lukke?
Hammel Fjernvarme brænder kun 34.000 tons affald om året.

Der er en meget lille mængde i det samlede regnskab, men for varmeprisen i Hammel og de tilsluttede byer vil det få varmeprisen til at stige, hvis forbrændingsanlægget lukkes. Og der skal således investeres i ny kapacitet til fjernvarmeforsyning af forbrugerne.

Er det de anlæg, der er afskrevet, der skal lukke:
Værkerne kan have haft vidt forskellige afskrivningsstrategier. Selvom et forbrændingsanlæg er afskrevet, kan det fortsat have en stor værdi for samfundet.

Hvorvidt et anlæg er afskrevet bør ikke være et kriterie, der kan stå alene, det bør altid ses i en sammenhæng med, om forbrændingsanlægget kan overholde miljøkrav i fremtiden, energiudnyttelsen (MWh/ton) og anlæggets placering i forhold til sikring af lokal affaldsbehandling.

Er det de anlæg, der er baseret på import, der skal lukke?
Import af affald til de effektive danske forbrændingsanlæg er ganske fornuftigt.

Staten modtager cirka 250 millioner kroner i afgifter for det udenlandske affald. Dertil kommer en tilsvarende øget omkostning til at producere el og varme på andet brændsel, hvis importen lukkes.

Påstanden er således, at samfundet mister cirka 500 millioner kroner om året i form af manglende afgifter på det udenlandske affald og øgede produktionsomkostninger til substitution for den manglende el og varmeproduktion på aflad ved dette politiske greb.

Et fornuftigt tiltage kunne være, at der måtte importeres affald til værker, der kunne udnytte energien i affaldet 100 procent. 

Er det de sjællandske eller de jyske værker, der skal lukke?
I Jylland er der lukket mange forbrændingsanlæg gennem de senere år, mens forbrændingskapaciteten på Sjælland er udbygget med store prestigeprojekter, der nok aldrig burde have været gennemført.

Overkapaciteten er derfor størst på Sjælland, så set fra det jyske burde man starte med at lukke værker der, i stedet for at vi ender i den situation, at vores vejnet fyldes med lastbiler med skrald fra Jylland til Sjælland!

Forrige artikel Lektor: Arktis er kritisk uforberedt på katastrofer Lektor: Arktis er kritisk uforberedt på katastrofer Næste artikel Concito og RGO: Klimaaftalen er utilstrækkelig til udfasning af fossil naturgas Concito og RGO: Klimaaftalen er utilstrækkelig til udfasning af fossil naturgas
Bjarke Ingels: Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

Bjarke Ingels: Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

INTERVIEW: Store skinnende skyskrabere i dristige udformninger, megabyer med førerløse biler, hvor alt og alle er forbundet til nettet, kolonier på Månen og på Mars – nå ja, og skibakker på Amager. Når Bjarke Ingels forestiller sig en bæredygtig fremtid, er det bekvemmelighed, sjov og lyst, der præger byerne.