KL og Dansk Affaldsforening efterlyser mere viden om afskaffelse af forhadt affaldsgebyr

AFFALDSGEBYR: Regeringen vil afsætte 50 millioner på finansloven til at afskaffe det forhadte affaldsgebyr. Dansk Byggeri roser tiltaget, mens Dansk Affaldsforening og KL savner konkrete planer for, hvordan de tiltag, som gebyret også dækker, skal finansieres.

Det er fint nok, at regeringen med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i spidsen vil afskaffe det omstridte erhvervsaffaldsgebyr. Men hvordan vil regeringen sørge for at finansiere de funktioner i affaldshåndteringen, som gebyret også dækker økonomisk?

Sådan lyder det spørgende fra både KL og Dansk Affaldsforening. Her bakker man op om at afskaffelse gebyret for håndteringen af det kommunale gebyr for erhvervsaffaldshåndtering, som begge parter betegner som bøvlet. Og det er det administrative bøvl, som regeringen i sit finanslovsudspil vil afsætte 50 millioner årligt til at afskaffe.

Men samtidig savner begge organisationer mere viden om detaljerne i forslaget.

Login