Hovedstadskommuner går imod dansk klimaplan og øger afbrænding af importeret affald

Stik imod regeringens intentioner vil de fem københavnske ejerkommuner give Amager Ressourcecenter lov til at importere mere affald til at brænde af i energianlægget. Regeringen var advaret, lyder det fra brancheorganisation.

Amager Ressourcecenter åbnede i 2019, og er ejet af fem hovedstadskommuner. 
Amager Ressourcecenter åbnede i 2019, og er ejet af fem hovedstadskommuner. Foto: Olafur Steinar Rye Gestsson / Scanpix
Morten ØyenSøren Dahl

Ny plan skal redde økonomien i hovedstadens store energianlæg, men den går imod regeringens klimaplan, der vil skære ned på importen af affald til forbrænding.

Når københavnerne skal varme deres boliger op i de kommende år, så skal det nemlig ske ved at brænde ekstra meget affald af, der er importeret fra udlandet.

Det vil sende væsentligt mere CO2 ud i atmosfæren over København, men er "den mindst ringe løsning" for at sikre en fremtid for det kæmpestore energianlæg Amager Ressourcecenter (ARC).

Det er essensen af en ny aftale mellem de fem ejerkommuner København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør, der skal redde økonomien i ARC, som holder til under et af hovedstadens vartegn, skibakken på Amager Bakke.

"Det er ikke optimalt, at vi åbner for import af mere affald, men alternativet vil være mere gas i fjernvarme- og elnettet, der blandt andet stammer fra Rusland," siger overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen (S).

Truer københavnsk klimamål

Hidtil har ARC valgt at begrænse mængden af affald, der blev importeret, af hensyn til klimaet.

”Der er simpelthen flere penge i at behandle affald fra Italien end fra Tårnby.”

Jens Bomann Christensen, politisk chef, Dansk Affaldsforening

Men de senere år er de københavnske borgere og virksomheder begyndt at sortere og genanvende så meget affald, at der ikke er nok tilbage til at holde forbrændingsanlægget på fuld drift.

Siden starten af marts, hvor ARC modtog det seneste skib med importaffald, har det i perioder været nødvendigt at lukke ned for dele af anlægget, da der ikke har været tilstrækkeligt brændsel til bare at opretholde minimumslasten.

"Hvis der ikke sker ændringer i den brændselsmængde, der er tilgængelig for ARC, vil dette driftsmønter fortsætte," hedder det i referatet fra det seneste bestyrelsesmøde i ejerkredsen.

Det betyder kort og godt, at ARC frygter økonomien ikke hænger sammen. Oveni spøger Folketingets planer om at liberalisere affaldssektoren, hvilket har skabt bekymring for, at det store prestigeprojekt ender med at må dreje nøglen rundt, hvis der ikke sadles om.

Ifølge teknik- og miljøborgmesteren i København, Enhedslistens Line Barfod, er det ikke en grøn løsning at skrue ned for genanvendelsen og sorteringen og igen brænde mere af københavnernes affald af.

Det er heller ikke attraktivt "at lade stå til" og lade ARC’s økonomi sejle solo, så det københavnske energianlæg højest sandsynligt bukker under i den økonomiske konkurrence til anlæg, der er mindre moderne og mindre klimavenlige, men billigere i drift.

Selvom ARC er nyt og moderne, hviler centret på en række store investeringer, der stadig skal betales tilbage.

Det hele bliver ekstra slemt med københavnske klimabriller af, at ARC har store ambitioner om at fange CO2’en fra røgen på forbrændingsanlægget. 

Læs også

Med planer om op sigt at få et fuldskalaanlæg til CO2-fangst vil Amager Bakke kunne fange 500.000 ton CO2 årligt, og dermed hjælpe København et stort skridt på vej mod hovedstadens mål om at være CO2-neutrale 

Men de planer risikerer at falde til jorden, hvis økonomien ikke rettes op. 

"Derfor er den mindst ringe og mest grønne løsning at redde ARC’s økonomi ved midlertidigt at dispensere for loftet over import af affald, velvidende at det isoleret set vil forringe Københavns CO2-regnskab," siger Line Barfod i en kommentar.

Strider imod regeringens plan

Kigger man i den klimaaftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik i sommeren 2020, står det klart, at hovedstadskommunernes plan om at importere og brænde mere affald er det stik modsatte af regeringens intention.

Da alt tyder på, at økonomien kun kan reddes ved import af affald eller yderligere tilskud fra ejerkommunerne forventer jeg, at importaftalen over tid bliver permanent.

Kenneth Gøtterup (K), Borgmester, Dragør

"Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, også når det gælder affald og genanvendelse, kan vi ikke fortsætte med at importere så meget affald til forbrænding fra de andre EU-lande. Der er i dag for mange forbrændingsanlæg, som importerer affald fra udlandet til forbrænding i Danmark," lyder det i aftalen.

Samtidig gør regeringen det klart, at "forbrændingskapaciteten skal tilpasses til de danske affaldsmængder, som enten ikke kan bruges eller genanvendes".

I torsdagens aftale giver de fem hovedstadskommuner mulighed for at skrue op for importen frem til 2025.

Det er dog ikke alle fem ejerkommuner, der er lige begejstrede for den beslutning. 

I Dragør Kommune havde borgmester Kenneth Gøtterup (K) hellere set, at ARC havde fået tilladelse til at skrue op for affaldsovnene på ubegrænset tid. 

"Jeg havde gerne set og foreslået, at vi havde givet ARC tilladelse til at importere affald, uden at tidsbegrænse importperioden. Med udgangspunkt i ARC’s økonomi og direktionens anbefalinger tilgodeses ARC’s dårlige økonomi ikke i tilstrækkeligt omfang med den nuværende beslutning," siger Kenneth Gøtterup.

Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, også når det gælder affald og genanvendelse, kan vi ikke fortsætte med at importere så meget affald til forbrænding fra de andre EU-lande.

Aftaletekst, Klimaaftale for en grøn affaldssektor cirkulær økonomi

"Jeg må konstatere, at der ikke er fuld enighed om at importere affald på lang sigt. Sagen må så revurderes om nogle år og da alt tyder på, at økonomien kun kan reddes ved import af affald eller yderligere tilskud fra ejerkommunerne forventer jeg, at importaftalen over tid bliver permanent," tilføjer han. 

Brancheforening: Åbenlys konsekvens

Ifølge Dansk Affaldsforening, der er en interesseorganisation for kommunale affaldsaktører, så strider den nye aftale om ARC åbenlyst imod intentionerne i regeringens klimaftale for affald og cirkulær økonomi.

Men at det er endt her, kan umuligt overraske regeringen, lyder det fra Jens Bomann Christensen, politisk chef i organisationen.

"Vi og andre prøvede meget pædagogisk at fortælle, at der her ville blive konsekvensen af deres aftale. Men politikerne stod fast på at ville noget andet, nu møder de så bare virkeligheden," siger han.

Jens Bomann Christensen fortæller, at det "er helt naturligt", at ARC begynder at forberede sig på den konkurrenceudsættelse, der er udsigt til, kommer længere nede ad vejen.

"De vil med næb og klør forsvare den store investering, der er blevet lavet i anlægget. Og det gør de bedst ved at importere mere affald til afbrænding," siger han.

Affald er nemlig som udgangspunkt omfattet af EU’s indre marked og princippet om varernes frie bevægelighed, og en række andre EU-lande har ikke så effektiv affaldshåndtering som Danmark og vil gerne betale for at komme af med det.

"Der er simpelthen flere penge i at behandle affald fra Italien end fra Tårnby," siger Jens Bomann Christensen.

Med den nye politiske aftale har ejerkredsen også besluttet, at kommunernes betaling til ARC øges. Indtægten skal blandt andet bruges til udviklingen af et CO2-fangstanlæg. Før de nye planer kan blive til virkelighed skal de nu godkendes af de respektive ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Altinget har torsdag forsøgt at få en kommentar fra klimaminister Dan Jørgensen (S) til de nye planer for ARC, men det har ikke været muligt inden deadline.

Regeringen vil have mindre afbrænding og import af affald

Med klimaplan om en grøn affaldssektor og cirkulær energi er det visionen, at Danmarks affaldssektor skal være klimaneutral i 2030.

Det skal blandt andet ske ved at skære betydeligt ned på affaldsmængderne, som brændes, og ved at importere langt mindre affald fra udlandet, der ofte er mere fyldt med plastik og ved afbrænding derfor udleder mere CO2. 

"Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, også når det gælder affald og genanvendelse, kan vi ikke fortsætte med at importere så meget affald til forbrænding fra de andre EU-lande. Der er i dag for mange forbrændingsanlæg, som importerer affald fra udlandet til forbrænding i Danmark," lyder det i aftalen.

Samtidig gør regeringen det klart, at "forbrændingskapaciteten skal tilpasses til de danske affaldsmængder, som enten ikke kan bruges eller genanvendes".

Kommunerne har forsøgt at lave en "dødsliste" over forbrændingsanlæg, der skulle lukke for at leve op til aftalens intentioner, men den er blevet skrottet. Den bratte afvisning af kommunernes arbejde fik Enhedlisten til at forlade aftalen, der ellers oprindeligt var indgået af alle partier i Folketinget. 

Nu kører en proces, der skal ende ud med en model for konkurrenceudsættelse fra 2025, som skal sikre forbrændingskapaciteten i Danmark reduceres med 30 procent i 2030.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Line Barfod

Teknik- og miljøborgmester (EL), Københavns Kommune
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

Sophie Hæstorp Andersen

Overborgmester (S), Københavns Kommune
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2006)

Kenneth Gøtterup

Borgmester, Dragør Kommune (K)

0:000:00