L&F: Stil krav til forsyningssektoren

REPLIK: Der er rig mulighed for at effektivisere flere steder i forsyningssektoren, men det kræver, at der bliver stillet krav, skriver Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Af Niels Peter Nørring
Områdedirektør i Landbrug & Fødevarer

At der er store potentialer for effektiviseringer i forsyningssektoren er velkendt og dokumenteret i flere rapporter. Senest har McKinsey analyseret sig frem til, at der er over 7 milliarder kroner at hente. Penge, som kan komme os alle til gode. Og penge, som vi alle må have en interesse i at få indhentet til gavn for samfundet.

Men de seneste eksempler, hvor vi ser fjernvarmeselskaber opkræve trecifrede millionbeløb til deres ejere med efterfølgende store prisstigninger til forbrugerne, viser, at der er behov for en strammere styring af selskaberne.

Vandsektoren kan effektiviseres mere
Vi noterer os, at direktør Carl-Emil Larsen, Danva, i en replik 23. marts anfører, at forsyningssektoren godt nok har haft en lav produktivitetsvækst de seneste 15 år, men at vand- og spildevandssektoren udskiller sig med en positiv produktivitetsvækst.

Det er gode nyheder, som vi absolut glæder os over. Men det ændrer ikke ved, at vand- og spildevandssektoren rummer nogle af de største effektiviseringspotentialer blandt forsyningssektorerne på over tre milliarder kroner.

At der er store gevinster på forsyningsområderne, kan vi tydeligt se. Flere forsyninger vælger for tiden at lægge sig sammen og melder i den forbindelse ud, at de ved sammenlægninger forventer at spare op mod 20 procent af deres omkostninger over en kortere årrække. Det er enormt positivt og en udvikling, vi selvfølgelig forventer fortsætter.

Men vi bakker fuldt og helt op om regeringens intentioner om, at der skal ske effektiviseringer i forsyningssektoren, og vi vil på ingen måde undlade at gøre opmærksom på effektiviseringspotentialer, og vil presse på, så vi kan sikre, at de positive tendenser, vi blandt andet ser inden for vandsektoren, fortsætter.

Forrige artikel Ny debat: Hvordan bliver Danmark eksportsupermagt af grøn teknologi? Ny debat: Hvordan bliver Danmark eksportsupermagt af grøn teknologi? Næste artikel KTC: Væk med offentlige og private vandløb KTC: Væk med offentlige og private vandløb
Ny debat: Grøn omstilling i vand- og affaldssektoren

Ny debat: Grøn omstilling i vand- og affaldssektoren

TEMADEBAT: Vand, affald og den cirkulære branche er udpeget som en af de 13 områder, hvor regeringen har indgået klimapartnerskaber. Altinget Forsyning sætter nu gang i debatten om grøn omstilling i sektoren. Mød debatpanelet her.