Steen Gade: Plasthandleplan lider af bekymrende mangler

KOMMENTAR: Regeringens plasthandleplan lader meget tilbage at ønske, når det kommer til klima og ikke mindst forurening med mikroplast i havene. Vi har brug for, at plast ikke spredes i miljøet – ikke bare mere genbrug, skriver Steen Gade.

Cirkulær økonomi er langt mere end genbrug, selv om det desværre ikke altid ser sådan ud i den politiske debat. Det handler også om meget mere end affaldshåndtering, selv om det nærmest er normen, når det drøftes.

Helt aktuelt gælder det regeringens plasthandlingsplan fra december, der - lidt kritisk - kan betegnes som en bare lidt udbygget udgave af en genbrugshandlingsplan fra 1990’erne.

Det går ikke i 2019, hvor det burde handle om cirkulær økonomi, der skal ændre fundamentalt på den måde, vi benytter materialer på, dramatisk formindske ressourceforbruget og skridt for skridt afvikle begrebet ”affald”. Det handler jo grundlæggende om en langt bredere, tværfaglig og tværsektoriel – ja, holistisk – indgang til at løse vores udfordringerne med vores kæmpestore fodaftryk på kloden.

Login

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Hvis man nu startede med at sortere plast hjemmefra

  I Sverige findes der overalt i lokalsamfundene (små byenheder ned til 200 -300 borgere) små "returstationer" hvor man kan aflevere alt sorteret affald, der ikke er usorterbar dagrenovation.

  "Returstationen" indeholder
  en container for klart glas: flasker og glas uden låg og kapsler,
  en container for farvet ditto,
  en container for "pappar", dvs. kartonner, papprodukter og deslige,
  en container for metal: dåser og låg og metalkapsler mv.,
  en container for aviser og tidsskrifter, og
  en container for BLØD PLAST; typisk hidrørende fra husholdningen.

  Nogle steder i Danmark er der indført fælles containere for flasker, glas, og dåser af metal og plast, men der mangler en styret indsamling af især blød plast, der er en stor miljøbelaster.

  Systemet i Sverige har været i brug i over 30 år. Den personlige sortering ved afleveringen er mere fintmasket og derfor mere effektiv end de tiltag, der pt. begynder at dukke op i Danmark

  Den svenske containerpark er uskøn at se på, men den fungerer.
  Det kunne vi godt udføre pænere i Danmark hvis vi indførte samme model.

  Alle øvrige skrottede genstande fra husholdningen, selvbyggeraffald, træ, jern og metal, haveaffald mv. i Sverige afleveres som i Danmark på centralt placerede genbrugsstationer.

  Hvor svært kan det være at indsamle den bløde plast effektivt her i landet?  .