Debat

Teknologisk Institut: Udfasning af gas kræver solidt beslutningsgrundlag

Vi skal undgå hurtige, lokale hovsa-løsninger, som enten bliver for dyre eller forsinker overgangen til grønnere energikilder, skriver Claus Schøn Poulsen fra Teknologisk Institut om udfasning af gasopvarmning.

Når nu beslutningerne om varmeforsyning skal være klar inden nytår, er det vigtigt, at forudsætningerne for beslutningerne er på plads, skriver Claus Schøn Poulsen.
Når nu beslutningerne om varmeforsyning skal være klar inden nytår, er det vigtigt, at forudsætningerne for beslutningerne er på plads, skriver Claus Schøn Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringens plan om, at de 400.000 private husstande, som har gasfyr, inden nytår skal have at vide, om de skal skifte til fjernvarme eller anden form for opvarmning, bliver en enorm opgave for kommunerne.

Samtidig har flere organisationer og politiske partier for nyligt efterspurgt en national taskforce, som skal levere et bud på, hvor i landet det bedst kan betale sig at satse på fjernvarme, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at husejerne satser på individuelle varmepumper.

Fjernvarme og individuelle varmepumper kan som teknologier begge fortrænge den fossile gas. Der er derfor brug for begge dele i både den aktuelle vej væk fra gas til opvarmning men også til den langsigtede grønne omstilling. Når nu beslutningerne om varmeforsyning skal være klar inden nytår, er det vigtigt, at forudsætningerne for beslutningerne er på plads.

Teknologisk Institut hilser en national taskforce velkommen, men opfordrer samtidig til, at der skal sørges for et solidt fagligt beslutningsgrundlag som bagtæppe for solide løsninger ude i de danske kommuner.

Ellers frygter vi, at man laver for hurtige lokale hovsa-løsninger, som enten bliver for dyre eller ender med at forsinke den nødvendige overgang fra fossilt gas til de grønne og vedvarende energikilder til opvarmning.

Varmeplanlægning i kommunerne

Der vil ude i kommunerne være områder, som er bedst egnet til fjernvarme og andre områder, hvor borgerne er bedre stillet med at investere i individuelle varmepumper.

Forud for beslutningen om, hvorvidt der skal udbygges eller etableres fjernvarme, udarbejdes som oftest et projektforslag af et rådgivende ingeniørfirma. Projektforslaget fremsendes til kommunen som har til opgave at vurdere, om projektforslaget er retvisende, og slutteligt tages en beslutning om fjernvarmeudrulning på baggrund af projektforslaget. 

Varmeplanlægningen er i sidste ende et politisk valg, som træffes lokalt ude i kommunerne. Men det er vigtigt, at beslutningerne sker på et gennemsigtigt og fagligt grundlag.

Claus Schøn Poulsen, centerchef, Teknologisk Institut

Tidligere har den væsentlige sammenligning i vurdering af projektforslag været gasopvarmning. Men med regeringens udmelding tirsdag dag kan man nu se bort fra fossile alternativer, og det efterlader valget imellem fjernvarme og individuel forsyning - som ofte er elektriske varmepumper.

De individuelle varmepumper er således en ny opvarmningsteknologi, som de kommunale sagsbehandlere nu hurtigt skal forholde sig til i forbindelse med beslutninger om fjernvarmeudrulning.

Til udarbejdelse af projektforslag og fremskrivninger af energisystemet har Energistyrelsen opdateret Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle opvarmningsanlæg. Denne udgør en samlet vurdering af investeringsomkostninger og løbende omkostninger med udgangspunkt i input fra relevante markedsaktører.

En gennemgang af en række af de projektforslag for fjernvarme, som er blevet udarbejdet de sidste år, har dog vist, at projektforslagene lokalt i kommunerne udformes vidt forskelligt, og der ses i vid udstrækning bort fra værdierne i teknologikataloget.

Bekymret for den nuværende praksis

Antagelserne for projektforslagene har skabt stor debat om grundlaget for projektforslagene til fjernvarmeforslagene. Den debat og underliggende tvivl gør, at vi på Teknologisk Institut er bekymrede for, at den nuværende praksis enten kan risikere at forsinke gasudfasningen, eller at der er risiko for, at der ude i kommunerne bliver valgt opvarmningsløsninger som ikke er samfunds- og brugerøkonomisk optimale.

Derfor foreslår Teknologisk Institut, at en eller flere af nedenstående krav kommer til en kommende taskforces arbejde med at udrulle den ønskede overgang fra gas til vedvarende energi:

  • Krav om standardisering af projektforslag og gerne med udgangspunkt i Teknologikataloget med mulighed for tilpasning for individuelle forhold.
  • Obligatorisk konsekvensberegning ved brug af Teknologikatalogets værdier.
  • En partshøringsproces, hvor eksperter uden interesse i udarbejdelse af fjernvarmeprojektforslag eller dimensionering af fjernvarmeprojekter gennemgår og kommenterer antagelserne for beregningerne.

Et politisk valg med langtrækkende konsekvenser

Varmeplanlægningen er i sidste ende et politisk valg, som træffes lokalt ude i kommunerne. Men det er vigtigt, at beslutningerne sker på et gennemsigtigt og fagligt grundlag, så der også sikres den størst mulige opbakning til de politiske beslutninger.

Især nu, hvor alle de berørte husstande skal have en hurtig afklaring på, om de skal tilsluttes fjernvarme eller om de skal investere i individuelle varmepumper.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion