Teleindustrien: Forsvarets urimelige priser er en barriere for god mobil- og bredbåndsdækning

DEBAT: Forsvaret kræver - imod Energistyrelsens vejledning - urimeligt høje priser for leje af arealer til mobilmaster i Oksbøl. I en tid, hvor man ellers er enige om vigtigheden i god digital infrastruktur, er det mærkværdigt, at en offentlig aktør ikke bidrager til den udvikling, mener Jakob Willer.

Af Jakob Willer
Direktør i Teleindustrien

Kommandanten i Oksbøl-lejren er nu så træt af dårlig mobildækning, at han er gået til Hærstaben for at klage sin nød.

Og det er det helt rigtige sted at gå hen med klagen, for forsvaret kan faktisk selv hjælpe mobildækningen frem i Danmark. Forsvaret er nemlig en af de største statslige udlejere af jordarealer til mobilmaster i landet, og i forsvaret har man haft en praksis med at kræve meget høje priser for udleje af jordarealer.

Gennem de sidste tre år har et af teleselskaberne, som ikke har god dækning i området, forsøgt at sætte en mast op ved Oksbøl-lejren. Men man har ikke kunnet blive enige med forsvaret om en aftale med rimelige priser.

Skal der være mobildækning i Oksbøl, så skal der stå en mast i Oksbøl. Teleselskabet har ikke nogen muligheder for at vælge andre steder at sætte masten op. Enten accepterer man den høje pris - defineret af Forsvaret - eller også lader man være. Sådan fungerer det på markeder med monopollignende forhold, hvor der ikke er reelle valgmuligheder for kunden.

Forsvaret bidrager ikke til udbygning af digital infrastruktur
Det er på den baggrund, at Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning for, hvordan man som udlejer af arealer kan beregne en rimelig markedspris. Denne vejledning har Forsvaret endnu ikke taget i brug.

En stor del af landets kommuner og enkelte statslige udlejere, som for eksempel Vejdirektoratet, anvender i dag vejledningens model 1 til fastsættelse af lejepriser. Denne model tager udgangspunkt i, hvad værdien er af et jordstykke, og hvad der er en rimelig forrentning af den kapital, der ligger i jorden. Der skaber forudsigelighed i prissætningen baseret på helt saglige og objektive kriterier.

I en tid, hvor alle er enige om, hvor vigtigt det er for vækst og udvikling at sikre en god digital infrastruktur for alle brugere i hele landet, så er det højst mærkværdigt, at der er offentlige aktører, der ikke bidrager til at rydde barrierer væk og sikre gode rammer for udbygningen.

Ingen andre vigtige infrastrukturer har på samme måde som mobil- og bredbåndsselskaberne skullet kæmpe sig fra matrikel til matrikel for at få lov til at sikre udbygningen af infrastrukturen. Og problemstillingen mangedobles, når teleselskaberne for alvor skal til at udbygge 5G-mobilinfrastrukturen i Danmark.

"Gæsteprincippet" skal også gælde for teleindustrien
Det kalder på politisk handlen. Det er tid til at sikre klare og gode rammer for udbygningen af den digitale infrastruktur på tværs af kommuner og statslige institutioner – som der også er lagt op til i teleforliget.

Et konkret forslag på kort sigt er at forenkle vejledningen om beregning af markedspriser, så der ikke kan opstå tvivl og usikkerhed om, hvordan man gør. Det er i både teleselskabernes og udlejernes interesse. Og så skal det sikres, at alle kommuner og statslige og regionale aktører tager vejledningen i anvendelse.

Endvidere bør det undersøges, hvordan det kan sikres, at teleselskaber får samme muligheder for at udbygge den digitale infrastruktur efter det såkaldte ”gæsteprincip”, som andre vigtige infrastrukturer er udbygget efter, hvor man kan være til stede med sin infrastruktur uden at skulle betale høje lejepriser.

Det er i alles interesse, at vi får løst denne opgave og samarbejder på tværs mellem offentlige myndigheder og private selskaber om at sikre god mobil- og bredbåndsdækning i Danmark.

Forrige artikel Borgmester og kraftvarmedirektør: Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen Borgmester og kraftvarmedirektør: Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen Næste artikel KL: Styrk kommunernes rolle i den cirkulære økonomi KL: Styrk kommunernes rolle i den cirkulære økonomi
 • Anmeld

  Peter Sørensen · studerende

  Politikkerne må gribe ind

  Det er helt klart et problem, og dejligt at der sættes fokus på emnet. Det er urimeligt at forsvaret forlanger ekstrahøje priser, da det er i alles interesse at sikre en god mobil dækning, som pt. halter. se dækning her på de forskellige netværk https://mobilabonnementerne.dk/

 • Anmeld

  Hans J. Høyer · Direktør

  Fake news ....

  Må jeg bede om dokumentation for at Forsvaret “forlanger urimeligt høje priser”. Mig bekendt er priserne markedskonforme. En offentlig myndighed skal ikke underbyde private - virksomheder og enkeltpersoner - som ønsker at levere samme ydelse.

  Skulle tilfældet være at man er utilfreds med en offentlig myndigheds prissætning, så findes langt de største muligheder blandt private lodsejere, som alt andet lige ejer hovedparten af ejendomsmassen i Danmark. Så her finder man også hovedparten af potentialet for telemaster.

  Så stop misinformationen og tag ansvar for mobildækningem frem for at tage offentlige myndigheder som gidsler.

 • Anmeld

  Andreas Kjeldgaard Bach Pedersen

  Vigtigt at få den digitale infrastruktur på dagsordenen

  Spændende indlæg og diskussion der tages op.

  Den digitale infrastruktur er særdeles vigtig for virksomheder såvel som private i fremtidens Danmark. Internettet har omkalfatret samfundet på den gode og "effektiviserende" måde, og Danmark bør forsøge at være på forkant med denne udvikling.

  Flere bredbåndsudbydere arbejder lige nu intensivt på at udrulle fibernet, bl.a. er TDC og trekantsområdets Ewii i gang med store fibernetinvesteringer. Det bliver spændende at følge fremtidens bredbåndsmarkedet, hvor man kunne forvente, at fibernet og et langt hurtigere internet bliver normen. Hos Samlino.dk vil vi fortsætte med at skabe gennemsigtighed på markedet, og vi følger udviklingen tæt.

  /Andreas fra Danmarks største sammenligningstjeneste, https://www.samlino.dk/bredbaand

EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

CIRKULÆR ØKONOMI: For at hjælpe landmænd mod vandmangel og tørke i Europa kommer der nu minimumskrav i EU til at genbruge renset spildevand på landbrugets marker. Ministeren er tilfreds, men Dansk Miljøteknologi mener, fokus er for snævert.