Debat

Nationalpark-formand advarer: Testcenter for vindmøller truer verdensarven

Et dansk testcenter for store havvindmøller kan få afgørende – negativ – betydning for Vadehavet, og hele verden risikerer at miste enestående og uerstattelig verdensarv for et par vindmøller, skriver Janne Liburd, bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet. 

Møllerne vil ødelægge naturen, forstyrre det rige fugleliv, forurene kulturlandskabet visuelt og skabe støj- og lysgener i hele vadehavsområdet, skriver Janne Liburd, bestyrelsesformand for&nbsp;Nationalpark Vadehavet.&nbsp;<br>
Møllerne vil ødelægge naturen, forstyrre det rige fugleliv, forurene kulturlandskabet visuelt og skabe støj- og lysgener i hele vadehavsområdet, skriver Janne Liburd, bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet. 
Foto: Morten Juhl/Ritzau Scanpix
Janne Liburd
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vindmølleindustrien tripper for at komme i gang med fremtidens havvindmøller, og man opererer med møller med en højde på svimlende 450 meter. Men inden man kan opstille sådanne hav-vindmøller, skal de testes, og det skal vel at mærke foregå til lands. Men hvor?

Bolig- og Planstyrelsen har sammen med vindbranchen identificeret seks områder, som de finder egnede, og et folketingsflertal har siden besluttet, at der skal foretages en screening af de seks områder med henblik på at etablere et tredje, nationalt testcenter for store havvindmøller.

Tre af de seks områder ligger i Esbjerg og Tønder kommune, og de indgår desuden helt eller delvist i Nationalpark Vadehavet. Et af områderne ligger ligefrem i UNESCO Verdensarv Vadehavet.

Verdensarven er på spil

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet siger klart nej til testanlæg for gigantstore vindmøller i nationalparkens område. Det gør vi af flere grunde, men allermest fordi de udgør en alvorlig trussel mod Vadehavet som verdensarv.

Hele verden risikerer at miste enestående og uerstattelig verdensarv for et par vindmøller.

Janne Liburd
Bestyrelsesformand, Nationalpark Vadehavet

Danmark deler verdensarven med de to andre vadehavslande, Tyskland og Nederlandene, og lige nu er Unescos verdensarvskomite i gang med at indsamle informationer om de menneskelige aktiviteter i det samlede vadehavsområde. Unesco ønsker et overblik over de kumulative effekter af alle de aktiviteter – såsom olieudvinding, fiskeri og vindmøller – som har en negativ påvirkning på grundlaget for, at Vadehavet har opnået verdensarvsstatus.

I den samlede vurdering kan et dansk testcenter for store havvindmøller få afgørende – negativ – betydning. Med andre ord risikerer hele verden at miste enestående og uerstattelig verdensarv for et par vindmøller.

I en lignende sag fra Frankrig har Unesco sendt et meget klart signal om, at en tildelt verdensarvsstatus kan mistes igen. I forbindelse med et vindprojekt nær verdensarvsstedet Mont-Saint-Michel, påpegede Unesco, at en gennemførelse af projektet ville bringe de såkaldt enestående, universelle værdier for den verdensberømte kloster-ø i fare. Og det endda selv om projektet var tænkt placeret uden for den bufferzone, som er oprettet omkring Mont-Saint-Michel.

Vindmøllerne ødelægger naturen og mere til

Vi forstår og anerkender, at der er energikrise, og at der skal udvikles nye energiformer. Men vi er bestyrtede over, at Plan- og Boligstyrelsen, med en minister i spidsen, overhovedet kan finde på at foreslå, at 450 meter høje møller med 300 meter høje blinkende lyssøjler kan placeres midt i, hvad der i Danmarks Naturkanon karakteriseres som ’Danmarks vigtigste bidrag til verdens natur’. Midt i strengt beskyttet natur. Midt i nationalparken. Og i Verdensarv Vadehavet.

Vi er også helt på det rene med, at fremtidens vindmøller kræver testfaciliteter. Men vi mener, de bør placeres nær eksisterende industri. Ikke i et topbeskyttet naturområde med Danmarks vigtigste bidrag til verdens natur – og med risiko for at miste verdensarven og ødelægge et fuldkommen unikt område for nu- og fremtidige generationer.

Adskillige beboere og organisationer har henvendt sig til Nationalpark Vadehavets formand og sekretariat med høje råb om hjælp. Henvendelserne udtrykker en desperation over den ligegyldighed, som forslaget rummer over for den enestående natur og kultur, som Vadehavet besidder.

Lokalbefolkningen forstår heller ikke, at regeringen og Folketinget er så ligeglade med de mennesker, der har bosat sig i området med stolthed over deres vadehav, nationalparken og verdensarven.

Møllerne vil ødelægge naturen, forstyrre det rige fugleliv, forurene kulturlandskabet visuelt og skabe støj- og lysgener i hele vadehavsområdet.

Janne Liburd
Bestyrelsesformand, Nationalpark Vadehavet

Men der er mere end dybt sårede lokale følelser på spil. Møllerne vil ødelægge naturen, forstyrre det rige fugleliv, forurene kulturlandskabet visuelt og skabe støj- og lysgener i hele vadehavsområdet. Og menneskene her begriber ganske enkelt ikke, at den samme regering, som påberåber sig, at den ønsker både bedre og mere natur, nu vil ødelægge helt unik natur.

Hertil kommer, at kæmpe testmøller vil sænke værdien af lokale ejendomme i et meget stort område, ligesom turismen bliver påvirket. En markedsundersøgelse gennemført i 2020-2021 blandt turister i vadehavsområdet viser, at 55 procent kommer på grund af nationalparken.

Naturen og kulturen er gæsternes primære begrundelser for, at de vælger netop Vadehavet. Og det er et faktum, at turismen er grundlaget for tusinder af jobs i vadehavsområdet, og at vore gæster bruger milliarder af kroner netop her.

Forslaget er teknokratisk vanvid

I Nationalpark Vadehavets bestyrelse - der blandt andet rummer repræsentanter fra de fire vadehavskommuner, Danmarks Naturfredningsforening, ornitologerne, sportsfiskerne, jægerne, lokalsamfundene, digelag og landbrug - er opfattelsen, at beslutningen om at foretage screenings i de seks områder er baseret på et teknokratisk forslag ene og alene med fokus på vind og tyndtbefolkede områder, hvor lokalbefolkningen ganske udemokratisk kan trynes og skubbes til side. 

Mens de berørte kommuner er blevet spurgt, så er Nationalpark Vadehavet ikke blevet kontaktet for at høre, hvad vi mener om en placering af kæmpe testvindmøller i nationalparkens område. Ikke desto mindre har nationalparkbestyrelsen sendt et brev til den ansvarlige minister, indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Heri forklarer vi mere detaljeret, og med henvisning til seneste forskning, hvorfor det er det rene vanvid at placere møllerne i eller klos op ad Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet. Gigantvindmøllerne bringer både UNESCO verdensarven og Nationalpark Vadehavet er i fare.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024