Theresa Scavenius: Regeringens affaldsudspil trækker i den forkerte retning

DEBAT: Det giver ikke mening at lave et marked og gode forretningsmuligheder ud af affald, som vi grundlæggende skal have mindre af. Diskussionen burde primært være, hvordan vi får mindre affald, mener klimapolitisk forsker Theresa Scavenius.

Af Theresa Scavenius
Klimapolitisk forsker og lektor, Aalborg Universitet

Jeg ser en stats evne til at håndtere affald som en test på, hvor effektiv den er. På globalt plan er der tydelige forskelle mellem det globale syd, hvor affald og kloakering er en mangelvare, og for eksempel Italien, hvor mafiaen kan lave politisk afpresning, fordi de kontrollerer store dele af affaldssektoren, og Østrig og Tyskland, hvor de er gode til affaldssortering.

I Danmark er vi er gode til at hente, fjerne og brænde affald, men mindre gode til at begrænse, sortere og genanvende affaldet.

Vi har derfor helt klart brug for en national affaldsstrategi. Affaldssektoren er vokset ud af kommunerne, som i øjeblikket står for det, og derfor er det rigtigt, når regeringen inkluderer affald i klimahandlingsplanerne.

Men, men, men. Det første skridt er i den forkerte retning. Klimapolitisk skal vi starte fra toppen og ikke fra bunden.

Det betyder, at vi skal have de store samtaler om olie, kul, oliepenge i politik og politisk lobbyisme fra industrien først. Og det betyder, at når vi snakker affald, skal vi ikke blot tale om, hvordan vi håndterer affaldet; vi skal primært koncentrere os om, hvordan vi mindsker mængden af affald, og hvordan vi strukturelt ændrer produktionen af affald, forbruget af affald og til sidst hvordan vi kommer af med - eller snarere - genanvender affaldet.

Mindre affald er ikke en god forretning
Men okay, når vi ikke kan få den store snak, så lad os acceptere præmisserne for samtalen og diskutere, hvordan vi bedst håndterer affaldet.

Her starter regeringen et helt forkert sted, når den forvandler den klimapolitiske snak til en snak om privatisering og liberalisering. Ideen er hentet fra Dansk Industris ”grønne” 2030-plan, hvor det fremgår klart, at det er et strategisk mål for Dansk Industri at kæmpe for at lave en økonomisk forretning ud af affald.

Men her er det, at det bliver helt galimatias. Vi skal ikke lave et marked og gode forretningsmuligheder ud af noget, som vi grundlæggende skal have mindre af. Fordi der ikke burde være en fremtidig forretningsmodel i affaldssektoren. Det er der kun, hvis vi bliver ved med at producere større mængder affald.

En privatisering og/eller liberalisering af affaldssektoren vil alt andet lige føre til mere affald og dermed mindre klimapolitik. Så hvis vi skal acceptere Dansk Industri og regeringens affaldspolitik, så er de svar skyldige i forhold til at begrunde, at en privatisering/liberalisering kan sikre en grøn omstilling af affaldssektoren.

Derudover kunne det være interessant at høre deres svar på, hvorvidt de har gennemtænkt de politisk-strategiske konsekvenser og magtforskydninger, det kan give, at de borgernære kommuner ikke længere har den politiske kontrol med sektoren. Således at vi ikke skal risikere affald i gaderne, som det er tilfældet i store dele af resten af verden.

Forrige artikel Rådet for Grøn Omstilling: Industrien negligerer klima- og biodiversitets­problemer Rådet for Grøn Omstilling: Industrien negligerer klima- og biodiversitets­problemer Næste artikel Danaffald: Kommunal indsamling af erhvervsaffald giver ikke bedre sortering Danaffald: Kommunal indsamling af erhvervsaffald giver ikke bedre sortering