Vismænd vil have sænket el-regningen

AFGIFT: El-afgiften er for høj for forbrugerne og medfører et betydeligt samfundsøkonomisk tab, konkluderer de økonomiske vismænd i ny rapport. Et nyttigt input, mener energiministeren.

Det nuværende grønne afgiftssystem er unødigt dyrt for det danske samfund.

Det konkluderer de miljøøkonomiske vismænd i en ny rapport, som offentliggøres tirsdag.

Vismændenes beregninger viser, at en sænkning af el-afgiften for forbrugerne finansieret via en højre indkomstskat vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 1,8 milliarder kroner.

Det nuværende niveau på el-afgiften er nemlig højere end de skadesomkostninger ved energiforbruget, som el-afgiften skal modsvare. CO2-udslippet reguleres desuden alligevel gennem EU, og den høje danske afgift er med til at gøre det dyrere for forbrugerne at skifte fra fossile brændsler til mere bæredygtige elbaserede alternativer såsom varmepumper og elbiler.

Derfor vil en reduktion af el-afgiften ifølge vismændene samlet set også kunne føre til mindre CO2-udledning.

”Alt i alt er den høje afgift på el ikke hensigtsmæssig i forhold til reduktion af CO2-udledning i EU eller til fremme af den grønne omstilling i Danmark,” skriver vismændene i rapporten.

Hæv skatten i stedet
De foreslår derfor at nedsætte el-afgiften med 70 procent fra 89 til 27 øre per kWh, så afgiften kommer på niveau med den gerenelle energiafgift på olie og gas. Og de penge, staten går glip af, skal i stedet hentes ved at hæve indkomstskatten en smule.

Gevinsten for samfundet på de næsten to milliarder kroner skyldes, at indkomstskatten forvrider mindre, end hvis provenuet til staten skaffes via elafgiften.

”I modsætning til indkomstskatten påvirker elafgiften imidlertid også forbrugssammensætningen, da en elafgift fører til et lavere elforbrug, end det forbrugerne havde valgt uden en elafgift. Omlægningen til en afgift på el til højere indkomstskat fører derfor til mindre forvridning af forbrugsbeslutningen,” skriver vismændene.

Kritik: Vi skal fortsat spare på energi
Analysen lider dog under, at vismændene ikke anerkender værdien af, at en høj elafgift gør det attraktivt at spare på energien, mener Det Økologiske Råd.

Her ønsker man ikke en generel sænkning af el-afgiften, men en målrettet, som vil skubbe på el-forbruget i transportsektoren og få flere til at installere varmepumper.

”Vi mener, at en generel sænkning er at skyde med spredehagl, som vil få el-forbruget til at stige generelt. Men det er vigtigt, at en sænkning målrettes, og vi holder fast i, at der også skal spares på el,” siger sekretariatschef Christian Ege.

Han mener, at udbygningen af vindmøller, solceller og geotermiske anlæg skal i vejret, men mulighederne for udbygning af vedvarende energi er ikke uendelige. 

”Man kan bare se på de sammenstød, udbygningen af vindmøller har med naturinteresser både til lands og til vands. Ved at spare på energien vil det kræve mindre at nå 100 procent vedvarende energiforsyning,” siger Christian Ege.

Cepos: Afgiftsreform trænger sig på
I den borgerlig-liberale tænketank Cepos er man enig i vismændenes analyse af, at el-afgiften er for høj, når man ser på miljøskaderne. Afgiften skal derfor sænkes, for med det nuværende afgiftssystem bliver der ikke ført en omkostningseffektiv energipolitik, ifølge tænketanken.

”Når man ser på vismændenes løsningforslag, så vil det de umiddelbart forbedre i forhold til i dag. Afgifterne på energiområdet er flere steder for høje i forhold til de skadesomkostninger ved energiforbrug, som de egentlig skulle modsvare. Det er derfor, det er kommet dertil, at det giver en samfundsøkonomisk gevinst at flytte afgiften over på indkomstskatten,” siger analysechef i Cepos, Otto Brøns-Peteresen, og tilføjer:

”Regeringen har lagt op til en nye energiaftale senere i år. Derfor trænger det sig på med en afgiftsreform, som sikrer balance mellem miljøskader og afgiftsniveauet. Det er en forudsætning for en omkostningseffektiv energipolitik.”

Lilleholt: Nyttigt indspark
Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) mener, vismændenes rapport ”er et nyttigt indspark,” og gør det klart, at energiafgifterne godt kunne indrettes på en måde, der i højere grad end i dag sikrer en mere omkostningseffektiv og samfundsøkonomisk fornuftig grøn omstilling.

Han er enig i, at afgifterne skal tilskynde endnu mere til at bruge mere af den grønne el i hele samfundet. Men mener samtidig, at det er en meget stor afgiftssænkning af el-afgiften, som vismændene foreslår.

”Det vil kræve, at der findes mange penge et andet sted,” siger Lars Chr. Lilleholt i en skriftlig kommentar til Altinget.

Ministeren tilføjer:

”Jeg vil afvente resultaterne af den kommende afgifts- og tilskudsanalyse til sommer, hvor vi får et samlet overblik og anbefalinger, før vi tager stilling til den videre proces med at justere energiafgifterne og eventuel finansiering heraf.”

Forrige artikel Miljøminister afviser oppositionen: Vi er ikke uambitiøse Miljøminister afviser oppositionen: Vi er ikke uambitiøse Næste artikel Frygten for at “intet sker” får regeringen til at slække på de cirkulære ambitioner Frygten for at “intet sker” får regeringen til at slække på de cirkulære ambitioner