Hvordan kommer vi ungdomskriminalitet til livs?

DEBAT: Et nyt hold af debattører vil i den kommende tid sætte fokus på de borgerlige partiers bebudede reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Mød panelet her. 

De fire borgerlige partier bebudede for godt halvandet år siden en gennemgribende reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Det indledende arbejde er nu gået i gang, og et samlet udspil forventes at være klart inden næste folketingssamling. 

Fire temaer står centralt. Oprettelsen af særlige ungdomsdomstole for 12-17-årige. Mulighed for skræddersyede sanktioner, der er tilpasset den konkrete situation. 

Hertil kommer, at særligt hårde forbrydelser vil skulle kunne overføres til en almindelig domstol. Og endeligt oprettelsen af en ny ungdomskriminalforsorg, der skal bidrage til tilsynet og driften med de institutioner, der tager sig af ungdomskriminalitet.

Altinget benytter anledningen, og har spurgt et nyt hold af debattører: Hvilke forventninger har du til reformen, og hvad bør den indeholde? Hvad er “must”, hvad er “don't”? Med andre ord: Hvad skal der til for at komme ungdomskriminaliteten til livs?

Mød det nye panel her.

Søren Pape Poulsen (K)
Rets- og grundlovsordfører og formand for Konservative. Søren Pape blev valgt til Folketinget ved valget i juni 2015. Han er tidligere borgmester i Viborg Kommune og er udlært hos Grundfos i Bjerringbro i shippingafdelingen.

Trine Bramsen (S)
Retsordfører. Trine Bramsen har siddet i Folketinget for Socialdemokraterne siden 2011. Hun har tidligere været formand for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik. Hun er uddannet cand.scient.soc. ved Roskilde Universitetscenter.

Peter Kofod Poulsen (DF)
Retsordfører. Peter Kofod Poulsen har været medlem af Folketinget siden valget i juni. Han er uddannet folkeskolelærer. 

Preben Bang Henriksen (V)
Retsordfører. Preben Bang Henriksen har været medlem af Folketinget siden 2011. Han er praktiserende advokat (H) og uddannet cand.jur ved Aarhus Universitet.

Henrik Dam
Formand for Det kriminlpræventive Råd. Henrik Dam er rektor på Syddansk Universitet. Han er uddannet jurist ved Københavns Universitet og har senere taget den juridiske doktorgrad i skatteret. Han har desuden været professor og dekan ved Københavns Universitet. 

Jørgen Pedersen
Formand for SSP-Samrådet i Danmark, som er et fagligt netværk af personer, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse i de 98 kommuner i DK. SSP-konsulent i Silkeborg Kommune gennem 26 år og oprindeligt uddannet folkeskolelærer. Medlem af Forretningsudvalget i Det Kriminalpræventive Råd.

Eva Smith
Professor emeritus i retsvidenskab ved KU. Eva Smith er tidligere formand for Det Kriminalpræventive Råd. Hun er uddannet cand.jur og blev professor i 1990. 

Flemming Balvig
Professor emeritus, KU. Flemming Balvig er magister i sociologi og dr.jur., og var fra 1996 til 2015 professor i retssociologi og kriminologi ved Københavns Universitet.

Helle Lokdam
Formand for den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete. Helle Lokdam har været selvstændig advokat siden 1985 med hovedområde som forsvarer. Hun er beneficeret som forsvarer i Københavns Byret, Østre Landsret og Højesteret. 

 

Forrige artikel Eva Smith: Straf til 12-årige er den dårligste løsning Eva Smith: Straf til 12-årige er den dårligste løsning Næste artikel Advokat til V: Vi kan ikke være vores tolkesystem bekendt Advokat til V: Vi kan ikke være vores tolkesystem bekendt