Pape: En forandret verden kræver et forandret politi

DEBAT: Kriminalitetsbilledet har ændret sig. Derfor er vi nødt til at organisere politiet på en anden måde, end vi har været vant til, skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Af Søren Pape Poulsen (K)
Justitsminister

Hvad er politiets kerneopgaver?

For mig at se er det såre simpelt. Der er én overordnet kerneopgave for vores politi – at værne om danskernes sikkerhed og tryghed. Og vi har i Danmark et af verdens bedste politikorps. Det er også en af grundene til, at vi grundlæggende har et af verdens mest trygge og sikre lande.

Nødvendigt med omstilling
Men kriminalitetsbilledet ændrer sig i disse år. Problemet med økonomisk kriminalitet vokser, og vi ser også en tendens til flere it-forbrydelser og mere grænseoverskridende kriminalitet. Det kræver omstilling.

Politiet er nødt til at være organiseret på en anden måde, end vi har været vant til, fordi verden forandrer sig. Det skiftende kriminalitetsbillede kræver øgede specialistkompetencer, større efterforskningsenheder, et stærkere beredskab og ny teknologi.

Samtidig har de seneste år været udfordrende for politiet.

Politiets aktuelle håndtering af både rocker- og bandekonflikten, bevogtning af potentielle terrormål samt grænsekontrol har trukket store veksler på vores betjente. Derfor skal vi se på, hvordan politiets opgaver kan løses på en fornuftig måde, så det både skaber frihed til vores betjente og sikrer en tryg hverdag for danskerne.

Med den nye finanslov for 2017 har vi øget optaget på Politiskolen i Brøndby, så vi også i år kan optage 600 studerende. Det er flere politistuderende, end vi optog i 2012, 2013 og 2014 – tilsammen. På sigt vil det give flere hænder til at løse opgaver i politiet.

De nye politikadetter
Men for at løse det akutte behov for flere medarbejdere har vi valgt at oprette en ny uniformeret medarbejdergruppe i politiet – de såkaldte politikadetter. De får en række vigtige opgaver, som f.eks. bevogtning af potentielle terrormål, grænsekontrol, transport og udsendelser.

Og politikadetternes kortere uddannelse vil betyde, at flere betjente hurtigt kan komme tilbage til deres politikredse og til arbejdet med at opklare og forebygge kriminalitet og dermed styrke trygheden for den enkelte borger.

Den ny politikadetuddannelse ændrer ikke ved, at vi har ét samlet politi, et enhedspoliti. Tværtimod skaber vi en ny rekrutteringskanal til politiet. Ansøgerne til politikadetuddannelsen skal i al væsentlighed opfylde de samme høje krav, som gælder for optagelse på politiets basisuddannelse.

Hvis en politikadet efterfølgende får interesse for at fortsætte sin karriere som politibetjent, vil politikadetuddannelsen være meritgivende på politiets basisuddannelse. Forhåbentlig vil mange af de nye politikadetter få mod på mere og vil fortsætte deres karriere som fuldt uddannede politibetjente.

Civile medarbejdere hjælper til
Ud over at uddanne flere betjente og nye politikadetter ansætter politiet i højere grad civile medarbejdere til at løse opgaver, der ikke kræver en politiuddannelse. På den måde sætter vi politibetjentene fri til at løse politiopgaver. Det giver god mening at bruge politiressourcer i en patruljevogn frem for – eksempelvis – bag et målekamera i en fotovogn.

Jeg håber, at de tiltag, vi allerede har taget til at aflaste politiet, så småt kan mærkes blandt betjentene og i deres familier, så vi går en fremtid i møde med både mindre overarbejde og færre inddragede weekendvagter. Det har vi behov for, så betjentene kan koncentrere sig om deres kerneopgave. At værne om danskerne tryghed og sikkerhed.

Forrige artikel Forsker: Myter forplumrer debat om privat sikkerhed Forsker: Myter forplumrer debat om privat sikkerhed Næste artikel Professor: Ubevidste biases er domstolenes store udfordring Professor: Ubevidste biases er domstolenes store udfordring
 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Tak til Pape Poulsen for en fin redegørelse....

  - Der omhandlede stort set alt fra partiets grammofonplade vedr. JM´s ressortområde.
  Lige bortset fra den nedgroede negl, der nu har sat sig til Podagra og som alle interesserede kalder for "Det store Spørgsmål"

  Hvor skal den nye politiskole ligge?

  Nu "væver" en konservativ politiker igen! Man kunne forledes til at tro Brian Mikkelsen havde skrevet artiklen..

  God søndag :-)

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  En forandret verden? Ja mon ikke!

  Men den største forandring og trussel ligger i invasionen af Korantilbedende (med denne bog's agenda in mente!) fupflygtninge, som fortsat frit kan få ophold, hvis de bare kan sige "asyl" når de når helt her op til Danmark og alle dem, som allerede er her i landet (med efterfølgende generationer) på total falske forudsætninger!

  Men dem vil ingen politikker på Borgen forholde sig til eller retsmæssig få udvist (ophold og tilladelser på falsk grundlag), så længe taburetterne kan fastholdes og pøblen betaler, skønt vi på alle måder ( til nu ) har udvist al demokratisk ånd, for at få sat stopper for landsforræderiet.

  Ja verden/Danmark er forandret, men vore politikere (skiftende siden indvandreloven af 1983 og Barcelonaerklæringen af 1995) ser det fortsat kun med egopolitiske skyklapper for øjnene.

  Selv vor Grundlov tilsidesætter de, i deres egotrip, velvidende at den førte "politik" undergraver etniske danskeres fremtid i landet.

  Ps.
  må jeg i samme åndedrag gøre politikkerne opmærksom på to nye trusler, som vi snarlig står over for:
  1. Invasion af flygtninge fra et totalt smadret Sverige, af selvsamme årsag. Og disse vil så vel være etniske svenskere, som forsmåede korandyrkende nysvenskere.
  2. Fupasylanter fra Tyskland, som trues med hjemsendelse/afvisning.

 • Anmeld

  Henrik Bæth · major emeritus

  Så BEGYND dog at værne om vores sikkerhed og tryghed .... hurtigt !

  Hvor ville det dog være rart, hvis vi kunne slippe for alle skåltalerne og kammerateriet - og så få styr på den politiskole.... i stedet for at lægge røgslør ud.

  De skiftende justitsministre og flere andre må have sovet i de timer, hvor der blev undervist i "analytisk sans" - i det mindste i forbindelse med emnet "krav til den valgte løsning".
  Hverken placeringen i Herning eller nybyggeri/genbrug er jo den væsentligste udfordring og for mig at se heller ikke styrende for beslutningen:
  I november 2015 offentliggjorde Justitsministeriet den nye politiaftale og udgav i den forbindelse et faktaark om politiskolen i det "vestlige Danmark". En af intentionerne bag forliget var, at få flere betjente på gaderne i en hurtigere takt, bl.a. som følge af en kortere uddannelsestid. Den nye skole indgik i den samlede plan, og det nævnte faktaark angav, at, "det forventes at det nye uddannelsescenter kan etableres i løbet af 2 år." (http://justitsministeriet.dk/.../Faktaark%20om%20ny...) - det er i min regnebog ... og med lidt good-will til politikerne lig med MEGET tidligt i 2018.

  Det er min opfattelse at nogle af vores beslutningstagere skulle erindres om, at det var TIMING'en og dermed "borgernes behov for en øget sikkerhedsfølelse", som burde være styrende for den endelige beslutning. ... men det virker som om vores folkevalgte ikke er kvalificerede til opgaven.

 • Anmeld

  Finn Agerholm · Enhedstillidsmand

  Uha...

  Hvis Pape mener, at politifolkene allerede nu kan mærke et øget optag på politiskolen, ja så har han ret. Uddannelsesbyrden er enorm men desværre er ansættelserne kun lige nok til at fylde tomrummet ud efter de kolleger der går på pension. I politiet har kollegerne og dele af ledelsen erkendt, at en civil kun kan løse få opgaver men en betjent mange.
  Flere civile er ikke løsningen men flere betjente er.