Sikkerhedsbranchen: Kontrol holder knive og pistoler væk fra retten

DEBAT: Drabet i Fogedretten og forsøg med skærpet adgangskontrol viser, at der er behov for øget sikkerhed i Danmarks retsbygninger, skriver Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i Sikkerhedsbranchen.

Af Kasper Skov-Mikkelsen
Direktør i Sikkerhedsbranchen

Selvfølgelig skal der være sikkerhedsforanstaltninger i landets retter.

Vores domstole udgør vores lands dømmende magt – en af de tre grundpiller, som samfundet hviler på. Magtens tredeling er beskrevet i Grundloven og er et af de mest basale principper i et moderne, demokratisk land.

I dagens Danmark synes det en selvfølgelighed, at vi som samfund skal værne om de to andre grundpiller. Ingen kommer ind på Christiansborg uden at være blevet sikkerhedsscannet, de enkelte ministerier har deres egne sikringssystemer, og PET træder jævnligt til med konstant personbeskyttelse af udsatte politikere.

Med hvilken rimelighed kan vi så forvente, at den tredje grundpille kan udfylde sin rolle uden basale sikkerhedsforanstaltninger? Domstolene opfylder en kritisk samfundsfunktion og bliver hver dag brugt af alle slags mennesker. Det er simpelthen samfundets pligt at sikre trygheden hos de mennesker – ansatte, advokater, vidner, tiltalte mv.

Behov for scannere, vagter og fleksibelt beredskab
Sikring af retterne adskiller sig ikke væsentligt fra andre sikkerhedsopgaver. Der skal være en grundlæggende sikkerhed, der kan bestå af scannere og vagter ved indgangen – sådan som man med succes har gjort det i den netop evaluerede forsøgsordning. Derudover skal der være et fleksibelt beredskab, som retterne kan bruge ved særlige behov.

Ved retssager, der tiltrækker mange interesserede, kan man for eksempel sætte flere vagter med håndscannere ind. Det hele skal i øvrigt foregå i tæt samarbejde med politiet, så vagtpersonalet i retterne ved besked, når der kommer en sag med højere risiko, og så politiet kan træde til ved en decideret højrisikosag.

Men vi lever jo i et fredeligt land – hvorfor ikke nøjes med at sætte ind ved højrisikosager? Det spørgsmål møder jeg jævnligt.

Svaret er, at vi ikke altid kan spotte en højrisikosag på forhånd. Hvem havde troet, at en 67-årig og ellers fredelig bedstefar ville slå ihjel i forbindelse med en forældreretssag?

Der er lig på bordet
Men det skete som bekendt, og hverken politiet, rettens ansatte eller de involverede i sagen havde set det komme. Havde han derimod mødt en vagt i døren, var han blevet stoppet. Selv hvis han ikke lignede en, der skulle stoppes, ville scanneren have set våbnet, og et liv ville have været sparet.

I sikkerhedsbranchen kan vi bedre end nogen nikke genkendende til det usmagelige faktum, at nogle gange skal der lig på bordet, før der kommer ændringer. I denne sag er der både lig på bordet og deraf følgende ændringer, som faktisk skaber større tryghed blandt de ansatte i retten – hvorfor dog ikke udbrede det til alle domstole?

Uden sikkerhedstiltag overlader vi vores domstole til skæbnens luner. Hvad sker der i en ikke-sikret retssal, hvis to personer fra stridende grupperinger mødes uventet? Eller hvis en utilpasset person med adgang til sprængstoffer beslutter sig for at hævne sig på ”systemet”? Eller næste gang bølgerne går højt ved en følsom sag?

Værktøj og knive forsøgt smuglet ind
Erfaringer fra de fem retter i forsøget viser, at nogle mennesker forsøger at tage knipler, peberspray, knive og værktøj med i retten. Andre vælger at blive ude, hvis de skal igennem en scanner – jeg gætter på, at de har andet end lommefnuller på sig.

Uden sikkerhedstiltag ville disse genstande komme med ind i retssalene, og det ville kun være et spørgsmål om tid, før der næste gang blev en alvorlig sag med vold eller dødsfald i en retssal. Den usikkerhed og det konstante faremoment er en urimelig byrde at påføre de mange borgere, der har deres gang i retten.

Jeg ville også ønske, at vi kunne klare os helt uden sikkerhedstiltag i både retterne og resten af Danmark, men sådan er virkeligheden desværre ikke. Vi er nødt til at tage ansvar for og værne om de grundpiller, vi bygger vores samfund på.

Forrige artikel Forsvarsadvokater: Intet behov for fast adgangskontrol ved domstolene Forsvarsadvokater: Intet behov for fast adgangskontrol ved domstolene Næste artikel V: Adgangskontrol i domstole virker ikke efter hensigten V: Adgangskontrol i domstole virker ikke efter hensigten