Fondsrådgivere til VILLUM FONDENs uddannelsesprojekter i udlandet
Vil du være med til at styrke erhvervsuddannelser og unges livsbetingelser i Europa? Vi søger en til to fondsrådgivere til VILLUM FONDENs internationale uddelingsområde.

Med programmet European Vocational and Training Initiative (EVI) ønsker VILLUM FONDEN at ruste Europas unge til at være fremtidens frontløbere for den digitale og grønne omstilling. Det gør vi ved at støtte indsatser, der styrker kvaliteten af erhvervsuddannelserne og deres evne til at understøtte den grønne og digitale omstilling, samt indsatser, der styrker unges sociale kompetencer og motivation for uddannelse og særligt deres interesse og viden om digitale teknologier og bæredygtighed. Der uddeles årligt ca. DKK 100 mio. til projekter i primært Tjekkiet, Slovakiet, Italien og Frankrig. Midlerne bevilges efter ansøgning fra typisk NGO'er, uddannelsesinstitutioner mv. Vi laver en del opsøgende arbejde for at identificere potentielle ansøgere og muligheder for strategiske samarbejder. Vi søger en erfaren og selvkørende kollega med faglig tyngde, som i samarbejde med det øvrige EVI-team skal arbejde med at udvikle og følge op på projekter, der understøtter strategien. Det omfatter opgaver som fx:
  • Opsøgende arbejde i form af dialog med relevante aktører (politikere, myndigheder, erhvervsskoler, NGO'er m.m.) og potentielle ansøgere i fokuslandene
  • Rådgivning af ansøgere og udarbejdelse af ansøgningsmateriale og vejledninger
  • Gennemførelse af ansøgningsprocesser, herunder sekretariatsbetjening af faglig komité, bestyrelse mv.
  • Administrativ og indholdsmæssig opfølgning på projekter, herunder minimum et årligt besøg på projekterne. Du skal derfor regne med en del (kortere) rejseaktivitet.
Uddelingsområdet har eksisteret i mange år, men vi er i gang med en intern omstrukturering og strategisk justering af området, så der vil være gode muligheder for at præge jobbet og arbejdsopgaverne. Du bliver samtidig en del af VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs fælles sekretariat i Søborg. Tilsammen er vi ca. 60 medarbejdere i et hus med højt til loftet, hvor der er plads til faglig udvikling og nytænkning. Vores forventninger til dig Du har en relevant akademisk uddannelse og har mange års erfaring inden for erhvervsrettet uddannelse og didaktik. Derudover forventer vi, at du har:
  • Erfaring med projektstøtteordninger og projektledelse af uddannelsesprojekter eller lignende i udlandet - og meget gerne i Italien eller Frankrig
  • Faglig viden om uddannelsespolitiske trends, udfordringer for erhvervsuddannelser og indretning af erhvervsuddannelsessystemer i Europa samt viden om (udsatte) unges livsvilkår og uddannelsesmuligheder i Europa
  • Erfaring med at arbejde selvstændigt og opsøgende med udviklingsprocesser og samarbejdsprojekter i udlandet
  • Administrativ flair, strategisk overblik og gode samarbejdsevner
  • En flydende pen og stærke sproglige kompetencer i engelsk - og også gerne fransk eller italiensk.
Ansøgning Send din ansøgning, CV mv. senest tirsdag den 4. april kl. 9. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at holde 1. samtaler den 20. april og 2. samtaler den 24. april. Forventet ansættelse pr. 1. juni 2023. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte programdirektør Agi Csonka pr. mail [email protected] eller pr. telefon +45 2014 0545
VILLUM FONDEN
Fonden er stiftet i 1971. Bevilgede 1.048 mio. kr. i 2022.

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

VILLUM FONDEN ønsker at være en mønsterfond. Som mønsterfond vil vi forvalte arven efter fondsstifteren, Villum Kann Rasmussen således, at hans tanker, ideer og fondens fundats tilgodeses og medvirker til at præge fremtiden for vores uddelingsområder, for samfundet og for firmagruppen.

Læs mere om VILLUM FONDEN på www.veluxfoundations.dk.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00