Minister afviser at hæve 2030-målet: "Det bliver bare en slags ansvarsløs leg med tal"

Regeringen vil vurdere, om klimalovens mål skal skrues op. Det skriver den i sit politiske grundlag. Nu viser nye beregninger, at Danmark er tættere på at nå sit mål end hidtil antaget. Altinget har spurgt klimaminister Lars Aagaard, om de nye tal er en god anledning til at hæve 2030-målet.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Simon Friis Date

Tirsdag rykkede Danmark snublende tæt på det klimamål, som for bare få år siden blev kaldt urealistisk. I hvert fald på papiret.

For ifølge regeringens nyeste klimafremskrivning er gabet til klimalovens 2030-mål markant mindre end spået sidste år, blandt andet takket være nye beregningsmetoder.

Hvordan forholder regeringen sig til den nye situation, og er dens egen idé om at hæve klimamålet for 2030 nu blevet aktuel? Altinget har spurgt klimaminister Lars Aagaard (M).

Held … Jeg synes personligt, det er et forkert ord at bruge. For mig er det udtryk for, at forskerne er blevet klogere

Lars Aagaard (M)
Klimaminister

Ingen strafpolitik

Lars Aagaard, Danmark mangler at reducere med 1,5 millioner ton CO2 for at nå klimamålet i 2030. Når vi det?

"Ja, det gør vi. Men det må ikke misforstås, fordi the job ain't done."

"Klimafremskrivningen er en slags vejrudsigt for, hvordan vi forventer, udledningerne vil udvikle sig frem mod 2030. Den hviler på, at vores ambitioner lykkes på flere områder."

"Der er flere ting, som er værd at hæfte sig ved. Energisektorens udledninger falder, og det fortsætter de med. Vi kommer til at forbruge mindre fossil gas og producere mere biogas. Hvis ellers Aalborg får gjort alvor af deres planer, så er de snart den sidste kulby, og så har vi en CO2-neutral energisektor i 2030. I transportsektoren ser vi faldende udledninger og flere elbiler. Det er fantastisk."

Hvad er klimafremskrivningen?

Klimastatus og –fremskrivning 2024 er en redegørelse for, hvordan Danmarks drivhusgasudledninger har udviklet sig fra 1990 til 2022, samt en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledningen af drivhusgasser samt energiforbrug og -produktion vil udvikle sig frem mod 2035 i et såkaldt "frozen policy"-scenarie.

"Frozen policy" indebærer, at udviklingen er betinget af et "politisk fastfrossent" fravær af nye tiltag på klima- og energiområdet ud over dem, som Folketinget eller EU har besluttet før 1. januar 2024 eller som følger af bindende aftaler. Fastfrysningen gælder alene den danske klima- og energipolitik og betyder ikke, at udviklingen generelt forudsættes at gå i stå. For eksempel er den økonomiske vækst og befolkningsudviklingen ikke underlagt fastfrysningen.

Klimafremskrivningen tjener dermed blandt andet til at undersøge, i hvilket omfang Danmarks klima- og energimålsætninger og –forpligtelser vil blive opfyldt inden for rammerne af gældende regulering. Klimafremskrivningen kan således anvendes som teknisk reference ved planlægning og konsekvensvurdering af nye tiltag på klima- og energiområdet.

"Men der er også mange ting, vi skal følge op på. Vi skal huske at holde øje med, om de rent faktisk holder op med at brænde kul af i Aalborg. Og så skal vi have landet en aftale om CO2-afgift på landbruget. Jeg føler mig overbevist om, at målet er inden for rækkevidde. Men det betyder ikke, at opgaven er overstået."

Men er det ikke også en historie om, at Danmark og regeringen er lidt heldige med, at nogle tal går i vores retning?

"Held … Jeg synes personligt, det er et forkert ord at bruge. For mig er det udtryk for, at forskerne er blevet klogere. Og klimapolitikken er jo ikke strafpolitik."

Hvad mener du?

"Det er ikke noget selvstændigt formål, at det skal blive dyrere at være dansker. Det handler om, at vi når de mål, vi har sat."

Læs også

Den rigtige rækkefølge

I regeringsgrundlaget skriver I, at I vil "vurdere, om reduktionsmålet i 2030 skal opjusteres yderligere". Kunne de nye tal være en anledning til det?

"Jeg vil gerne først vise vejen til, hvordan regeringen når målet, og også kende konsekvenserne ved at nå målet. Når det er på plads, så kan vi godt begynde at diskutere næste træk. Men jeg synes, det er en postgang for tidligt. Der er stadig et politisk arbejde foran os."

Hvis ikke de flere millioner 'gratis' reduktioner, som er kommet via ændrede regnemetoder, kan få jer til at se på den opjustering, I selv nævner i regeringsgrundlaget, hvad kan så?

"Før man begynder at opjustere et mål, er det fornuftigt, at man føler sig overbevist om, at man har truffet de nødvendige beslutninger for at nå målet. Det må være rækkefølgen."

"Der udestår en diskussion om usikkerhederne fremover. Der er usikkerheder i forhold til CCS (fangst og lagring af CO2, red.), dem skal vi have fulgt til dørs og skabt rammerne, så vi faktisk får den CO2-fangst. Der kan også være usikkerheder i, om vores nabolande ændrer på deres afgiftsstrukturer, som kan påvirke os."

"Så jeg mener, det er en fejlslutning. Fremskrivningen siger, at hvis de politiske beslutninger kører snorlige, så når vi tæt på målet. Men at gå derfra til at konkludere, at målet dermed er opnået eller let at opnå, det, mener jeg, er fundamentalt forkert."

Det er en billig omgang for de politiske partier, hvis det eneste, de kan sige, er, at vi skal hæve målet, men de ikke kan anvise en vej til målet, eller hvordan vi skal finansiere det

Lars Aagaard (M)
Klimaminister

En ansvarsløs leg med tal

Så du vil ikke sætte et højere klimamål, fordi du ikke mener, vi er sikre nok på det nuværende 2030-mål?

"Vi mangler jo blandt andet at finde ud af, hvordan vi skal regulere landbruget. Det skal vi have landet, før vi kan tage en oplyst diskussion om, hvad vi eventuelt vil ændre målet til, og hvad det så kræver."

"Det er en billig omgang for de politiske partier, hvis det eneste, de kan sige, er, at vi skal hæve målet, men de ikke kan anvise en vej til målet, eller hvordan vi skal finansiere det. Skal det være via offentlige besparelser, arbejdsudbudsreformer, besparelser på velfærd eller noget andet? Hvis man vil noget andet end det, vi har aftalt, nemlig 70 procents-målet, så må man også vise, hvilke initiativer man vil gennemføre, og hvordan man vil gennemføre dem. Ellers bliver det bare en slags ansvarsløs leg med tal."

Så når der lander en CO2-afgift på landbruget er du klar?

"Hvis nogen ønsker at tage den diskussion, så vil jeg starte med at spørge dem hvad de selv har tænkt sig, hvordan de selv vil finansiere det og hvad de selv er villige til at stille på højkant for at nå målet. De spørgsmål er vi også nødt til at få ind i klimapolitikken, for ellers afkobler vi klimamålsdiskussionen fra det, politik handler om, nemlig villigheden til at prioritere ressourcer. Hvis folk er villige til at sige lidt mere end bare, at de vil hæve målet, så synes jeg, vi har et grundlag at diskutere på."

En anden mulighed, frem for at hæve målene, kunne være at indføre en buffer for 2030-målet. Hvad tænker du om den idé?

"Jeg kan kun henvise til, hvordan vi reagerede, da vi fik lavbundstallene. De viste isoleret, at vi med den korrektion, vi har lavet ville opfylde 2025-målet, uden at indføre en dieselafgift. Men vi valgte at holde fast i dieselafgiften, og det gjorde vi, fordi det strukturelt set var fornuftigt."

Så I arbejder allerede med en buffer, siger du?

"Ja, men igen, det er lidt det samme som at sige, at man vil hæve målet. Jeg vil gerne vide, hvor stor skal den buffer være, hvad mener man egentlig med en buffer? Det er jo en slags forsikring. Men enhver forsikring kommer med en pris. Hvad for nogle penge vil de folk bruge til at købe bufferen? De spørgsmål er man nødt til at kunne svare på, ellers bliver det lidt for overfladisk."

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Aagaard Møller

Klima-, energi- og forsyningsminister (M)
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1994)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024