Dansk Erhverv til kommunerne: Invester grønt og innovativt i lokalt erhvervsliv

DEBAT: Kommunerne bør samarbejde med det lokale erhvervsliv i de kommende budgetforhandlinger. Det er særligt vigtigt at øge konkurrenceudsættelsen og stille grønne krav til forbruget, skriver Morten Jung.

Af Morten Jung
Markedschef, Dansk Erhverv

Efter en velfortjent sommerferie tager kommunalpolitikerne hul på det politiske arbejde, når udvalgsmøderne går i gang fra begyndelsen af august.

På trods af et gradvist genåbnet dansk samfund, må vi forvente, at covid-19 stadig vil sætte sit præg på det politiske arbejde, og ikke mindst de kommunale budgetforhandlinger.

Det er helt logisk, men i slipstrømmen af covid-19 følger andre store udfordringer, hvor den grønne omstilling og bevarelsen af lokale arbejdspladser er blandt de absolut største. Det er udfordringer, der kun kan løses i samarbejde med det lokale erhvervsliv, og fra Dansk Erhvervs side, vil vi gerne give vores bud på hvordan.

Få bremset hjemtagningsbølgen
I de seneste år har kommunerne udvist en uheldig tendens til at hjemtage opgaver. Særligt rengøring og hjemmepleje har været populære hjemtagningsmål for kommunerne til trods for, at der langt fra altid har været kritik af pris eller kvalitet hos de private aktører, som hidtil har udført opgaven.

Helt galt er det gået i kommuner, hvor hjemtagningerne har medført budgetoverskridelser, som er blevet dækket ind med tillægsbevillinger og dermed i sidste ende af skatteborgerne.  

Den manglende vilje til at konkurrenceudsætte afspejler sig også i de årlige IKU-tal, der beregnes af Sundheds- og Indenrigsministeriet og viser, hvor meget kommunerne har konkurrenceudsat i det foregående år.

IKU-tallet fra 2019 viser et alvorligt fald på 0,4 procentpoint, og det betyder konkret, at kommunerne i 2019 konkurrenceudsatte for næsten en milliard kroner mindre end i 2018.

I en tid, hvor erhvervslivet har været hårdt presset under covid-19, og hvor de ansatte fortsat knokler for at finde ind i en stabil rytme efter nedlukningen, er faldet i konkurrenceudsættelsen og den følgende hjemtagningsbølge stik imod intentionen om at styrke lokale arbejdspladser.

Det er derfor afgørende, at kommunerne i de kommende budgetter forpligter sig til at øge konkurrenceudsættelsen til gavn for både serviceniveauet, skatteborgerne og det lokale erhvervsliv.

Grønne indkøb skal sætte skub i erhvervslivet
Med klimaloven har Danmark en målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent. Alligevel stilles der ikke krav til, at den offentlige sektors indkøb skal bidrage til reduktionen på trods af, at det offentlige, ifølge tal fra 2018, køber ind for cirka 380 milliarder kroner om året.

Selvom det kalder på en national løsning, besidder den enkelte kommune stor købekraft, som kan være med til at sætte skub i den grønne omstilling og bringe os tættere på at realisere 70 procent-målsætningen.

Kommuner skal derfor tage teten og stille ambitiøse klima- og miljøkrav i forbindelse med udbud. Som udbyder er det kommunens ret, og samtidig er markedet klar til at imødekomme nye krav.

Det indikerer en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv, som viser, at hele 75 procent af virksomhederne hilser krav til klima- og miljø velkommen, når det offentlige køber ind.

Med en ambitiøs grøn indkøbspolitik kan den enkelte kommune dermed gøre en forskel, både på det grønne område, men også for at styrke det lokale erhvervsliv og danske arbejdspladser.

Gå efter innovationen
Den nye affaldsaftale giver kommunerne en unik mulighed for at styrke innovationen, handle mere klimavenligt og spare skattekroner ved at konkurrenceudsætte sortering og genanvendelse af husholdningsaffald.

Ved at konkurrenceudsætte sortering og genanvendelse af affald vil kommunerne kunne drage nytte af de mange lokale danske virksomheder, der spiller en betydelig rolle i udviklingen af innovative løsninger til affaldssektoren. Også på dette område skal kommunerne turde stille ambitiøse krav og jagte langsigtede løsninger, så markedet tvinges ud i en konkurrence om at levere kvalitet og innovation og ikke økonomisk metermål. Det er opgaven ganske enkelt for vigtig til.

Vi ser ind i en tid med udfordringer, som kræver fælles løsninger. Derfor håber vi, at kommunerne i årets budgetlægning vil gå forrest og inddrage de lokale virksomheder på andre områder, end ved blot at hæve kommuneskatten eller dækningsafgiften.

Forrige artikel Dansk Industri: Ældre skal ikke vælge plejehjem med bind for øjnene Dansk Industri: Ældre skal ikke vælge plejehjem med bind for øjnene Næste artikel Nordic Dialogue: Kommuner under­finansierer redningsberedskaber Nordic Dialogue: Kommuner under­finansierer redningsberedskaber
KL vil lette inklusionen med fælles ledelse af dagtilbud, skole og SFO

KL vil lette inklusionen med fælles ledelse af dagtilbud, skole og SFO

FORSLAG: Det skal være muligt for flere kommuner at organisere dagtilbud, skole og SFO med en fælles leder, foreslår KL i nyt udspil. Forslaget skal sikre bedre overgange fra børnehave til skole og gøre det nemmere at indføre anbefalingerne fra inklusionseftersynet.