Mikkel Bjørn
 svarer 
Kaare Dybvad Bek

Hvilke anbefalinger vil ministeren give de partier i landets byråd, som agter at føre ordlyden af ministerens hyrdebrev vedr. kønsopdelt svømning ud i livet?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udlændinge- og Integrationsudvalget, Spørgsmål 408

Hvilke anbefalinger vil ministeren give de partier i landets byråd, som agter at føre ordlyden af ministerens hyrdebrev vedr. kønsopdelt svømning ud i livet, men som bliver mødt med et modargument om, at de er forhindrede i at gribe ind over for foreninger, som praktiserer kønsopdelt svømning under henvisning til folkeoplysningsloven? Agter ministeren at se nærmere på folkeoplysningslovens bestemmelser eller præcisere disse, således at foreninger, som bedriver religiøst betinget kønsadskillelse i udgangspunktet skal være udelukket fra at modtage til aktiviteter, idet religiøst betinget kønsadskillelse er modstrid med demokratiet og dermed ånden i folkeoplysningsloven? Efter hvilke kriterier mener ministeren, at en kommunalbestyrelse kan give foreninger afslag på ansøgninger om tilskud til aktiviteter?

Svar fra fredag den 24. maj 2024

Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at jeg ikke mener, at kønsopdelt svømning hører hjemme i Danmark. Det offentlige rum bør ikke indrettes efter forældede mellemøstlige normer, som strider mod enhver nutidig forståelse af ligestilling i et moderne samfund som det danske.

Jeg har derfor sendt et brev til borgmestrene i de kommuner, der har tilkendegivet, at de tilbyder kønsopdelt svømning, hvor jeg opfordrer til at alle tilgængelige redskaber tages i brug for at forhindre, at dette finder sted i kommunens svømmeanlæg. Samtidig beder jeg kommunerne om at tilkendegive, hvis det er kommunens vurdering, at der ikke i dag er tilstrækkelig mulighed for at nægte udleje eller udlån.

Jeg har foreløbigt ikke modtaget henvendelser om, at det skulle være tilfældet. Såfremt det senere måtte blive tilfældet, og folkeoplysningsloven nævnes i den forbindelse, vil jeg selvfølgelig tage kontakt til kulturministeren, der har ansvaret for folkeoplysningsloven, med henblik på at vurdere behovet for eventuelle justeringer.

0:000:00