Socialchef - Randers Kommune

Randers Kommune søger strategisk socialchef der mestrer det gode samarbejde.


Social og- Arbejdsmarked i Randers Kommune søger en socialchef, der med kendskab til bredden på det sociale område og erfaring fra en politisk ledet organisation, vil stå i spidsen for de omstillinger, som socialområdet er i gang med. Stillingen ønskes besat med tiltrædelse pr. 1. november 2024 eller snarest muligt.

Den tidligere socialchef er blevet vores direktør og I skal, i samspil med arbejdsmarkedschefen og sekretariatsledelsen, fastholde den strategiske kurs på Socialområdets Økonomiske Udviklingsplan (også kaldet fingerplanen), der skal bidrage til at sikre det økonomiske fundament for socialområdet på længere sigt.

Socialchef-Jobprofil

Socialchefens opgaver og ansvar

Socialchefen løfter et centralt og vigtigt ansvarsområde i kommunen. Der er tale om et stort og mangefacetteret område karakteriseret ved stor politisk bevågenhed og mange typer interessenter.

Som socialchef refererer man til social- og arbejdsmarkedsdirektøren. Socialchefen har ansvaret for den overordnede ledelse og styringsopgave, herunder ansvaret for økonomien og medansvar for betjening af det politiske udvalg. Socialchefen leder området igennem og i tæt samspil med de fire centerledere.

Socialchefen indgår i chefgruppen i Social og Arbejdsmarked sammen med direktøren, arbejdsmarkedschefen, sekretariatschefen og chefen for Økonomi og Styring. Chefgruppen er optaget af at implementere de langsigtede planer på de to områder og for at sikre faglige og økonomiske bæredygtige løsninger, der gavner borgerne.  Socialchefen bliver en del af et stærkt hold, hvor der er højt til loftet og rig mulighed for faglig sparring med kompetente chef kolleger. Det giver plads til både stor seriøsitet, omkring organisationens udfordring og samtidig et godt arbejdsfællesskab med en uformel tone.

Centrale opgaver for socialchefen vil bl.a. være:

 • Et stort og vedvarende fokus på økonomi i balance gennem en stram økonomistyring.

 • Fortsat udvikling af de rette og de bedste tilbud og aktiviteter, på tværs af socialområdet, indenfor de politiske og økonomiske rammer.

 • Arbejdet med korrekt og fremsynet betjening og rådgivning af det politiske niveau og sikre, at de politiske beslutninger omsættes i overensstemmelse med de politiske intentioner.

 • Bidrage til en systematisk opsamling af data og viden om effektfulde indsatser.

 • Løbende bevågenhed på at binde de fire centre sammen til ét fælles socialområde.

 • Videreudvikling af socialområdets tværgående faglige retning med fokus på at sætte borgeren i centrum, tidlig og forebyggende støtte.

 • Udbygning af det tværfaglige samarbejde internt i kommunen, idet mange løsninger bedst varetages i fællesskab mellem forvaltningsområderne. Det er afgørende, at der er fokus på det helhedsorienterede og tværfaglige perspektiv, så borgerens forløb fremstår så koordineret og helstøbt som muligt.

 • Skaber rammer for det gode samarbejde mellem medarbejdere og ledere på socialområdet og finder det naturligt at skabe helhedsorienterede løsninger med inddragelse af MED-systemet og gennem virket som formand for Sektor MED. 

Hav en aktiv rolle i socialområdets eksterne samarbejde bl.a. i regi af 6 byerne, samarbejde med regionen, kommunerne i regionen, organisationer m.v.

Randers Kommune lægger vægt på at være på forkant med den faglige udvikling på socialområdet og være med til at sætte en regional og landspolitisk dagsorden på socialområdet. Du vil som socialchef bl.a. indgå i 6-by samarbejdet. Dertil kommer, at vi sammen med Region Midtjylland og Aarhus, Viborg, Herning og Norddjurs kommuner driver et metodecenter for socialfaglig udvikling.

Konkrete og aktuelle opgaver:
På socialområdet er vi pt. optaget af bl.a.:

 • Implementering og videreudvikling af Socialområdets fingerplan.

 • Helhedsorienteret indsats for borgere, herunder fokus på at skabe en tilgang, der øger borgerens oplevelse af helhed, overblik og sammenhæng.

 • Implementering de tre faglige aftaler for området, hhv. Voksenhandicapplan, Børnehandicapplan og Strategi for Psykiatri og Socialt udsatte.  

 • Den attraktive arbejdsplads, som en måde at arbejde med rekrutteringsudfordringer og tilknytning af medarbejdere.

 • Et fortløbende og igangværende arbejde om dokumentation med borgeren i centrum.

Egenskaber og kompetencer

Der vil i udvælgelsen blive lagt vægt på, nedenstående faglige og personlige egenskaber og kompetencer:

Faglige kompetencer

 • Relevant uddannelsesbaggrund enten i form af socialfaglig baggrund eller akademisk baggrund med et indgående kendskab til det brede socialområde.

 • Ledelsesmæssig ballast med ledelse af ledere, og er vant til at lede op, ned og til siden – dvs. at du er vant til at indgå aktivt i ledelsessamspillet og er optaget af ledelse som fag.

 • Erfaring med politisk betjening i politisk styrede organisationer og at navigere i beslutningsprocesser i et aktivt politisk system. Du forstår de politiske intentioner og trives med dynamikken mellem forvaltningen og det politiske system, og at være bindeled imellem dem.

 • Økonomi-, styrings- og organisationskompetencer med fokus på nye og innovative løsningsmuligheder.

Personligt fundament
For at lykkes som socialchef, er det væsentligt at dine værdier matcher Randers Kommunes værdier og ledelsesgrundlag. Derudover bør dit personlige fundament indeholde, at du er:

 • Fokuseret; at du er udholdende og arbejder koncentreret hen mod bestemte mål.

 • Stabil; du står solidt og stabilt i din ledelse, sådan at du både viser retning og står på mål for de beslutninger, der træffes.

 • Proaktiv; tænker og tager ansvar på tværs af det samlede socialområde og handler på de udfordringer, der opstår i tæt samarbejde med dine centerledere.

 • Nysgerrig; som person er du åben, engageret og udviklingsorienteret.

 • Reflekterende; Du får indsigt ved at være både eftertænksom og velovervejet, samtidigt med, at du bringer dine samarbejdskompetencer i spil.

Samarbejdskompetencer
Du lykkes ikke alene – derfor er det vigtigt, at din profil også indeholder følgende tilgange, hvor du er:

 • Netværkende; en stor del af stillingen er at indgå i samarbejder internt og eksternt. Det er derfor vigtigt, at du evner at opsøge og vedligeholde relationer.

 • Samarbejdende og engagerende; du både bidrager til fællesskabet, inddrager andre i opgaveløsningen og skaber interesse gennem din positive, involverende og spørgende tilgang.

 • Gennemslagskraft; du er i stand til at træffe velovervejede og modige beslutninger til gavn for området, i overensstemmelse med politiske og økonomiske rammer.

 • Empatisk; du er opmærksom og indlevende, og har en tillidsfuld tilgang til samarbejdet.

Tilgang til arbejdet

 • Strategisk; du er fremsynet i din tilgang til opgaven, har det langsigtede mål for øje og fokus på planlægningen af vejen derhen.

 • Resultatorienteret; du holder målet for øje og sikrer, at de tiltag og processer, der igangsættes, lykkes og følges til dørs.

 • Løsningsorienteret; gennem en pragmatisk tilgang søger du at finde veje, der tilgodeser opgaveløsningen på det samlede socialområde.

 • Uddelegerende; som del af chefgruppen i Social og Arbejdsmarked, og omgivet at kompetente centerledere, har du fokus på at udfylde dit eget ledelsesrum og give plads til andres. Du fordeler derfor opgaverne til rette vedkommende og hjælper med prioriteringen sammen med lederne.

Vi tilbyder

Socialområdet er et stort område i en af landets største kommuner og en attraktiv arbejdsplads for den rette kandidat. Du vil få et stort råderum og mulighed for sammen med resten af organisationen at udvikle tilbuddene og styrke samarbejde og sammenhængskraft. Du bliver en del af en velfungerende forvaltning med en positiv og hjælpsom kultur, hvor der er fokus på den faglige kvalitet og at vi udvikler tilbud der understøtter borgerens mestring, håb og drømme.

Vi er stolte over at kunne tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende job tæt på både det politiske niveau og praksis med indflydelse på et vigtigt område for mange mennesker.

 • Et område med stor økonomi.

 • Et velfungerende område i udvikling med mange veldrevne tilbud og projekter.

 • Du bliver en del af en velfungerende chefgruppe med kompetente chef kolleger, der lægger vægt på at lykkes i fællesskab.

 • Du bliver chef for en kompetent centerledergruppe med stor fokus på faglig kvalitet.

 • Et område med engagerede fagligt kompetente medarbejdere, hvor der er et godt arbejdsmiljø og god trivsel, og hvor samarbejdet på tværs prioriteres højt.

Ansættelsesprocedure

Ansøgningen skal være Randers Kommune i hænde senest søndag den 25. august 2024. Vi afholder to samtalerunder. 1. samtale afholdes mandag den 2. september og 2. samtale afholdes tirsdag den 24. september. I den forbindelse vil kandidaten skulle læse en case.
For de kandidater, der går videre til 2. samtale, vil der blive lavet en personprofil. Tilbagemelding finder sted onsdag den 18. september.
Forventet tiltrædelse pr. 1. november 2024.

Du er meget velkommen til at kontakte direktør Runa Steenfeldt på telefon 30 34 22 73 for en snak om stillingen.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Runa Steenfeldt, direktør, Social og Arbejdsmarked

 • Jan Kjeldmann, økonomichef, Økonomi og Styring i Social og Arbejdsmarked

 • Søren Sneftrup, arbejdsmarkedschef

 • Susanne Ravnkilde, centerleder, Center for Levemiljøer

 • Liselotte Frier Pedersen, FTR for Dansk Socialrådgiverforening

 • Pia Kristoffersen, TR for Danske Fysioterapeuter.

 • Lis Thorsø, sekretær, sekretariatet.

Derudover indgår Jesper Rydal, HR udviklingskonsulent, i ansættelsesprocessen som konsulent for ansættelsesudvalget og vil bl.a. stå for at gennemføre personlighedstests.

Løn og ansættelsesforhold

Lønniveauet er op til forhandling efter kandidatens kvalifikationer og med afsæt i løntrin 52 i cheflønsaftalen. Dertil kommer pension på 20,17 %.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024