Skatteministeriet søger ny pressechef

Som pressechef er du med der, hvor det sker. Skatteministeriet fylder meget i den offentlige debat. Som pressechef er du med fra start til slut, når sagerne ruller, og pressen ringer.


Om stillingen

Som pressechef vil du få ansvaret for medarbejderne i kontoret Presse, som er placeret i afdelingen Stab og Kommunikation. Kontoret består af tre dygtige medarbejdere og dig. 

Presse varetager alle opgaver relateret til pressehåndteringen. Det omfatter blandt andet de løbende presseopgaver som pressetelefonen, pressehenvendelser til minister og ministerium, koordinering med særlig rådgiver og koordinering med vores styrelsers pressefunktioner. Kontoret varetager også opgaver i forhold til presseindsatser som fx pressemøder, pressemeddelelser og korte beredskaber og talelinjer. Du arbejder ligeledes tæt sammen med vores politiske sekretariat Politik og Publikationer (POP).

Om dig 

Du har erfaring med lignende opgaver og er fx uddannet journalist, cand.comm. eller har en anden relevant videregående uddannelse. Du trives med at arbejde med mange bolde i luften og har et højt drive, politisk tæft samt overblik over dine og presseenhedens arbejdsopgaver og deadlines. Du er vant til at arbejde i et miljø, hvor tingene går stærkt, og bevarer overblikket og arbejder effektivt med opgaverne. Samtidig er du vant til hurtigt at skære kompliceret stof til, så det kan formidles på en enkel og forståelig måde. Det indebærer, at du kan samarbejde med resten af Skatteministeriet om at få udboret faglige problemstillinger og lægge en tydelig presselinje.

Der er tale om en stilling i et dynamisk miljø med skiftende arbejdstider. Du må derfor være indstillet på fleksibilitet og perioder med travlhed.

Arbejd tæt på det, der tæller   

I Skatteministeriet arbejder vi tæt på de politiske processer på et område med stor bevågenhed og mange interessenter. Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til høje faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og kunne formidle kompliceret stof på en forståelig måde.

Vi er et fagligt og ambitiøst departement med ca. 300 ansatte, hvor vi dagligt løser udfordrende opgaver på tværs af discipliner. Den gode løsning opstår i samspillet mellem fagligheder. Derfor dyrker vi en stærk faglig samarbejdskultur, hvor der også er plads til det sociale.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 27. maj 2024. Er du tjenestemand, stiles din ansøgning til H.M. Kongen. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Thomas Hjortenberg på e-mail [email protected] eller telefonnummer 7237 4432.   

Der vil indgå tests i ansættelsesprocessen.  

Stillingen tiltrædes snarest muligt og senest 1. august 2024, og du vil blive ansat efter gældende overenskomst. På grund af stillingens særlige indhold vil det være muligt i forbindelse med ansættelsen at indgå aftale om et tillæg, der afspejler stillingens indhold, omfang og tyngde samt din erfaring og kvalifikationer.

Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Forud for ansættelsen vil der blive indhentet straffeattest.

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på www.skm.dk/job.

Om Skatteministeriet
’Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor’
I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. I Skatteministeriets departement er vi derfor med til at skabe rammerne og sætte retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, som der er tillid til. På den måde er vi med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00