Stabschef for Kvalitetsafdelingen på Danmarks største psykiatriske hospital

Vil du være med til at sikre god behandling, gode patientforløb og optimal kapacitetsstyring i Region Hovedstadens Psykiatri? Har du ledelseserfaring og er du en motiverende og anerkendende leder? Så læs videre her.


Om Kvalitetsafdelingen

Psykiatrien er under forandring. Der er flere patienter end nogensinde før, og de skal have rettidig udredning og behandling af høj kvalitet. Samtidig ændrer patienternes forventninger og de teknologiske muligheder sig. Det stiller øgede krav til den måde, vi udnytter vores ressourcer og tilrettelægger arbejdet på i vores ni psykiatriske centre.

I Region Hovedstadens Psykiatri har vi foretaget en organisationsændring, hvor vi har sammenlagt vores Kvalitets– og Forbedringsenhed med enheden for Patientlogistik og Data til én stor og slagkraftig Kvalitetsafdeling. Organisationsændringen har til formål at integrere vores arbejde med at sikre den bedste behandling, gode patientforløb og systemunderstøttelsen af begge dele yderligere.

Kvalitetsafdelingen består af ca. 30 medarbejdere og 3 sektionschefer fordelt på tre sektioner for hhv. data, sundheds-it og kvalitet.

I Kvalitetsafdelingen understøtter vi hospitalets ledelse og medarbejdere med data og støtte til kapacitetsplanlægning og styring samt monitorering af kvalitet i bred forstand. Vi arbejder med at skabe og vedligeholde høj kvalitet i den kliniske praksis i et tæt samarbejde med ledere, medarbejdere, patienter og pårørende.

Kvalitetsafdelingen har b.la. til opgave, at:

 • medvirke til at udvikle faglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet, herunder fremme og understøtte en kultur baseret på patientinddragelse.

 • udvikle og understøtte patientsikkerhedsarbejdet.

 • understøtte hospitalets ledere med data og prognoser til kapacitetsplanlægning og styring, så vi kan se vores patienter rettidigt.

 • skabe transparens omkring sammenhænge mellem ressourcer og opgaver.

 • understøtte digitalisering, implementering af sundheds-IT og registrering.

Rollen som chef for Kvalitetsafdelingen

Du bliver overordnet leder af Kvalitetsafdelingen og har reference til direktionen. Du har det direkte personaleansvar for sektionscheferne i Kvalitetsafdelingen. Du indgår i Ledelsesforum, som består af direktionen, centerchefer og stabschefer.

Dine primære ansvarsområder vil være at:

 • sikre udvikling af visioner og strategier for arbejdet i Kvalitetsafdelingen.

 • sikre Kvalitetsafdelingens organisatoriske og ledelsesmæssige udvikling.

 • lede og give sparring til sektionscheferne i Kvalitetsafdelingen.

 • understøtte arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø og at medarbejderne trives.

 • yde strategisk rådgivning og understøttelse af direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

 • yde rådgivning og sparring med ledelserne på de psykiatriske centre.

 • koordinere og videreudvikle RHP’s arbejde med målstyring, data, brug af sundheds-it, digitalisering, patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen og ikke mindst sammenhængene mellem disse områder.

Dine kompetencer og erfaring

Du har en akademisk videregående kandidatuddannelse og har gerne kendskab til det psykiatrifaglig område og til sundhedsområdet som sådan. Du har erfaring med ledelse, gerne suppleret med en videreuddannelse i ledelse.

Som chef er du:

 • tydelig, motiverende og anerkendende. Du kan skabe følgeskab til dine initiativer og er professionel, lydhør, åben og respektfuld i din kommunikation med både medarbejdere og samarbejdspartnere.

 • resultatorienteret. Du kan få opgaver helt i mål med fokus på at skabe værdi for vores patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Du motiverer til at gennemføre løbende udviklingstiltag og fornyelse i samspil med andre.

 • nysgerrig og opsøgende. Du er relationsskabende og samarbejdsorienteret, og det er vigtigt for dig at inddrage dine kolleger i udviklingsinitiativer. Du kommunikerer tydeligt, og du signalerer tillid og åbenhed.

 • orienteret mod dine samarbejdspartnere. Du er god til at lede opad og udad på direktionsniveau, til øvrige stabschefer, centerledelser samt tværsektorielle samarbejdspartnere.

 • analytisk. Du har stærke analytiske kompetencer og du har en systematisk tilgang til arbejdet.

Løn og vilkår

Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. oktober 2024 eller efter aftale.

Du ansættes i henhold til Aftale for chefer.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Eva Zeuthen Bentsen på mail: [email protected]. Eva Zeuthen Bentsen vil herefter ringe dig op.

Der er udarbejdet en stillingsbeskrivelse med yderligere oplysninger om stillingen, som du kan få tilsendt ved henvendelse til HR-konsulent Susanne Foss Rasmussen på tlf. 2016 7165 eller mail [email protected]  

Søg stillingen

Send din ansøgning senest søndag den 11. august 2024. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.                         

Vi forventer at afholde 1. samtaler mandag den 19. august 2024 og 2. samtaler onsdag den 28. august 2024.

Om Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. RHP’s ca. 5.300 medarbejdere varetager hvert år ca. 40% af den samlede hospitalsbaserede psykiatriske udredning og behandling i Danmark. Psykiatrien i hovedstaden er geografisk fordelt over hele regionen og består af ni psykiatriske centre og en fælles central administrativ stab.

Den geografiske spredning medfører behov for en stærk ledelsesorganisation. Derfor er RHP organiseret med en fælles administrativ stab, der sikrer den tværgående koordination og udvikling, samt stærke centre med egen ledelse og administration, der har ansvaret for den daglige drift og patientbehandling. Kvalitetsafdelingen er en af i alt fire afdelinger i staben.

Det handler om liv

Om at forbedre liv, forstå liv og forandre liv. Om sammenhængen imellem krop, sind og omverden. I Region Hovedstadens Psykiatri hjælper du mennesker med psykisk sygdom til at mestre eget liv.  

Det handler også om dit arbejdsliv. Du træder ind i en verden af muligheder og mangfoldighed. Et sted med et stærkt vidensmiljø, hvor vi hele tiden arbejder med at forbedre os for at skabe værdi for patienten. Et sted, hvor du hjælper mennesker og vokser fagligt. 

Du får et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv. 

Fakta 

 • Danmarks største psykiatriske hospital fordelt på 10 centre 

 • Behandler 50.000 patienter årligt 

 • Introforløb for nye medarbejdere 

 • Forgangshospital for patientinddragelse. 


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024