Direktør til Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut

Er du enig i, at høj og ensartet kvalitet er helt afgørende for patientens forløb? Bliver du motiveret af at understøtte et styrket, databaseret og mere målrettet kvalitetsarbejde i det samlede sundhedsvæsen, og vil du gå forrest, når det gælder om at forbedre prioritering og ressourceudnyttelse til gavn for patienterne? Så søg jobbet som direktør i Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut.


Danske Regioners bestyrelse har besluttet at oprette Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. Derfor leder bestyrelsen for instituttet nu efter en meget erfaren og ambitiøs direktør, som kan stå i spidsen for etableringen af instituttet, og som ikke mindst vil være med til at præge, hvad vi forstår ved høj kvalitet i fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan vi dokumenterer det.    

Kvalitetsinstituttet oprettes pr. 1. januar 2025 og afløser Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og Behandlingsrådet. Kvalitetsinstituttet skal overtage de fleste af de opgaver, som de to organisationer løser i dag. Det gælder RKKP’s arbejde med at skabe viden til et bedre sundhedsvæsen i Danmark på baggrund af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og Behandlingsrådets bidrag til at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til teknologier og indsatser, der giver mere sundhed for pengene og dermed højere kvalitet og effektivitet i leveringen af sundhedsydelser.

Samtidig skal instituttet som noget nyt understøtte de lægefaglige specialer i at udvikle kliniske retningslinjer og bidrage til at sikre, at der løbende frigøres ressourcer ved at reducere spild og fjerne behandlinger, som ikke giver tilstrækkelig værdi for patienten.

Kvalitetsinstituttet har dermed tre overordnede indsatsområder:

  • Understøtte arbejdet med kliniske retningslinjer.

  • Udarbejde vurderinger af behandlingsformer, herunder sundhedsteknologi.

  • Stå for drift og udvikling af de kliniske kvalitetsdatabaser med henblik på udvikling af kvaliteten i hele patientforløbet.

Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut skal skabe synergi mellem de tre faglige indsatsområder og have øje for andre centrale initiativer og aktiviteter på kvalitetsområdet med henblik på at sikre en samlet retning for arbejdet med kvalitet og prioritering i sundhedsvæsenet. Patienter i dagens sundhedsvæsen mødes af mange forskellige kompetente fagligheder og har oftest deres samlede patientforløb i flere sektorer. Derfor skal Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut også understøtte det tværfaglige, og på sigt det tværsektorielle, samarbejde om kvalitet og prioritering i hele patientens forløb. Du kan læse mere om Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut i Kommissorium for Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut (regioner.dk)

Om stillingen

Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut kommer til at bestå af fem enheder: Bestyrelsen, Rådet, De faglige udvalg vedr. vurderinger af behandlingsformer, Det faglige udvalg vedr. kliniske kvalitetsdatabaser og Sekretariatet.

Bestyrelsen skal sikre fremdriften for de tre overordnede indsatsområder, og som direktør bliver du i samarbejde med to øvrige direktionsmedlemmer fagligt, økonomisk og administrativt ansvarlig for hele organisationen. Du vil referere til formand for kvalitetsinstituttets bestyrelse, Anne Jastrup.

Du vil sammen med direktionen lede kvalitetsinstituttets ca. 130 medarbejdere. Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut har lokaler i Aarhus, Aalborg, København og Odense. Der er i dag – og forventeligt fremover – flest medarbejdere i Aarhus. Derfor skal du forvente en større tilstedeværelse vest for Storebælt. I tæt samarbejde med bestyrelsen og Rådet kommer du til at udfolde kvalitetsinstituttets potentiale som aktør i det danske sundhedsvæsen, og du vil få stor mulighed for at sætte dit præg på opbygningen af det nye institut.

Dine kvalifikationer

Som direktør vil din første opgave være at fusionere instituttet til en fælles enhed, hvor de synergier, der er ønsket med etableringen, også realiseres og understøtter formålet og ambitionerne med Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. Du får brug for al din ledelseserfaring, og vi forventer, at du trives med at skulle bygge en ny, velfungerende organisation op sammen med dine kommende kollegaer. Du skal desuden evne at være en synlig, retningssættende og nærværende direktør for medarbejderne på alle instituttets 4 lokationer.

Du har en indgående indsigt i sundhedsvæsenet og dets organisering, og vi forventer at din indsigt stammer fra et udgangspunkt som leder. Du har et tæt kendskab til driftsvilkår såvel som de politiske agendaer på sundhedsområdet. Ideelt set har du erfaring fra både sundhedsvæsenets drift og strategiske arenaer. Du er fortrolig med sundhedsøkonomi og kvalitetsarbejde i bred forstand, og din faglige baggrund kan være akademisk eller som sundhedsprofessionel.

I stillingen får du brug for din stærke analytiske og strategiske sans, og du motiveres af at løfte mange forskellige opgaver. Du vil få ansvaret for at udvikle og gennemføre en række større og langsigtede indsatser, og en af dine første opgaver vil være at fastlægge en strategi for instituttet i tæt samarbejde med bestyrelsen. Samtidig skal du holde hverdagens mange bolde i luften ved at agere operativt og ved have omhu for detaljen i den daglige sekretariatsbetjening. 

Du kommer til at trække på din evne til at finde fælles og bæredygtige løsninger, også når modsatrettede behov mødes. Det gør du ordentligt og smidigt med udgangspunkt i dit stærke blik for interessentlandskabets mangfoldighed og muligheder. 

Du vil i mange sammenhænge agere som instituttets ansigt ind- og udadtil. Det er derfor afgørende, at du er en kommunikativt stærk og udadvendt leder, som er samarbejdsorienteret, inddragende og god til at skabe netværk og samarbejdsrelationer. 

Sådan søger du

Send din ansøgning senest den 1. september 2024. Vi holder 1. samtale den 5. september og 2. samtale den 20. september. Samtalerne afholdes i København. Der vil være personlighedstest mellem første og anden samtale. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Hvis du har ønske om en fortrolig drøftelse om jobbet og arbejdsopgaverne, er du velkommen til at kontakte formand for bestyrelsen Anne Jastrup på tlf. 4082 1165.

Vi forventer, at du kan tiltræde pr. 1. november 2024.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024