Værdiskabende ledelsesopgave som områdeleder i UCN act2learn Velfærd

Vi søger en passioneret og ambitiøs områdeleder til UCN act2learn Velfærd, Sundhed og Social. Du skal have stærke kompetencer inden for ledelse og have viden, lyst og indsigt til at varetage den væsentlige samfundsopgave det er, at tilbyde praksisnær og relevant efter- og videreuddannelse af ledere og medarbejdere på sundheds- og socialområdet.


Du bliver en del af et stærkt lederteam, hvor du i samarbejde med to andre områdelederkollegaer og chefen for UCN act2learn Velfærd har ansvaret for at sikre værdiskabende kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i den nordjyske velfærdssektor.

Om UCN act2learn Velfærd

I UCN act2learn Velfærd er vi omkring 50 dedikerede medarbejdere, som er organiseret i tre faglige områder: Ledelse og Organisation, Pædagogik og Læring samt Sundhed og Social. Vi efter- og videreuddanner de fagprofessionelle, der løser centrale samfundsopgaver primært for velfærdsinstitutionerne i den offentlige sektor, men også i små og mellemstore private tilbud/organisationer. Vi udvikler professionerne gennem praksisnært forsknings- og udviklingsarbejde, hvor vi har fokus på de fagprofessionelles kerneopgave og det tværgående og helhedsorienterede samarbejde

Om jobbet

Som områdeleder i UCN act2learn Sundhed og Social får du ansvaret for en bred portefølje af efter- og videreuddannelsestilbud, der rummer både akademi- og diplomuddannelser, specialuddannelser på det sundhedsfaglige område samt skræddersyede forløb og konsulentydelser tilpasset den enkelte organisation. Fælles for dem er, at de alle tager udgangspunkt i praksisnære behov og har fokus på at skabe viden og kompetencer, der kan omsættes til mærkbare forbedringer i praksis. Fokus i de kommende år vil særligt være på at styrke indsatserne inden for det sociale område, det nære sundhedsvæsen og det specialiserede sundhedsområde.

Du bliver områdeleder for en afdeling med 9 dedikerede og højtkvalificerede medarbejdere, hvor der er højt til loftet og plads til udvikling. Vi arbejder tæt sammen på tværs af fagligheder og kompetencer både internt i UCN act2learn Velfærd, på tværs af UCN og med eksterne aftagere og samarbejdspartnere. Derfor er det afgørende, at du evner at fremme en inkluderende kultur, hvor medarbejdernes forskellige fagligheder ses som en styrke, der bidrager til innovation og kvalitet i uddannelse og udvikling, og samtidig har blik for at aflæse samfundsudviklingen gennem opbygning og vedligeholdelse af stærke tillidsfulde relationer til vores samarbejdspartnere.

Du vil være ansvarlig for drift og udvikling af strategier, der rummer og rammer omgivelsernes behov for fleksibel og praksisnær kompetenceudvikling. Du skal udvikle og implementere fælles forretningsmodeller, der sikrer økonomisk balance indenfor dit budgetansvar og sammen med dine områdelederkolleger og chef for UCN act2learn Velfærd lede et tværgående kulturforandringsarbejde.

Om dig som leder

Vores forventninger til dig er, at du er strategisk stærk, kan udvikle med blik for forretningen og har en solid forståelse for sundheds- og socialsektoren. Det er en forudsætning, at du er dygtig til forandrings- og personaleledelse, har stærke kommunikations- og samarbejdsevner, og kan navigere i en kompleks og dynamisk kontekst.

Opgaverne for vores nye områdeleder er:

 • Forståelse for professionerne, professionsfaglighed og aftagersystemets udfordringer
  Du skal have indgående, fagligt kendskab til de sundhedsfaglige og socialfaglige professioner for både at kunne lede fagligt og lede forretningen. Du skal have forståelse for eksisterende og kommende behov i et presset aftagersystem, hvor stramme vagtplaner og ressourcemangel gør det vanskeligt at afse tid til kompetenceudvikling

 • Udvikling af fleksible uddannelsesformer
  Du skal være med til at sikre agilitet ift. udvikling af fleksible uddannelsesforløb, der imødekommer aftagernes skiftende behov uden at miste faglig kvalitet. Du skal sikre sammenhæng mellem vores udbud af efter- og videreuddannelse og varetagelse af relevante forsknings- og udviklingsaktiviteter i UCN act2learn Velfærd.

 • Samarbejde og netværk
  Du skal kunne opbygge og vedligeholde stærke samarbejdsrelationer med eksterne partnere, herunder sundhedsfaglige og sociale organisationer/institutioner i og omkring Region Nordjylland, samt med kolleger på andre professionshøjskoler. Samtidig skal du fremme samarbejde på tværs af UCN’s forskellige afdelinger, f.eks. med Forskning og Udvikling og med grunduddannelserne, så vi sikrer, at udbud og ydelser afspejler kompleksiteten i praksis, og vi integrerer den viden og innovation, der skabes gennem forskning og udvikling.

 • Teamudvikling
  Du skal evne at skabe psykologisk tryghed i en større kulturforandringsproces, hvor medarbejderne i UCN act2learn Sundhed og Social i endnu højere grad skal samarbejde på tværs af fagligheder samtidig med, at rammer og vilkår for deres arbejde er under forandring.

 • Sikring af forretningsudvikling med økonomisk balance og en bæredygtig økonomisk fremtid for området
  Du skal implementere fælles forretningsmodeller i UCN act2learn Sundhed og Social og på tværs af UCN act2learn med henblik på at skabe effektive og ensartede arbejdsgange. Det kræver en detaljeret forståelse af de nuværende processer og evnen til at optimere dem. Herudover skal du drive en sikker budgetstyring og udvikling af nye indtægtskilder, der kan sikre, at de rette efter- og videreuddannelsestilbud er tilgængelige for samarbejdspartnere inden for sundheds- og socialområdet.

Ansættelsesproces

UCN har nedsat et ansættelsesudvalg, der gennemfører ansættelsesprocessen og foretager indstilling af en udvalgt kandidat til ansættende chef.

Vi gennemfører i alt to samtalerunder. Vi vil allerede nu bede dig være opmærksom på datoer for de to samtalerunder: 1. samtalerunde holdes den 16. august og 2. samtalerunde afholdes den 23. august.

Mellem de to samtalerunder udfører UCN’s HR-afdeling et testforløb med case.

Vi indhenter referencer for at validere oplysninger og vurderinger. Indhentning sker altid efter forudgående aftale med dig og vil kun være relevant for kandidater, der går videre til 2. samtalerunde.

Ansøgningsfristen er den 12. august 2024.

Den ønskede tiltrædelsesdato er 1. oktober 2024.

Løn og ansættelsesvilkår

UCN act2learn tilbyder en attraktiv ansættelse med gode vilkår, personlig og faglig udvikling samt mulighed for at påvirke og udvikle et vigtigt område inden for uddannelsessektoren og velfærdsområdet.

Ansættelsen sker i henhold til cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner indenfor undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Lønnen aftales i henhold til UCN’s cheflønspolitik.

Yderligere information

Du kan læse mere om UCN, vores uddannelser og samarbejdspartnere på www.ucn.dk. Vi forventer, at du som kandidat har orienteret dig på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte chef for UCN act2learn Velfærd, Anette Sloth på telefon 20151121 eller på mail [email protected] . Alle henvendelser behandles med fortrolighed.

UCN ønsker, at vores medarbejderstab afspejler diversiteten i det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, etnicitet, religiøsitet, handicap og seksuel orientering til at søge stillingen.

Professionshøjskolen UCN er Nordjyllands største praksisnære uddannelsesinstitution med seks adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted. Vi tilbyder over 30 videregående erhvervs- og professionsuddannelser inden for pædagogik/læring, sundhed, business og teknologi. Vi udvikler Nordjylland gennem uddannelser, livslang læring og praksisnær forskning – altid i tæt dialog med vores omverden. Vi er godt 900 medarbejdere. Sammen gør vi vores bedste for de over 9.500 studerende og 9.400 kursister, der har valgt os til.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024