Uddannelseschef til IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København søger med tiltrædelse 1. januar 2025 en faglig uddannelseschef, der brænder for uddannelsesområdet. 


Stillingen er nyoprettet med henblik på at lede og fortsat styrke ITU´s uddannelsesmiljø og uddannelsesaktiviteter.

IT-Universitetet er en uafhængig uddannelses- og forskningsinstitution dedikeret til den digitale verden. ITU er et tværfagligt universitet, der spænder fra digital transformation og digital design til computer science og data science.

Universitetet har et stærkt forskningsmiljø, én Ph.d.-skole og udbyder 11 forskningsbaserede uddannelser (bachelor, kandidat og master) og kurser bredt inden for it.

Det er ITU’s mission at levere internationalt førende undervisning og forskning, som gør Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med it. ITU ønsker at skabe og dele viden, som er dyb og fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden.

ITU har ca. 450 medarbejdere (årsværk) og 2850 studerende. Universitetet har fokus på diversitet, en stærk sammenhængskraft, og et inkluderende og imødekommende studie- og arbejdsmiljø, hvor der er kort vej fra idé til handling. Universitetet opererer agilt og har nemt ved at tilpasse sig samfundets behov – hvad enten der er tale om nye teknologiske tendenser, som universitetet skal bidrage til udviklingen af, eller ønsker fra politisk hold til de uddannelsesmæssige udbud.

ITU har netop igangsat en organisatorisk forandringsproces, der medfører at de tre nuværende institutter smeltes sammen til ét institut med et antal sektioner. Institutledelsen placeres i den nye struktur hos prorektor og der etableres to nye roller i det øverste ledelseslag: en uddannelseschef og en forskningschef. De to nye roller udgør, sammen med rektor, prorektor, universitetsdirektøren og studiechefen, universitetsledelsen pr. 1. januar 2025. 

Uddannelseschefens hovedopgaver og ansvarsområder 

Med reference til prorektor får uddannelseschefen ansvaret for ITU’s uddannelsesaktiviteter, deres tilrettelæggelse, udførelse og kvalitetssikring samt udvikle uddannelserne i overensstemmelse med ’ITU-trekanten’.

Som en del af universitetsledelsen, hvor den konkrete ansvar- og arbejdsdeling kan ændres over tid i forhold til særlige strategiske områder, forventes det, at uddannelseschefen udviser stor fleksibilitet med henblik på at fremme universitetets interesser. 

Uddannelseschefen skal i samarbejde med den øvrige universitetsledelse bidrage til at realisere et øget volumen af IT-uddannelse, der er så stærkt brug for nu og i fremtiden.

Som faglig leder af ITU’s uddannelsesledere skal uddannelseschefen sikre potentialet på de forskellige uddannelser med udgangspunkt i forskningsbaseret undervisning og universitetspædagogiske- og didaktiske overvejelser. Uddannelseschefens faglige ledelse består her i at understøtte uddannelseslederne i deres arbejde med at udvikle, tilrettelægge, lede, bemande og kvalitetssikre de enkelte uddannelser.  

Uddannelseschefen har derudover følgende forpligtelser:

 • Sikre kvalitet og relevans af uddannelserne gennem løbende evalueringer, akkrediteringer og opfølgning på feedback fra studerende, undervisere, administration og eksterne interessenter.

 • Sikre en kontinuerlig udviklingen af undervisningsmetoder i overensstemmelse med ITU’s pædagogiske principper, læringsteknologier samt andre pædagogiske initiativer for at forbedre kvalitet og udbytte af undervisningen.

 • Bidrage til at fremme diversitet og sikre inklusion og trivsel i undervisning og studiemiljøerne.

 • Bidrage til implementering af ny lovgivning og nye interne politikker vedrørende uddannelse.

 • Sikre samarbejde på tværs af uddannelser, afdelinger og eksterne partnere for at sikre integration af uddannelsesmæssige mål og strategier på tværs af universitetet.

 • Ansvarlig for uddannelsernes driftsbudgetter og budgetopfølgning.

 • Ansvarlig for uddannelsesaktiviteter i regi af indtægtsdækket virksomhed.

 • Sikre kontinuerlig vurdering af konsekvenserne af generativ AI i forhold til uddannelser og undervisning.

 • Bidrage til kontinuerlig udvikling af ITU’s kompetenceprofiler for undervisning 

 • Repræsentere ITU i relevante eksterne netværk og udvalg. 

Særlige fokusområder i ansættelsens første par år

Organisationsændringen, og de forandringer denne indebærer for medarbejdere på hele universitetet, vil påvirke uddannelseschefens fokus i ansættelsens første tid, udover andre højt prioriterede områder:

 • Implementering af ny organisationsstruktur, herunder sikre fortsat sammenhængskraft på tværs af uddannelserne og fastholde et godt undervisningsmiljø.

 • Medvirke til implementering af den nye ledelsesstruktur på instituttet.

 • Implementering af den nye kandidatreform. 

 • Bidrage til at udarbejde ITU’s næste strategi (2026-2029).

 • Medvirke til strategisk udvikling af livslang læring. 

Kvalifikationer   

Det er et krav, at den kommende uddannelseschef er en anerkendt forsker på minimum lektorniveau indenfor et af ITU’s fagområder. Det er ligeledes et krav, at uddannelseschefen har indgående indsigt i den danske uddannelsessektor, har erfaring med forskningsbaseret undervisning og pædagogik og didaktik på universitetsniveau samt forståelsen af samspillet med uddannelse og det omkringliggende samfund. Tværfaglighed er centralt på ITU, så erfaring indenfor tværfaglighed vil være en fordel. Desuden forventes uddannelseschefen at have indgående og dokumenteret erfaring med ledelse fra et universitet samt organisering af uddannelses- og læringsmiljøer. Endelig skal uddannelseschefen besidde solide sprogkundskaber i skrift og tale på dansk (eller et andet skandinavisk sprog) og engelsk.    

Udover ovenstående formelle faglige krav til stillingen som uddannelseschef, besidder den ideelle kandidat følgende personlige kvalifikationer og evner:

 • Sætter retning og skaber følgeskab og commitment i en organisation i forandring.

 • Er strategisk tænkende, har en analytisk tilgang og gode forhandlingsevner.

 • Er en stærk faglig leder, der formår at inkludere, anerkende og understøtte faglige kompetencer med henblik på at sikre høj kvalitet i opgavevaretagelsen.   

 • Er stærk i relationsdannelse og formår at skabe tillid og troværdighed omkring sin person og sine ledelsesmæssige beslutninger.

 • Har gennemslagskraft og formår samtidig, med en åben og lydhør tilgang, at samarbejde, inddrage og skabe transparens i beslutningsprocesser.

 • Er en dygtig kommunikator, der kan kommunikere på flere niveauer og som kan få det komplekse til at fremstå klart.

 • Udviser høj integritet og loyalitet.

Ansættelsesvilkår  

Ansættelsen sker på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på 6 år og med mulighed for op til 3 års forlængelse.  

Uddannelseschefen ansættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Stillingen er klassificeret på chefkonsulentniveau. Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og ansøgerens kvalifikationer ligesom der vil blive indgået en resultatlønskontrakt. 

Yderligere information og spørgsmål  

Yderligere information om IT-Universitetet kan findes på vores hjemmeside www.itu.dk

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til rektor Per Bruun Brockhoff på [email protected] og Partner i konsulentfirmaet Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231 eller [email protected].

Ansøgningsprocedure  

Stillingen kan alene søges via vores e-rekrutteringssystem. Søg på vores hjemmeside: http://www.itu.dk/stillinger. Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Ansøgningsmaterialet skal inkludere en begrundet ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse, dokumentation på faglig vurdering på minimum lektorniveau indenfor et af ITU’s fagområder, relevant erfaring og videnskabelige kvalifikationer samt en publikationsliste.

Ansøgningsfristen er den 1. september 2024.  

Rekrutteringsforløb

 • 1. samtaler afholdes i uge 43, 2024.

 • IT-Universitetet benytter test i forbindelse med rekrutteringen. Samtaler i forbindelse med testforløb afholdes i uge 44, 2024.

 • 2. samtaler afholdes i uge 45, 2024. 

IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

IT-Universitetet i København (ITU) blev grundlagt i 1999, og er Danmarks førende universitet med fokus på it-forskning og -uddannelse. Vi leverer state-of-the-art undervisning og forskning inden for datalogi, forretnings-it og digitalt design.

Vores ambition er at skabe og dele viden som er dyb og fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden.

Universitetet arbejder tæt sammen med erhvervslivet, den offentlige sektor og internationale forskere og er kendetegnet ved en stærk iværksætterånd blandt studerende såvel som forskere.

ITU’s moderne campus i det centrale København er designet af den verdensberømte danske arkitekt Henning Larsen.

ITU i tal

 • 2850 studerende

 • 450 ansatte (årsværk)


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024