Stabschef ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Vil du arbejde tæt sammen med ledelsen på et fakultet i markant fremgang og være med til at udvikle uddannelse, forskning og formidling på det juridiske område?Det Juridiske Fakultet har en enestående historik med stærke traditioner som en del af Københavns Universitet og som fagligt samlingspunkt for forskere, undervisere og studerende gennem mere end 500 år.

Fakultetet er samtidig i en hastig udvikling, som sker i overensstemmelse med målene i universitetets strategi ”Til gavn for flere” og fakultetets målplan. Særligt arbejdet med uddannelseslandskabet, stærke forskningsmiljøer og ekstern finansiering, fokus på rekruttering og fastholdelse af danske og udenlandske forskere samt sikring af god trivsel for medarbejdere og studerende, udgør vigtige indsatser.

Fakultetet har opbygget en stærk position med tiltrækning af ekstern finansiering, og fakultetets uddannelser er løbende blevet styrket sammen med arbejdet med livslang læring. Som stabschef får du mulighed for i tæt samarbejde med dekanatet at bidrage til understøttelse af den strategiske udvikling på fakultetet.

Fakultetet har Danmarks største universitetsmiljø inden for retsvidenskaben og orienterer sig både nationalt og internationalt.

Fakultetet er uddannelsessted for ca. 4.400 studerende, og hvert år uddannes flere end 600 juridiske kandidater. Fakultetet udbyder også uddannelserne cand.soc. i jura, master i konfliktmægling og diplomuddannelsen i kriminologi. Kendetegnet for alle vores uddannelser er, at vores dimittender er meget efterspurgte på arbejdsmarkedet. Indsatsen for løbende at udvikle og forbedre kvaliteten af vores uddannelser er højt prioriteret.

I fakultetets forskning vægtes en aktiv og opsøgende dialog med omverdenen højt. Forskerne stiller deres viden til rådighed ikke blot i den offentlige debat, men også gennem et stort antal konferencer og seminarer samt samarbejder med universiteter og andre vidensinstitutioner, offentlige og private forskningsfonde, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder.

Det Juridiske Fakultetet er en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at skabe forandringer og nye resultater. Det er en ambitiøs arbejdsplads, hvor trivsel og gode balancer mellem arbejdsliv/studieliv og fritid blandt både medarbejdere og studerende er et højt prioriteret fokusområde for fakultetets ledelse. Fakultetet værdsætter de gode embedsmandsværdier; lovlighed, sandhed, faglighed, udvikling og samarbejde, ansvar og ledelse, åbenhed om fejl og uafhængighed.

Fakultetet beskæftiger ca. 135 forskere fordelt på 10 forskningscentre, 60 ph.d.-studerende og 400 eksterne undervisere. Fakultetets omsætning er ca. 220 mio. kr. årligt.

Stabschefens ansvarsområder og arbejdsopgaver

Københavns Universitet er i færd med at etablere en ny fælles administrativ organisering; som konsekvens af den forandring etableres der pr. 1. marts 2025 stabe på fakultetsniveau.

Som stabschef på Det Juridiske Fakultet vil du referere til dekanen og arbejde tæt op mod dekanatet, som du bliver en central sparringspartner for. Du kommer til at lede en stab, der skal understøtte dekanatet i strategiske og tværgående ledelsesopgaver og ledelsesudvikling, i samarbejdet med omverdenen inden for fakultetets fagområder samt i det daglige arbejde helt tæt på dekanatet. Stabschefen har også ansvar for koordination af en række årsværk, som enten er eksternt finansierede eller understøtter de videnskabelige miljøer. Du indgår i et tværgående ledelsesorgan for stabe med stabschefen for Rektorsekretariatet og de øvrige fakultetsstabschefer.

Overordnet set er stabsenhedens opgave at udvikle og lede strategiske projekter og indsatser, sekretariatsunderstøtte ledere og ledelsesfora på fakultetsniveauet samt varetage en række opgaver, som er særlige for fakultetet. Det gælder udvikling af uddannelseslandskabet, livslang læring, styrkelse af rammerne for forskningen, styrkelse af ekstern finansiering samt udvikling af innovation blandt videnskabelige medarbejdere og studerende. Trivsel for medarbejdere og studerende er et centralt fokusområde på fakultetet. Staben samarbejder med den fælles universitetsadministration om bl.a. portefølje-, økonomi- og budgetstyring samt analyser og BI, og relevante partnere derfra vil i hverdagen fungere som stabens tætte kolleger.

Fordi omlægningen af hele universitetets administration, også den hidtidige understøttelse af fakultetsledelsen, stadig er i gang, får du som stabschef en vigtig opgave i at være med til at forankre og udvikle staben og samarbejdsfladerne til både forskningscentre og uddannelser samt rektorat og den fælles administration, så pejlemærkerne for den nye organisering bliver realiseret, og universitetet kan opfylde de effektiviserings- og forbedringsmål, der er sat. Sammen skal vi få det hele til at lande godt.

Stabschefens profil

  • Mange forskellige karriereforløb kan have givet dig de kompetencer og erfaringer, der skal til for at være stabschef hos os, men du har en akademisk uddannelse og erfaring med sekretariatsbetjening af topledelse, herunder strategiarbejde, økonomi- og budgetstyring.

  • Din karriere har givet dig erfaring med at bedrive politisk ledelse i komplekse organisationer, men du er også en erfaren, engageret og empatisk personaleleder for stabens medarbejdere.

  • Du har analytisk sans, politisk tæft og et strategisk mindset, som du evner at bringe i spil for at løse komplekse udfordringer.

  • Du har gode kommunikative evner, både i skrift og tale, med en evne til at inspirere og motivere.

  • Du fremmer tillidsbaseret ledelse og gode samarbejdsrelationer i staben, med resten af fakultetet samt med universitetsadministrationen samt universitetets øvrige fakulteter

  • Du brænder for at skabe et godt arbejdsmiljø og medarbejdere i trivsel.

  • Du forstår og motiveres af universitetets akademiske miljø og har blik for kerneopgavernes særlige karakter.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og AC. Stillingen forventes besat på åremål i fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. En del af lønnen vil være baseret på målopfyldelse i en resultatkontrakt.

Tiltrædelse 1. december 2024 eller efter aftale.

Det er forventeligt at stillingen som Stabschef kræver sikkerhedsgodkendelse til niveauet Hemmelig. Det vil da være en forudsætning for ansættelse, at ansøgeren kan sikkerhedsgodkendes og opretholde denne sikkerhedsgodkendelse gennem hele ansættelsen.

Processens forløb: Er du interesseret i stillingen som stabschef på Det Juridiske Fakultet, skal du sende en ansøgning med bilag via KU's jobportal - klik på ’Søg stillingen’ nederst i opslaget.

Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse mv.

Ansøgningsfrist er mandag, den 19/8

Første samtalerunde afholdes fredag, den 30/8, kl. 13.00-17.00, testtilbagemelding og anden samtalerunde onsdag, den 11/9, kl. 8.00-11.30. MUUSMANN deltager i rekrutteringsprocessen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Jacob Graff Nielsen på telefon 2448 2687/e-mail [email protected] eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, tlf.: 40 76 72 27.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

19-08-2024

Tiltrædelsesdato

01-12-2024

Kategori

Ledelse

Arbejdssted

Det Juridiske Fakultet

Hjemmeside

jura.ku.dk

Københavns Universitet

giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024