Rigsstatistiker til Danmarks Statistik

Danmarks Statistik søger en ny rigsstatistiker. Rigsstatistikeren leder Danmarks Statistik, som er en politisk uafhængig styrelse under Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet og den centrale myndighed for officiel dansk statistik. Rigsstatistikeren er også formand for Danmarks Statistiks bestyrelse.


Om dig

Du er en markant leder med en stærk udviklingsorienteret profil og et højt statistikfagligt niveau. Du formår at træde i karakter som topleder og samtidig etablere et godt, tillidsfuldt og fleksibelt samarbejde, både internt, med fokus på at stabe en attraktiv arbejdsplads, og i forhold til institutionens interessenter og kunder, med et stærkt blik for servicekultur og høj tilgængelighed for brugerne. Du forstår at værne om Danmarks Statistiks troværdighed og integritet og at sikre statistikproduktion af høj kvalitet. Du kan kommunikere modtagerorienteret, så du bliver hørt både i ind- og udland. Du er i stand til at repræsentere Danmark i det internationale statistiske samarbejde, særligt i EU.

Det er vigtigt for os, at du har:

  • Solid ledelseserfaring fra en større offentlig eller privat virksomhed,

  • en akademisk økonomisk uddannelsesbaggrund og betydelig viden om og interesse for det person-, erhvervs- og økonomisk-statistiske område,

  • personlig gennemslagskraft og evnen til at motivere og skabe resultater gennem andre,

  • høj integritet og evnen til at markere og værne om Danmarks Statistik som en objektiv og upartisk institution i offentligheden,

  • erfaring med økonomi- og virksomhedsstyring, herunder erfaring med at interagere med det politiske system, som Danmarks Statistik er en naturlig del af som en styrelse,

  • organisationsudvikling som høj prioritet med henblik på, at Danmarks Statistik udøver god ledelse på alle niveauer og er et attraktivt sted at arbejde og gøre karriere,

  • dømme- og beslutningskraft, så du med sikker hånd kan styre processer og prioritere opgaver i en travl hverdag.

Om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er Danmarks nationale statistikmyndighed og er den centrale myndighed for udvikling, indsamling, udarbejdelse og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold. I Danmarks Statistik arbejdes der løbende med at levere ny og bedre statistik til udvikling af det danske samfund og med at tilbyde den letteste og sikreste adgang til Danmarks samfundsdata. Visionen er at være den foretrukne kilde til upartisk, troværdig og solid talbaseret viden om det danske samfund. Troværdig statistik er en væsentlig forudsætning for, at demokratiet og samfundsøkonomien i Danmark kan fungere, og mange afgørende samfundsmæssige beslutninger træffes på baggrund af oplysninger leveret af Danmarks Statistik.

Fokus er på at dække nye samfundsrelevante områder, udvikle hurtigere indikatorer og bruge nye formidlingskanaler samtidig med, at kvaliteten af statistik, kommunikation og dokumentation er på højeste internationale niveau. Danmarks Statistik vil tilbyde den letteste og sikreste adgang til Danmarks samfundsdata og arbejde for, at Danmark får størst mulig nytte af de mange data, der skabes i et af verdens mest digitaliserede lande. Her er et tæt samarbejde med interessenter og brugere vigtigt for at understøtte, at Danmarks Statistik fortsat leverer relevante og tidssvarende statistikydelser samt udvikler nye løsninger og statistikprodukter til gavn for offentlig administration, erhvervsliv og forskning.

Danmarks Statistik samlede indtægter udgjorde i 2023 502 mio. kr., hvoraf 220,1 mio. kr. eller 43,8 pct. blev dækket af egne indtægter.

Stillingen

Den strategiske ledelse af Danmarks Statistik varetages af en bestyrelse med rigsstatistikeren som formand. Som rigsstatistiker har du det faglige ansvar og den daglige ledelse af Danmarks Statistik, som beskæftiger ca. 570 ansatte.

Med afsæt i Danmarks Statistiks faglige uafhængighed vil du have ansvaret for – i samarbejde med en dygtig chefgruppe, hvoraf 6 chefer personalemæssigt refererer direkte til dig – at realisere og opdatere Danmarks Statistiks strategi, arbejdsplaner samt resultatkontrakter med Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Det faglige ansvar i stillingen består navnligt i at sikre, at statistikproduktionen og de brugerfinansierede opgaver løses ud fra faglige hensyn og på et objektivt grundlag. Derudover består opgaverne blandt andet i at sikre, at fokus fastholdes på strategisk udvikling, på fortsat sikring af den høje datasikkerhed, på tæt samarbejde med brugere, interessenter og kunder samt at Danmarks Statistik kommunikerer troværdigt omkring statistik og statistiskbaseret viden.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat med virkning fra den 1. november 2024 eller snarest herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre du i forvejen er tjenestemand. Stillingen er indplaceret i lønramme 40/løngruppe 4 og besættes på åremål.

Ansættelsesområdet er Danmarks Statistik. Arbejdsstedet er Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø.

Det er en forudsætning for ansættelsen som rigsstatistiker, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Spørgsmål

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at rette henvendelse til departementschef Sophus Garfiel på telefon 4185 1333/e-mail [email protected] (t.om. d. 21. juni), bestyrelsesmedlem David Dreyer Lassen, telefon 5133 9713, eller partner hos konsulentfirmaet Genitor Martin Isenbecker, telefon 2565 9231.

Søg

Send ansøgning, CV og eksamensdokumentation mv. via stillingsopslaget på www.digmin.dk. Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Kongen. 

Vi skal have modtaget din ansøgning senest d. 5. august 2024 kl. 16.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33-35.

Konsulentfirmet Genitor bistår med ansættelsen og forestår test mv. i rekrutteringsforløbet. 

Se mere om Danmarks Statistik på www.dst.dk

Du kan følge Danmarks Statistik på LinkedIn. https;//dk.linkedin.com/company/statistics-denmark

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00