Lov om erhvervsfremme spænder ben for Greater Copenhagen

SAMARBEJDE: Når regionerne ikke længere må bedrive erhvervsfremme, kan centrale dele af Greater Copenhagen-samarbejdet blive fortid. Formand håber på bred fortolkning af de nye regler.  

Samarbejdet med sjællandske og skånske kommuner og regioner kan få en mavepuster, når en ny lov om erhvervsfremme forventeligt træder i kraft efter nytår.

Loven udmønter forsommerens politiske aftale om en reform af det offentlige erhvervsfremmesystem og vil sætte endeligt punktum for regionernes rolle i forhold til at fremme erhverv og turisme.

Flere høringssvar til den nye lov peger på, at det vil kunne få afgørende betydning for samarbejdet på tværs af Øresund i regi af organisationen Greater Copenhagen.

Login