Kurser

Altingets Embedsmanduddannelse

Hvordan skal man som embedsmand navigere i krydsfeltet mellem krav om faglighed og neutralitet overfor efterspørgsel efter politisk tæft og krav om tydelig kommunikation?

 

Om kurset


LokationNy Kongensgade 10, 1472 København K

Opstartsdatoer
Efterår 2024 25. september 2024
Ledige pladser
Forår 20253. marts 2025
Ledige pladser

De seneste år har den traditionelle, partipolitisk neutrale embedsmand været under pres. Embedsmandsrollen har været genstand for en omfattende debat, hvor en række kritiske politiske sager løbende har trukket overskrifter i medierne. Det er ofte vanskelige og konfliktfyldte vilkår, du arbejder under, når kerneopgaven er at servicere politikere.

Der stilles stadig større krav til embedsmandsrollen i forbindelse med den politiske betjening. Og embedsmands-håndværket er ofte noget, man forventes at lære, når man er blevet ansat, og bliver derfor alt for ofte tilegnet gennem learning-by-doing.

Derfor lancerer Altinget en embedsmandsuddannelse, hvor du kan forvente en fokuseret og systematisk indføring i embedsmandshåndværket. 

Dit udbytte:

  • Indsigt i de formelle samt de uformelle krav og normer til hvad det vil sige at være en god embedsmand.
  • En praktisk og teoretisk forståelse for det politiske blik på sagsbehandlere og embedsmænd i politisk ledede organisationer.
  • Redskaberne til at blive helt skarp på, hvordan du tackler typiske dilemmaer mellem eksempelvis forventninger til politisk tæft og lydhørhed overfor kravet om faglighed, objektivitet og neutralitet.

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med politisk betjening på statsligt, kommunalt eller regionalt niveau. Det afgørende er ikke din titel, men din interesse i at blive bedre til at tackle de dilemmaer, der opstår, når du navigerer i krydsfeltet mellem administration, høj faglighed og politiske interesser.

Det siger andre...

Der var god energi og høj deltagelse og det gav god mening at holdet blev inddraget så meget som det blev
Dea Cordt Kragh Specialkonsulent, Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Alle embedsmænd (måske også politikere) bør sendes på dette kursus
Lærke Johnsen A/C Fuldmægtig, Landbrugsstyrelsen

Højt til loftet, masser erfaring og god rum til drøftelser og gode historier
Eva RosenørnLandbrugsstyrelsen

Aktuelt og sammenhængende med kursusbeskrivelsen
Dorthe G. JensenLeder af administration i Sundhed og Omsorg

Kurset bød på masser af refleksion der kobler teori og praksis. Jeg fik meget mere egenrefleksion end jeg havde regnet med. Jeg får helt sikkert lyst til at dele dette kursus med kollegaerne
Rasmus SteenbergerSpecialkonsulent, Frederiksberg kommune, SSA-området

Meget underholdende og mest inspirerende underviser, jeg har haft
Ulla ØstergaardChefkonsulent, Transportministeriet, Ministersekretariatet

Foredragsholder

Pernille ChristensenJuridisk chef, KL, fhv. formand, Natur- og Miljøklagenævnet

Pernille Christensen har i sin egenskab af tidligere statslig topembedsmand var medlem af Bo Smith-udvalget 2014-15. Pernille Christensen har bl.a. været kontorchef i Indenrigsministeriet (juridisk tilsyn med kommunerne), afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet samt Formand for Natur- og Miljøklagenævnet. Udover sin nuværende stilling i KL er hun medlem af TET (Tilsynet med Efterretningstjenesterne – jf. den aktuelle sag om hjemsendelsen af chefer i FE) samt medlem af det uafhængige Politiklageråd.

Frank E. AndersenFhv. kommunaldirektør, Slagelse og Gentofte

Frank E. Andersen, forhenværende kommunaldirektør i Gentofte og Slagelse Kommune

Bertel HaarderFhv. MF og minister (V)

Bertel Haarder, Bestyrelsesformand, Det Kgl. Teater og fhv. MF og minister (V)

Kursusleder

Jacob VaseStifter og direktør for konsulentvirksomheden Vase Consulting, ekstern lektor på CBS.

Jacob er tidligere embedsmand, og har arbejdet med politikerservicering på såvel EU som statsligt og kommunalt niveau. Han er tidligere kontor- og afdelingschef fra hhv. KL og Danmarks Forvaltningshøjskole og har 27 års erfaring som ekstern lektor på hhv. Institut for Statskundskab, KU samt CBS, hvor han p.t. er fast underviser og vejleder på diverse masteruddannelser. Endvidere har han de sidste 18 år som ledelseskonsulent arbejdet i en lang række såvel offentlige som private organisationer, hvor han særligt har haft fokus på de meget forskellige virkelighedsopfattelser og fagligheder som gør sig gældende i hierarkiske og politisk ledede systemer.

Program

Altingets embedsmanduddannelse forløber over fire undervisningsdage, hvor vi omsætter velafprøvede teori til netop din praksis. På hvert modul får vi besøg af en ekstern gæsteunderviser, der deler sine erfaringer.

Læs mere om de enkelte moduler nedenfor. 

1. ModulDet politiske perspektiv på embedsmænd 25. september 2024 kl. 09.30 - 16.00

De seneste år har den traditionelle, partipolitisk neutrale weberianske embedsmand været genstand for omfattende debat. Bl.a. har en række kritiske politiske sager løbende trukket overskrifter i medierne, og den nuværende regering er blevet beskyldt for at være den mest forvaltningskritiske i nyere parlamentarisk historie. Vi ser nærmere på hvordan politikere typisk opfatter embedsmænd – herunder hvad årsagerne kan være til at den partipolitisk neutrale embedsmandsrolle er kommet under pres. Hvad ligger der bag ønsket om at embedsmænd i højere grad bør udvise ”politisk tæft” samt ”større forståelse for politikerens rammevilkår”? 

Oplægsholder: Bertel Haarder, fhv. MF og minister (V).

2. ModulRammer, vilkår og normer for embedsmandens arbejde 26. september 2024 kl. 09.30 - 16.00

Hvilke regler, rammer, vilkår samt uformelle normer gælder egentlig for embedsmandens arbejde? Og hvornår bliver det rigtigt svært at være embedsmand.

Vi ser nærmere på de forskellige opfattelser af embedsmandens ideelle rolle - og inddrager heri bl.a. centraladministrationens kodeks ”Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen” samt konklusionerne fra det såkaldte Bo Smith-udvalg.

Gennemgangen vil forsøge at afdække, hvilke bagvedliggende konfliktende forståelser af den moderne embedsmands rolle, som den aktuelle debat bygger på. Konkret vil der på dagen blive gennemgået et par typiske rigtige ”møgsager”, hvor embedsmænd er kommet i problemer ifht. serviceringen af det politiske niveau.

Efter dette modul har du en række konkrete værktøjer som du kan tage i brug næste gang du skal tackle en vanskelig sag i relation til det politiske system.

Oplægsholder: Pernille Christensen, Juridisk Chef i Kommunernes Landsforening.

3. ModulAt lede opad - helt konkret 7. oktober 2024 kl. 09.30 - 16.00

Uanset hvor i den offentlige forvaltning, man arbejder, så består en del af opgaveløsningen i at agere opad i et organisatorisk hierarki. Uanset om leder indgår i din titel eller ej, skal du have blik for hvornår og hvordan du skal lede opad. Der kan være mange interessenter, der er med til at forme dit mandat, og de er ikke altid enige indbyrdes. Der er derfor brug for at forhandle kompromisser, skabe afklaring og udvikle koalitioner

På dette modul får du en række redskaber til at identificere de afgørende interessenter i forhold til dit mandat. Med afsæt i at alle organisationer og hierarkier er befolket med mennesker, som alle har deres psykologiske behov og præference undersøger vi, hvordan vi kan bruge organisationspsykologien, når vi udvikler vores mandat.

4. ModulTrend og tendenser i politisk ledede organisationer 8. oktober 2024 kl. 09.30 - 16.00

Det afsluttende modul vil fokusere på en række spørgsmål omhandlende aktuelle trends og tendenser i udviklingen af forholdet mellem politiker og embedsmænd i det danske demokrati:

Kan og bør adskillelsen af politik og administration opretholdes: Er det en naiv tanke at basere politiske systemer på et mere eller mindre vandtæt skel mellem politik og administration? Og skal de politiske systemer i Danmark fremover i højere grad ansætte politisk udpegede embedsmænd – eller er det muligt (og ønskeligt) at søge at fastholde idealet om den neutrale embedsmand?

Vi stiller skarpt på disse udfordringer samt inviterer en erfaren embedsmand / politiker ind til at give sit bud på hvor det danske politiske system er på vej hen.

Oplægsholder: Frank E. Andersen, forhenværende kommunaldirektør i Gentofte og Slagelse Kommune

Tilmelding

Pris pr. person.
22.995kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024