Kurser

Bestyrelsesarbejde i interesseorganisationer

Skab værdi i bestyrelsesarbejdet!

Du er valgt ind i bestyrelsen, fordi du har et engagement og nogle kompetencer. Men hvordan bringer du dem bedst i spil, hvilke krav kan du stille og hvilke opgaver bør du overlade organisationens ledelse?

Om kurset


LokationNy Kongensgade 10, 1472 København K

Opstartsdatoer
Efterår 202412. november 2024
Ledige pladser
Forår 202518. marts 2025
Ledige pladser

Sidder du i – eller har ansvar for - en bestyrelse for en interesseorganisation er dit ansvar meget mere og andet end den økonomiske bundlinje.

Som bestyrelsesmedlem skal du varetage medlemmernes interesser. Men hvordan gør du det bedst, hvad er din rolle og hvad kan du forlange og forvente af den daglige ledelse?  

Alt dette bliver behandlet på Altinget, Mandag Morgen og Rud Pedersens uddannelse Bestyrelsesarbejde i interesseorganisationer, der over tre hele kursusdage klæder dig bedre på til bestyrelsesarbejde.

 

Dit udbytte:

Vi tilbyder en masterclass, som giver viden og redskaber til at blive bedre og mere effektive bestyrelsesmedlemmer, der er skarpe på samarbejdet mellem bestyrelsen, den daglig ledelse og medlemmerne. Fokus er på at udvikle og fremtidssikre foreningens mål og indflydelse.

Mere specifikt vil denne masterclass klæde deltagerne på til at:

 • Forstå rollen som bestyrelsesmedlem i en interesseorganisation, samt hvornår og hvordan man bedst kan bidrage.
 • Tilrettelægge bestyrelses- og udvalgsarbejde bedst muligt i forhold til organisationens formål. Hvad kan du have af forventninger og hvilke krav kan du stille?
 • Forstå de indre logikker i den politiske interessevaretagelse og samspillet med kommunikation og allianceindgåelse.
 • Bidrage til den strategiske udvikling af organisationen fra et bestyrelsesperspektiv.

 

Det siger andre...

Enormt velformidlet, meget nærvær og god inddragelse med eksempler og brede cases. Meget tilfreds!
Maria Kristiansen Professor ved KU, Næstformand i EGV Fonden

Godt med indsigt fra både bestyrelse og sekretariatet
Marianne Bockhoff Afdelingschef, Tandlægeforeningen

Gæst

Torben Möger PedersenFormand for CBS, Fonden Danish Society for Education and Business, Gefion Gymnasium samt Klimapartnerskabet for Finanssektoren, fhv. administrerende direktør, PensionDanmark

Torben Möger Pedersen er formand for Danmarks Eksport og Investeringsfond (EIFO), Copenhagen Business School (CBS), CIP Fonden, Danish Society for Education and Business (DSEB), Hedorfs Fond og Gefion Gymnasium. Endvidere er han medlem af bestyrelsen for Akademiet Bocuse d’Or Danmark og Det Udenrigspolitiske Selskab. Torben har således erfaring med bestyrelsesarbejde i såvel private og offentlige virksomheder som fra interesseorganisationer og frivillige organisationer kombineret med 30 års topledererfaring som CEO i PensionDanmark (1993-2023), hvor blandt andet strategisk arbejde og digital udvikling er blevet kombineret med at skabe private løsninger på nogle af samfundets velfærdsudfordringer.

Mads RørvigAdministrerende direktør, Mobility Denmark

Mads Rørvig er administrerende direktør for De Danske Bilimportører og har været i stillingen siden foråret 2020. Tidligere har Mads været underdirektør i brancheorganisationen i Finans Danmark, og derudover været medlem af Folketinget som skatteordfører for Venstre og som formand for Folketingets Skatteudvalg. Med baggrund fra både den politiske og den organisatoriske verden, har Mads stor erfaring med at få skabt synlighed og politiske resultater samt såvel med at arbejde i og betjene udvalg og bestyrelser.

Nanna HøjlundNæstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), forkvinde, Sosu H (2018-), medlem, 2030-panelet, formand, Arbejdermuseet

Nanna Højlund er bestyrelsesmedlem i en række organisationer, herunder næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, bestyrelsesformand i SOSU H og bestyrelsesmedlem i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser. Endvidere har Nanna været forkvinde for Kvinderådet og næstformand i Landsorganisationen i Danmark – LO. Nanna har således erfaring med bestyrelsesbetjening, organisationsudvikling, interessevaretagelse og herunder i at manøvrere i det komplekse spændingsfelt mellem politiske beslutninger, samfundsaktører og erhvervslivet.

Kursusleder

Jens KlarskovSeniorrådgiver, Rud Pedersen, formand for Specialisterne

Jens har mere end 30 års erfaring med international, national og regional erhvervspolitik - samt betjening af organisationsbestyrelser. Inden Jens blev ansat som seniorrådgiver hos Rud Pedersen, var han i perioden 2008 til 2018 administrerende direktør for Dansk Erhverv. Før det var Jens direktør for Dansk Byggeri og Danske Anlægsgartnermestre.

Gitte BengtssonDirektør for RP People (headhunter), Rud Pedersen Group, bestyrelsesmedlem, DUOS A/S og Haveselskabet

Gitte har mere end 30 års erfaring som leder og direktør i organisationsverdenen. Gitte har haft ansvar for politiske områder som uddannelsespolitik og vilkår for mindre virksomheder. Endvidere har hun været HR-udviklingschef og chef for DI’s regionalforeninger

Program

Undervisningsforløbet består af tre moduler. Her vil der veksles mellem oplæg, små træningsøvelser, dialog i plenum og individuelle opgaver, så deltagerne undervejs arbejder med de redskaber og metoder, der præsenteres.

På forløbet vil du hver gang møde en til to gennemgående undervisere samt en gæste-specialist med bestyrelseserfaring, som kan uddybe det enkelte moduls indhold og lægge op til debat med deltagerne. 

 

 

1. Modul Forstå bestyrelsens rolle og vær et værdifuldt bestyrelsesmedlem 12. november 2024 kl. 09.30 - 16.30

Målet med første modul er at gøre dig skarp på, hvordan du bedst kan gøre din indflydelse gældende, og hvordan du bedst spiller din viden og dine kompetencer ind. Det gøres blandt andet ved at drøfte styrker og svagheder ved forskellige organisationsformer.

Som en del af dette modul får du en kort introduktion til den danske organisationsverdens baggrund, funktioner og legitimitet – med udgangspunkt i deltagernes interessefelter.

Herefter fokuseres på de mere formelle dele af bestyrelsesarbejdet, herunder emner som

 • Opgavefordeling mellem organer som repræsentantskab, generalforsamling, bestyrelse, forretningsudvalg, formandskab og direktion
 • Forholdet til evt. hoved- og underorganisationer
 • Nedsættelse og brug af udvalg
 • Roller og opgaver for bestyrelsesmedlemmer indsat af organisationen i eksterne udvalg og bestyrelser
 • Hvem deltager på bestyrelsesmøderne, herunder gæster udefra
 • Bestyrelsens ”egen tid”
 • Bestyrelsesevaluering: hvem, hvor ofte, opfølgning
 • Succession i bestyrelse og direktion

Målet er også at få drøftet, hvordan bestyrelsen og direktion bedst muligt får hinanden til at fremme organisationens interesser, hvordan bestyrelsesmedlemmerne engageres, og hvordan samarbejdet og arbejdsdelingen mellem formandskab og direktion foregår, samt hvilken rolle formanden og bestyrelsesmedlemmerne spiller i interessevaretagelsen og overvejelserne bag dette.

2. ModulNå foreningens mål gennem politisk interessevaretagelse, prioritering og kommunikation 13. november 2024 kl. 09.30 - 16.30

Dette modul fokuserer på en af organisationens vigtigste opgaver: at sikre medlemmernes politiske indflydelse internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. Oftest er det formand og/eller direktion, der tegner organisationen, men bestyrelsen bør være involveret i de overvejelser, der danner fundamentet for organisationens politiske aktiviteter.

Modulet berører også afvejningen af forskellige medlemmers interesser - samt hvordan man træffer de svære strategiske valg.

I modulet vil vi beskæftige os med emner som

·       Fastlæggelse af organisationens vigtigste politiske interesser

·       Lobbyistens klassiske værktøjer/strategier

·       Tal taler tydeligt: brug af analyser, data og interessentanalyser

·       Sådan får du Christiansborg i tale: troværdighed, løsninger og relationer

·       Brug af samarbejdspartnere og alliancer

·       Bestyrelsens rolle: inspiration, kritik, udvikling af organisationens politik, levering af cases

·       Brug af såvel understøttende kommunikation som ikke-kommunikation

3. ModulStrategiudvikling og strategiopfølgning i organisationer 19. november 2024 kl. 09.30 - 16.30

Det vigtigste – og måske sværeste – for en bestyrelse er at sætte nye mål, udarbejde nye strategier, følge op og evaluere disse. Det er meget lettere at vurdere drift, økonomi og konkrete sager på bestyrelsesmøderne.

I dette modul tages udgangspunkt i konkrete strategier og der fokuseres på emner som valg af temaer/mærkesager, prioritering mellem organisationens forskellige opgaver som medlemsservice, netværk og interessevaretagelse samt afvejning af forskellige medlemsinteresser. Desuden ses på hvordan bestyrelsen kan måle resultater/bundlinjen.

Tilmelding

Pris pr. person.
19.995kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024