Uddannelse & Kurser

Masterclass i systemisk forandring

Bliv forandringsleder! Tag fat på samfundets store sociale og grønne udfordringer med systemiske forandringsmetoder og partnerskaber.

Om kurset


LokationAltinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K.

Opstartsdatoer
Forår 2025 22. april 2025
Ledige pladser

En stor gruppe unge hverken trives eller lærer nok i skolen. Klima- og biodiversitetskrisen spidser til, uden at der handles tilstrækkeligt og hurtigt nok. Grænseoverskridende kriminalitet og sikkerhedstrusler slår ned og skaber utryghed i det lokale. Dette er blot nogle af de samfundsproblemer, vi står overfor.

Det er problemer, der kalder på systemiske forandringer. De kan ikke løses af én aktør med et enkelt greb. De kræver dyb forståelse af problemets kompleksitet, langsigtede og ambitiøse visioner, og partnerskaber der bringer de rigtige kræfter sammen om at skabe løsninger. 

Altinget og forandringsbureauet Operate tilbyder masterclass i systemisk forandring for dig, der ønsker at blive i stand til at arbejde med disse problemer og deres løsning. Vi kalder det for en uddannelse som forandringsleder. 

For første gang vil uddannelsen blive udbudt i to spor:

Spor 1: Vilde problemer og velfærd. Her fokuserer vi på sundhed, uddannelse, arbejdsmarked, kriminalitetsbekæmpelse, det sociale - og alt det andet, som får velfærdsstaten til at hænge sammen og levere. 

Spor 2: Bæredygtighed og globale problematikker. Her fokuserer vi på klima, biodiversitet og bæredygtighed. Vi tænker ud over landegrænser og arbejder med problemer, der kræver handling både lokalt, nationalt, i EU og globalt.

De to linjer vil blive afviklet som et samlet forløb, med ligelig fordeling mellem fælles oplæg og arbejde i de to spor.

Dit udbytte:

 • At arbejde med en konkret case fra din organisation i samarbejde med vores kompetente undervisere. Det betyder, at du efter endt forløb har en komplet eksekverbar plan, som du kan tage med hjem til din organisation.
 • At drive og lede en visionær indsats, der bygger på en stærk forandringsteori og involverer flere aktører på tværs af sektorer.
 • At arbejde strategisk med greb, der understøtter systemisk forandring og sikrer fremdrift.
 • At blive en del af et stærkt netværk af ligesindede, der arbejder med systemisk forandring og vilde problemer.

Uddannelsen er for dig, der ønsker at blive godt klædt på til at udvikle, lede og planlægge indsatser med varig forandring som mål. Det kan være du er ansvarlig for at løse komplekse udfordringer i en virksomhed, kommune, organisation eller styrelse, eller måske er program- eller projektchef i en fond.

Din titel er ikke afgørende, men det er din ambition om at løse komplekse problemer med nye virkningsfulde greb – og din indstilling til at lære i fællesskab, og dele sejre og udfordringer med de øvrige på holdet.

Masterclass i systemisk forandring blev etableret som den første af sin art i Danmark i 2021. Uddannelsen blev etableret af Anders Dybdal og Britt Wendelboe med det formål at bygge et stærkt fagligt miljø om systemisk forandring her i landet.

Det siger andre...

Jeg forventede at blive udfordret og få et begrebsapparat til at sætte mine egne erfaringer ind i. Jeg håbede endvidere at få en ramme til at arbejde med min organisations virke ind i - det synes jeg bestemt, at jeg fik med hjem
Winni GrosbøllDirektør Friluftsrådet, TrygFonden / Tryghedsgruppen

Både indhold, casearbejde og netværksdelen har været virkelig godt og inspirerende. I en normal travl hverdag, har det været fedt med tid og rum til tanker og refleksioner.
Mette Marie YdeDirektør, Danner

Meget dygtige undervisere og eksterne oplægsholdere af høj klasse. Begge evnede at perspektivere og gå i meta med udgangspunkt i relevant teori.
Jesper LangeAfdelingsleder, Gigtforeningen

Jeg forventede at lære noget, som jeg kunne tage med mig og bruge i praksis - det har jeg fået. Jeg har også fået en helt ny måde at tænke problemer på, som er operationaliser bar for mine kollegaer hjemme i organisationen, som ikke har deltaget i masterclassen Hvis jeg kigger på tiden jeg har brugt på det, og det outcome jeg tager med mig, er outcomet større end tiden jeg har investeret i det.
Julie JørgensenProjektleder og daglig leder Den Sociale Retshjælps Fond, TrygFonden / Tryghedsgruppen

Jeg har fået et godt grundlag af begreber, forståelser og modeller, til at arbejde videre med systemisk forandring. Det har været en positiv oplevelse med netværksgruppen og stemningen på holdet – det har I været gode til at sætte rammen for.
Pernille BirdProgramchef og udviklingspartner, Bikubenfonden / BG Fonden

Et trygt læringsrum, hvor vi sammen sætter de komplekse problemer i spil og udvikler vores teoretiske værktøjskasse.
Lisbeth JessenProgramchef, Operate A/S

Det er en revolutionerende banebrydende bevægelse, som jeg er taknemlig for at få indsigt i, lære om og blive del af. Underviserne har været engageret med gode formidlingsevner og praksiserfaring, som i kombination med teori er gået op i en højere enhed. Jeg er gået fra woaw over forvirring til en eller anden form for balanceret landing, hvorfra der er afsæt til mere. Vil så gerne kunne sende en medarbejder afsted og øge den systemiske forandringsvilje og indsigten i organisationen. Jeg vil også anbefale kurset til min datter som kandiderer til lederjob.
Isabella WedendahlGeneralsekretær, Bryd Tavsheden

Et ambitiøst program med engagerede undervisere som var i stand til et etablere et super behageligt læringsrum - og spændende deltagere som tjekkede ind i dagsordenen. Det faglige niveau var meget praksisrettet, hvilket hele forløbet profiterede af. Uden at det var værktøjsagtigt var indholdet handlingsanvisende og 'go-do' fremfor et afkoblet add on. Det var superfint!
Sharmila Holmstrøm JuhlinChefkonsulent, lektor, Københavns Professionshøjskole

Jeg har fået en række nye redskaber og nye indsigter, som jeg kommer til at implementere i mit arbejde fremadrettet i forhold til min indsats strategiske sigte. Kurset var helt tilpas udfordrende og jeg blev forstyrret i min tænkning på en meget positiv måde.
Caroline Vandt MadsenProjektleder Natur til et godt liv - Laboratoriet, Bikubenfonden og leder af Svanninge Bjerge

Godt styret med en klar retning og evne til at løfte diskussioner “op” hele tiden
Maria Bødtcher Proceschef, Københavns Universitet

Jeg synes, at jeg har fået meget ud af kurset. Det har givet mig et sprog og en ny forståelse, samtidig med at jeg er blevet opmærksom på, at vi allerede arbejdede med systemisk forandring - kurset har dog betydet, at det er blevet mere systematiseret og bevidst fra vores side.
Katrine HulgardUdviklingspartner Natur til et godt liv - Laboratoriet, Bikubenfonden

Fedt med sang og god social stemning. Fantastisk spændende gæster. Føler mig meget priviligeret!
Maja LanghornSeniorkonsulent, Fonden for Socialt Ansvar

Kursusleder

Anders DybdalAdm. direktør, Operate

Anders har i mere end 15 års erfaring med at skabe sociale forandringer som rådgiver for særligt fonde, organisationer og den offentlige sektor. Aktuelt rådgiver han flere store forandringsindsatser og har arbejdet konkret med mange forskellige virkemidler til forandring heriblandt samskabelse og interessentinvolvering, kampagner og public affairs. Anders skriver løbende om forandringsteori i praksis og bruges ofte som ekspert i politik og kommunikation i medierne.

Britt Wendelboe Programchef, Trygfonden

Britt har mere end 25 års erfaring med at skabe systemiske forandringer fra både embedsværk, organisation og fond. Aktuelt leder hun et stort collective impact program om tryghed og kriminalitetsforebyggelse, men hun har tidligere arbejdet med bl.a. patientsikkerhed og grøn omstilling. Britt har tidligere været bestyrelsesforkvinde for Diversity Works og bestyrelsesmedlem i Den Sociale Kapitalfond.

Torben Clausen Direktør, Operate

Torben er udviklingsdirektør i forandringsbureauet Operate. Torben har arbejdet med et bredt udvalg af forandringsstrategier for både offentlige og private organisationer i mere end 20 år med særligt fokus på det grønne og omstilling af energisektoren. Torben er specialist i forandring af adfærd og mindset som del af den systemiske forandring, men har også erfaring med interessentinvolvering, politisk dagsordensættelse og intern udvikling af organisationer til at levere forandring. Han er særligt optaget af at designe og gennemføre problemanalysen og finde de rette strategiske indsatspunkter ved at samle trådene fra mikroniveauet hos individer og organisationer med de store systemiske træk.

Rosa Klitgaard AndersenProgramdirektør, KR Foundation

Rosa er development director i KR Foundation. Hun er blandt andet ansvarlig for fondens arbejde i Danmark, herunder den løbende koordination og udvikling af projektet 70i30. 70i30 er udviklet og finansieret i tæt samarbejde med VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN og har til formål at understøtte realiseringen af det danske mål om en 70 pct. -reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Rosa har mere end 15 års erfaring med udvikling af strategiske partnerskaber, innovation, organisationsudvikling og ledelse indenfor miljø- og sundhedssektorerne.

Program

Forløbet tager blandt andet afsæt i en række af forandringsmodeller udviklet af Operate med inspiration fra dansk og internationalt forandringsarbejde. Du får både masser af indsigter fra forskning i systemisk forandring og metoder til at skabe varig, social forandring gennem partnerskaber.

Alle deltagere skal medbringe en problemstilling f.eks. et eksisterende program eller indsats, som de vil arbejde med i forløbet. Den vil også være case for en mindre eksamensopgave, der skal afleveres og præsenteres mundtligt.

Uddannelsen gæstes af internationale og lokale frontløbere indenfor systemisk forandring. Tidligere oplægsholdere tæller bl.a. John Kania, David Peter Stroh og Jacob Harold.

1. ModulSystemisk forandring 27. maj 2024 kl. 09.00 - 17.00

Nogle problemer føles næsten umulige at få gjort noget ved. Man kan blive ved med at poste penge efter det eller sætte dygtige folk på opgaven, men det nytter ikke rigtig. Problemet er fastlåst. Der er tale om et ”systemisk problem”.

Børns overvægt, diskrimination, vold i hjemmet, ensomhed, hjemløshed og de mange unge der aldrig får en uddannelse. Det er alle velkendte eksempler på systemiske udfordringer herhjemme.

Heldigvis er der noget at gøre. Det kan lykkes at bryde de uhensigtsmæssige mønstre og skabe sociale forandringer. Systemiske udfordringer kræver, at man går fra symbolske handlinger og symptombehandling til at betragte og angribe problemet mere systemisk. Det vil oftest kræve, at mere end én aktør gør, tænker og handler anderledes. Det vil kræve partnerskaber.

Dette første modul giver en grundig indføring i systemisk forandring, der bygger på indsigter fra en række forskellige videnskaber fra sociologi over statskundskab til psykologi og ledelse:

Hvordan kan vi forstå systemisk forandring?
Hvad er med til at holde et problem fast?
Hvad skal der overordnet til for at forløse udfordringerne?

I løbet af det første modul vil vi arbejde med at forstå det systemiske i de problemstillinger, som holdet arbejder med til hverdag, herunder hvordan der kan arbejdes med at skabe forandringer både transformativt, relativt og strukturelt. Modulet sluttes af med en fælles middag samt et socialt program.

2. ModulProblemforståelse og forandringsteori 28. maj 2025 kl. 09.00 - 17.00

I arbejdet med systemiske udfordringer, erfarer man ofte, at selve problemet er mere komplekst end som så. Der vil tit være et stærkt netværk af årsager, der har slået rødder flere steder i vores samfund, som er skjult under den overflade, som man umiddelbart kan se som problemet. Det er netop derfor, at de er systemiske!

Hvis man vil lykkes med at skabe forandringer, er det helt afgørende, at man har en solid forståelse af, hvad problemet egentlig er – og ikke mindst, at alle aktører omkring problemstillingen har en fælles perspektiver på problemet og dets løsninger.

I andet modul går vi i dybden med, hvordan man analyserer og får en fælles problemforståelse blandt de parter, der ønsker at gøre noget ved problemet. Vi ser derfor nærmere på, hvordan man går fra en fælles problemforståelse til at skabe en fælles dagsorden og forandringsstrategi, der kan realiseres.

 • Hvad er det rette problem at angribe?
 • Hvilke forandringskræfter skal vi aktivere?
 • Hvem skal vi engagere for at forløse problemet?

Vi ser også nærmere på, hvilke forudsætninger der skal være til stede for, at det overhovedet giver mening at forsøge at skabe forandringen. Hvis der ikke er den fornødne opbakning fra de centrale beslutningstagere, en tilstrækkelig tidshorisont eller den nødvendige finansiering af initiativet, kan det være, at man bør angribe problemstillingen anderledes.

3. ModulProblemløsning i praksis (virtuelt) 23. juni 2025 kl. 09.00 - 17.00

Deltagerne har arbejdet videre med deres case i praksis. Alle deltagere vil siden modul 2 have kvalificeret deres problemanalyse og forandringsstrategi ved at involvere eller gå i dialog med andre relevante aktører eller brugere.

Vi mødes digitalt (via Teams) for at dele de erfaringer og læringer, vi har gjort os. Det vil ske både i mindre grupper og i plenum.

4. ModulSystemisk lederskab 3. september 2025 kl. 09.00 - 17.00

Den traditionelle ledelsesopfattelse er, at man skal få forandring til at ske. Ledere med blik for systemisk forandring udvikler betingelser for, at forandringen kan ske. Det handler i højere grad om at lede en sag end at lede en organisation. Det handler om at opnå fælles lederskab ved at forløse handling i samarbejdet med mange aktører, der samtidig skal sikre, at alle parter føler, at de leder sagen.

Unge hjemløse. Overvægt blandt børn. Rygning og alkoholisme. Stress på arbejdsmarkedet. Alle de problematikker kan ikke løses af en enkelt organisation med et enkelt greb. Den type systemiske forandringer kræver fælles lederskab med en bevidsthed om, hvilke greb der skal til for skabe forandring.

En kampagne, et produkt eller et netværk gør det ikke alene, selvom det kan være relevante greb i en systemisk tilgang. Der findes et utal af kendte og ukendte tilgange, som kan være relevante i et systemisk perspektiv og disse kan være vigtige værktøjer til at sætte tingene i bevægelse.

I det fjerde modul er fokus på det fælles lederskab og de greb der skal til for at skabe forandringen. Vi starter med at have fokus på dig og din rolle ift. at lede sagen, og dernæst taler vi om, hvilke greb man kan bruge for at skabe den ønskede forandring fra et systemisk perspektiv.

 • Hvad kræver det at lede forandring (og læring)?
 • Hvordan kan vi forstå systemisk lederskab?
 • Hvordan får vi det nødvendige følgeskab hos aktører/brugere?
5. ModulPartnerskaber og forandringsgreb 4. september 2025 kl. 09.00 - 17.00

Forandring af stædige problemer er svær alene. Men et partnerskab må ikke blive et netværk eller en studiekreds og derfor er det essentielt, at vi sikrer, at partnerskabet bliver tilstrækkelig målrettet og handlingsorienteret.

Vi ser nærmere på forskellige samarbejdsformer fra Collective Impact til Alligned Action og stiller skarpt på, hvordan vi får sat fælles agenda, definerer fælles mål og anvender data til at understøtte vores forandring og den fælles rejse mod målet.

Vi giver også et overblik over de mange forskellige greb og virkemidler, der kan være med til skabe systemisk forandring, og vi ser på koblingen mellem forandringsteori og virkemidler.

Konkret vil du blive præsenteret for et virkemiddelskatalog med forslag heriblandt interessentmobilisering og -dialog, læringsnetværk, datadrevet forbedringsarbejde, kampagner, puljer, digital infrastruktur, adfærds- og produktdesign, kapacitetsopbygning, uddannelse, interventioner, mm.

 • Hvordan samler og designer man det rette partnerskab?
 • Hvilke konkrete forandringsgreb er de rette at aktivere sammen?
 • Hvordan bruger vi data til at måle fremskridt og skabe læring?

På det femte modul ser vi kort fortalt, hvordan vi gør vores forandringsstrategi til virkelighed fra partnerskaber til de konkrete handlinger.

6. ModulLæring og lederskab (virtuelt) 18. september 2025 kl. 09.00 - 17.00

Deltagerne har arbejdet videre med deres egen rolle og lederskab i den systemiske forandring, de er med til at skabe. Alle har forberedt en kort mundtlig præsentation af deres case, der skal bidrage til at skabe følgeskab omkring problemstillingen, og de har præsenteret den for en relevant aktør eller bruger i deres felt.

Vi mødes digitalt (via Teams) for at dele de erfaringer og læringer, vi har gjort os. Først vil deltagerne i små grupper præsenterer deres case for hinanden og få feedback fra de øvrige deltagerne. Casepræsentationen kommer omkring:

 • Hvad er visionen og det problem, du vil (for)løse?
 • Hvad er forandringsstrategien og de vigtigste greb?
 • Hvad vil du gøre og hvordan vil du engagere andre?

Dernæst vil vi i plenum tale om, hvad der er vigtigst for at tage systemisk lederskab i jeres felt – og hvilken betydning følgeskab har for jeres forandring.

7. ModulSæt det hele i spil – og i perspektiv 3. oktober 2025 kl. 09.00 - 17.00

I det afsluttende modul fokuserer vi på dit eget konkrete projekt. Forud for modulet har alle afleveret en kort skriftlig opgave, der viser, hvordan de vil eller er i gang med at adressere et systemisk problem og skabe forandring.

Du bruger alt, hvad du har lært i de foregående syv moduler, og sammen med de andre deltagere får du mulighed for at sparre og lære af deres idéer og konkrete elementer i deres projekter. Du gennemgår dit eget projekt, får konstruktiv kritik og gode idéer med på vejen, og du giver feedback på de andres gode projekter.

I løbet af dagen vil du præsentere din case for et panel bestående af tre erfarne forandringsledere fra hhv. organisationsverdenen, den offentlige sektor (kommune) og fondsverdenen.

Tilmelding

Pris pr. person.
32.995kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00